Cliëntenraad cluster Heeswijk-Uden

Goede zorg lukt alleen als we allemaal samenwerken: medewerkers, vrijwilligers, cliënten, hun vertegenwoordigers en de mantelzorgers/ familiezorgers. En als we die samenwerking goed met elkaar afstemmen.

Deze visie is het resultaat van de samenwerking tussen management en cliëntenraad van Laverhof cluster Heeswijk-Uden. De vraag staat centraal: Hoe kunnen we tekortkomingen oplossen en de zorg verbeteren op basis van respect en onderling vertrouwen?

Laverhof wil iedereen de ruimte geven om bij te dragen aan een betere zorg. Daarom vragen we aan cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers om mee te denken en mee te praten over hoe de zorg beter kan. Medezeggenschap begint daarom op iedere afdeling. Op elke afdeling is er een afdelingsberaad georganiseerd door de teammanager in samenwerking met de afdelingsvertegenwoordiger van de cliëntenraad.

Ieder afdelingsberaad kan onderwerpen aandragen die besproken moeten worden in de cliëntenraad. De vertegenwoordiger in de raad brengt die onderwerpen op de agenda van de cliëntenraad van het cluster en soms ook in de centrale cliëntenraad van Laverhof.

De cliëntenraad speelt daarin nadrukkelijk een rol: we willen de organisatie stimuleren de kwaliteit steeds verder te verhogen.

Vergaderingen
De cliëntenraad cluster Heeswijk-Uden vergadert eenmaal per twee maanden. Verder is er regelmatig overleg tussen de centrale cliëntenraad en de cluster cliëntenraden, raad van bestuur, leden van het managementteam en leden van de raad van toezicht. Ook externe deskundigen kunnen aansluiten bij een overleg.

Eén keer per jaar organiseert de cliëntenraad cluster Heeswijk-Uden een bijeenkomst, waarvoor alle cliënten en/of hun vertegenwoordigers worden uitgenodigd.

Vragen of contact met leden van de cliëntenraad cluster Heeswijk-Uden

De cliëntenraad is benieuwd naar de mening van de cliënten en hun familie. Heeft u vragen, een advies of opmerking of wilt u zelf meewerken aan de medezeggenschap, dan bent u welkom bij de leden van de cliëntenraad.

U kunt hiervoor gebruikmaken van onderstaande postvakken:
Postvak 12 (receptie Cunera | De Bongerd Heeswijk-Dinther)
Postvak 19 (receptie Het Retraitehuis Uden)

Zie ook het publicatiebord in de centrale gang.

Agenda

Cliëntenraad cluster Heeswijk-Uden

Geen evenementen

Nieuws

Meer nieuws