Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad?
Veel onderwerpen die binnen Laverhof besproken worden, gaan u als cliënt aan. Als cliënt ervaart u de zorg- en dienstverlening in de praktijk. Uw ervaring is voor Laverhof van groot belang bij het nemen van beslissingen in de zorg. In de cliëntenraad praten en denken cliënten, en/of vertegenwoordigers van cliënten, mee over diverse onderwerpen.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. In een aantal gevallen is dit advies ook bindend. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraad
Laverhof bestaat uit drie clusters: Schijndel, Heeswijk-Uden en Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis (BROT). Ieder cluster heeft een lokale cliëntenraad. Afgevaardigden van de lokale cliëntenraden nemen deel aan de centrale cliëntenraad. Een actueel overzicht van de leden van de centrale cliëntenraad vindt u op deze website onder 'Over Laverhof' op de pagina 'Organisatiestructuur'. Een actueel overzicht van de leden van de lokale cliëntenraden vindt u op de publicatieborden op de locaties of is op te vragen bij de ambtelijk ondersteuner van de centrale cliëntenraad via e-mail ccrlaverhof@laverhof.nl.

Vergaderingen
De lokale cliëntenraden vergaderen eenmaal per twee maanden. Zij overleggen met de clusterdirecteur. Leden van het managementteam komen op aanvraag in de vergadering. De centrale cliëntenraad komt 9 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Bij iedere vergadering is er overleg met de raad van bestuur. Leden van de raad van toezicht zijn twee maal per jaar aanwezig. Ook externe deskundigen of leden van het managementteam kunnen aansluiten bij een overleg van de cliëntenraden.

Verslagen
De verslagen van de centrale cliëntenraad worden via de publicatieborden verspreid. Ook bestaat de mogelijkheid om een persoonlijk verslag te ontvangen via de post of e-mail.

Vragen of contact met leden van de cliëntenraden
De cliëntenraden willen graag bekend zijn met de mening van cliënten. Heeft u vragen, heeft u een advies of opmerking of wilt u zelf lid worden van een cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met de (centrale) cliëntenraad. Zie onderstaand overzicht:

Centrale cliëntenraad:
receptie St. Barbara, postvak 61

Cliëntenraad cluster Heeswijk-Uden:
receptie Cunera | De Bongerd, postvak 12 en Het Retraitehuis, postvak 19

Cliëntenraad cluster Schijndel:
receptie St. Barbara, postvak 13 en receptie Mgr. Bekkershuis

Cliëntenraad cluster B.R.O.T.:
receptie van het Mgr. Bekkershuis en Cunera | De Bongerd

U kunt ook een e-mail sturen naar ccrlaverhof@laverhof.nl.

Klik hier voor het jaarverslag van de centrale cliëntenraad 2018.

Nieuws

08 aug.

Interview Omroep Meierij over de totstandkoming van de expositie Koninklijke portretten

lees meer
30 jul.

Zuster Francesca Verheijen 'De vliegende non' 100 jaar!

lees meer
25 jul.

Koninklijke portretten in St. Barbara

lees meer
Meer nieuws