Aan het werk in het verpleeghuis

Gepubliceerd op 01 november 2018

Aan het werk in het verpleeghuis

“Als dagbestedingscoach gaat het mij vooral om die kleine geluksmomentjes in het leven van onze bewoners die de dag de moeite waard maken.”

Op dinsdag 30 oktober, overhandigde ActiZ de publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ aan minister Hugo de Jonge en later die middag aan Helma Lodders, de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onze medewerker Rianne Vollenberg vertelt in deze publicatie wat zij merkt van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Merkbare verandering
“Het extra geld dat naar onze sector toe komt, is een gigantisch bedrag. Maar het is en blijft in mijn ogen heel hard nodig. Binnen Het Retraitehuis besteden we die extra middelen vooral aan bijscholing van de medewerkers. De zorg wordt immers steeds zwaarder, cliënten komen in een steeds latere fase bij ons wonen. Vaak heeft men meerdere aandoeningen. Op onze somatische afdeling bijvoorbeeld hebben steeds meer bewoners ook psychogeriatrische klachten. Daarom zetten wij krachtig in op scholing: verzorgenden worden verzorgenden IG, verzorgenden IG ontwikkelen zich tot verpleegkundigen niveau 4.

Mijn eigen functie is nog vrij nieuw. Binnenkort hebben we een overleg over de vraag aan welke scholing wij als dagbestedingscoaches precies behoefte hebben. Ik denk zelf in de richting van coachen en aansturen. Want in het verleden waren we als activiteitenbegeleider veel meer uitvoerend bezig en hoefden we minder aan te sturen. Nu ligt het accent op het coachen van vrijwilligers en mensen op de huiskamers.

Ook zijn er allerlei scholingsmogelijkheden gekomen rond thema’s als onbegrepen gedrag, Familiezorg en het nieuwe zorgdossier. Dat laatste ziet er nu anders uit en moet ook anders worden ingevuld. Het biedt meer mogelijkheden. Zo kan de familie nu meelezen in het zorgdossier. Een andere technologische vernieuwing zijn de iPads die hun intrede hebben gedaan op de afdelingen.

Of het werkplezier nu we zo druk zijn met scholing meteen omhoog gaat, nee, dat denk ik niet. Iedereen ervaart het combineren van werk, school en privé momenteel juist als behoorlijk belastend. Maar ik weet zeker dat we met elkaar na afloop van die inspanningen beter en dus prettiger werken.”

Verschil voor de bewoner
“Het grootste verschil voor de bewoners zit erin dat wij als Laverhof nu meer samen met de familie en bewoners richting geven aan goede zorg. We gaan met elkaar van zorgen vóór naar zorgen dát. Eigen regie en zoveel mogelijk het leven van thuis voortzetten zijn belangrijke uitgangspunten. De scholing Familiezorg besteedt hieraan veel aandacht. Daarin staat de samenwerking met de mantelzorger voorop. Ook leer je bijvoorbeeld hoe je je verwachtingen kunt uitspreken naar elkaar. Dat is ook belangrijk.

Op andere punten is de scholing misschien minder merkbaar voor de cliënt zelf: of men nu wordt gewassen door iemand van niveau 3 of 4 maakt weinig verschil. Maar meer inzicht bij de medewerkers rond onbegrepen gedrag kan gevolgen hebben, ook voor de rust of onrust op de huiskamer. En familieleden kunnen een verschil ervaren als zij zien dat er meer begrip is voor hun dierbare.”

Invloed en betrokkenheid
“We hebben hier een open klimaat, iedereen mag meedenken en wordt gehoord. Dat zie je bijvoorbeeld bij de scholingsaanvragen. Ik geef straks aan waar mijn behoeften liggen – dat werkt veel beter dan dat ik naar een training wordt toegestuurd. En we stellen onszelf met elkaar regelmatig de vraag ‘doen we de goede dingen en doen we die goed?’

Of we nu specifiek over de besteding van de extra gelden hebben meebeslist kan ik niet zo letterlijk zeggen. Maar er zijn wat mij betreft voldoende mogelijkheden om dingen aan te dragen. Meestal doe je dat op je eigen vakgebied. Ik vind het dan leuk te zien als iets inderdaad wordt gerealiseerd.”

Kijken naar de toekomst
“Ik heb wensen voor de sector en wensen voor mijn eigen locatie. Om met het grote verhaal te beginnen: de sector ouderenzorg moet een boost krijgen. Hugo Borst heeft het balletje aan het rollen gekregen, daar ben ik blij mee. De rek is eruit, dat zag je weer goed in de vakantieperiode. We komen met elkaar in een vicieuze cirkel: te weinig collega’s, te druk, meer ziekteverzuim, nog drukker… Bewoners en familie/mantelzorgers merken dat er nauwelijks tijd is voor een luisterend oor. Het is zoveel fijner als niet iedereen meer de hele dag op zijn tenen hoeft te lopen. Ik denk dat het belangrijk is dat we onszelf in een beter daglicht zetten. We komen zó vaak ten onrechte op een negatieve manier in de pers. We moeten op de een of andere manier die vacatures weer zien op te vullen.

Een andere ‘brede’ wens van me is het beter integreren van zorg en welzijn. Hier moet nog een echte omslag plaatsvinden, want die twee horen veel meer bij elkaar dan nu de praktijk is. Als er op een huiskamer meer tijd en aandacht is voor activiteitenbegeleiding, zijn de mensen tevredener en is er meer rust. Dat is prettiger werken voor de zorgmedewerkers. We moeten het echt samen doen. Dus wat mij betreft mag er binnen Laverhof een activiteitenbegeleider per afdeling komen. Daarmee wil ik níet zeggen dat de vrijwilligers het niet goed zouden doen, zeker niet. Maar een professional kijkt toch net weer anders.

Tenslotte wil ik pleiten voor grotere huiskamers. Wij hebben een mooi, oud gebouw met mooie appartementen en eigen badkamers. In de gezamenlijke huiskamers is het echter vaak erg druk. Dit hangt samen met de steeds ‘zwaardere’ cliënten die bij ons komen wonen. Ruimere huiskamers – dat zou mooi zijn.”

Publicatie ‘Resultaten uit het verpleeghuis’
De publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ is een vervolg op de publicatie ‘Resultaten uit het verpleeghuis’. In deze in april verschenen publicatie vertelden 45 zorgbestuurders hoe zij de middelen verpleeghuis inzetten, welke afwegingen zij daarbij maakten en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken.Agenda

Heeswijk

29 jan
Meidenkist (Nostalgisch verhaal)
van 14:30 tot 16:00 uur
Zijlstraat 1

Schijndel

05 feb
optereden Kumptvaneiges
van 19:00 tot 21:00 uur
Deken Baekerstraat 83

Het Retraitehuis

28 jan
Kunst en Co - Hobo
van 15:00 tot 16:00 uur
Volkelseweg 30