Begeleiding Thuis voor alle leeftijden

Gepubliceerd op 02 maart 2020

Begeleiding Thuis voor alle leeftijden

‘Fijn mensen te zien groeien’

Soms is het moeilijk je leven thuis te organiseren. Omdat je bijvoorbeeld je financiën niet op orde krijgt, er niet toe komt je huis op te ruimen of het lastig vindt voor jezelf te zorgen. Dan kan het fijn zijn om hierbij professionele ondersteuning te krijgen, iemand die helpt orde in je leven te scheppen. Daarvoor riep Laverhof vorig jaar ‘Begeleiding Thuis’ in het leven.

Grietha Ufkes (Schijndel) en Maartje Vorstenbosch (Heeswijk en omgeving) zijn de thuisbegeleiders van Laverhof. Zij ondersteunen mensen bij het weer op de rails krijgen van hun dagelijks leven en het vergroten van hun zelfredzaamheid.

“Het is een grote stap om ons zo in huis toe te laten”, beseffen de twee. Soms meldt een nieuwe cliënt zichzelf, maar het zijn ook vaak anderen die de eerste aanzet geven. Familieleden, de huisarts, de wijkverpleging of de huishoudelijke hulp bijvoorbeeld.

Grietha en Maartje beginnen met een kennismakingsgesprek. Daarin brengen ze samen met de cliënt onder meer in kaart wat het probleem is, wat de cliënt zelf kan en of er in zijn omgeving anderen zijn die zaken op kunnen en willen vangen. “Maar hoofdzaak is dat je het vertrouwen wint”, weet Grietha.” Een van de sterke punten van de twee is dan ook hun inlevingsvermogen. “Als iemand ergens niet aan toekomt, dan is dat zo en begrijpen we dat.” Het is kortom niet aan hen om een oordeel te hebben.

Uitgangspunt is dat de cliënt, samen met het netwerk, op eigen kracht het dagelijks leven weer kan oppakken, al lukt dat niet altijd. “Je begint er bijvoorbeeld mee dat je samen gaat opruimen”, vertelt Grietha. “De volgende stap is dat je afspreekt dat iemand bij mijn volgende bezoek zelf een kast heeft opgeschoond. Zo werk je verder.” “Daarbij word je soms echt verrast”, voegt Maartje toe. “Een enkele keer vraag je je af of een cliënt iets gaat doen met je advies. Bij een volgend bezoek vertelt hij glimmend van trots dat hij zelf boodschappen is gaan doen. Het is fijn mensen zo te zien groeien.” En komen Maartje en Grietha eens iets tegen waar ze het antwoord niet op weten, dan geven ze dat gewoon toe. “Zo had ik een urgente situatie met een deurwaarder”, herinnert Maartje zich. “We hebben toen samen een deskundige gezocht. Die had de situatie in een half uur opgelost.”

Begeleiding Thuis is bedoeld voor iedereen die thuis vastloopt. Tegenwoordig is de doelgroep van Laverhof veel breder dan alleen ouderen. “We zijn er voor mensen van alle leeftijden en alle achtergronden, ook als je bijvoorbeeld te maken hebt met psychiatrische problematiek.”

Om in aanmerking te komen voor thuisbegeleiding is een indicatie nodig vanuit de Wmo of de Wet langdurige zorg. Wilt u zelf thuisbegeleiding, of kent u iemand in uw omgeving die er baat bij zou hebben, dan kunt u contact opnemen met Ondersteuning Thuis bij u in de buurt.

Ondersteuning Thuis:
Tel. 0413 - 29 81 80 (Heeswijk) of 073 - 544 32 64 (Schijndel)
Ondersteuning Thuis is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Foto: Grietha en Maartje

Recht uit het hart, persoonlijke verhalen over corona

In het magazine 'Recht uit het hart', persoonlijke verhalen over corona uit de eerste periode van de coronacrisis.