Gezondheidszorgpsycholoog nu ook voor mensen buiten Laverhof beschikbaar

Gepubliceerd op 17 mei 2018

Gezondheidszorgpsycholoog nu ook voor mensen buiten Laverhof beschikbaar

‘Inzicht leidt tot meer begrip voor oudere met psychologisch probleem’

Het is een eenvoudig, maar treffend voorbeeld. “Mensen in de omgeving van iemand met dementie hebben de neiging om de cliënt voortdurend te testen. ‘Wat heb je vanmiddag gegeten’, vragen ze dan met de beste bedoelingen. Maar het is heel vervelend om voortdurend met je falen geconfronteerd te worden. Doe dat niet.” Kersti Mischke, gezondheidszorgpsycholoog bij Laverhof, helpt ouderen met psychische klachten en hun omgeving om beter met hun ziekte om te gaan.

Kersti is als BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) gezondheidszorgpsycholoog met als specialisme ouderen, verbonden aan Laverhof. Daar onderzoekt  ze bewoners van het verpleeghuis als er sprake is van gedrags- en stemmingsproblematiek en stelt diagnoses. Ook praat ze met hun familieleden. Maar sinds kort is het ook mogelijk voor mensen buiten Laverhof om gebruik te maken van de kennis en kunde van Kersti. Niet rechtstreeks, maar via een doorverwijzing van de huisarts.

Psychische problemen bij ouderen hebben vaak een specifiek karakter. Vaker dan bij andere doelgroepen hebben ze te maken met ziektes als dementie, niet aangeboren hersenaandoeningen (NAH), TIA’s of hersenbloedingen en andere ernstige lichamelijke klachten. “Jongere mensen hebben meestal één probleem, bij ouderen grijpen dingen vaak op elkaar in en zijn er meerdere klachten tegelijk”, heeft Kersti ervaren. “Het is allemaal veel kwetsbaarder.”

Als iemand te maken krijgt met zaken als dementie of een herseninfarct, is dat heel ingrijpend. Met name na een herseninfarct is het ook niet altijd zichtbaar dat er schade is in het brein. Niet alleen voor de persoon zelf, ook voor de omgeving. Die begrijpt niet altijd wat er aan de hand is en weet dus niet altijd hoe het beste te reageren.

De GZ-psycholoog doet in een gesprek eventueel testen, stelt diagnoses, kijkt naar stemmingen en dergelijke. Haar doel is niet behandelen, maar vooral te onderzoeken welke zorg iemand nodig heeft en advies te geven aan de cliënten zelf en hun omgeving over het omgaan met de ziekte. “Als je bijvoorbeeld beginnende dementie hebt, kan ik dat niet genezen. Dat kan niemand. Maar ik kan wel adviezen geven. Beter dan iemand er voortdurend op te wijzen hoe ernstig het geheugen te kort schiet, is het om uit te leggen wat er precies aan de hand is. Hoe is het gedrag van iemand te verklaren, waar komt het uit voort?”
Juist vanuit die kennis kan begrip ontstaan. “Het kan bijvoorbeeld zijn dat het begripsvermogen van iemand minder snel wordt. Dat het tempo van een gesprek voor een cliënt te hoog is om het overzicht te houden. Anderen denken dan ‘laat maar zitten’ en houden die persoon buiten het gesprek. Dat is eigenlijk jammer, met een beetje begrip van de omgeving en aangepast tempo kan zo iemand vaak wel volwaardig meedoen”, vindt Kersti. “Goede voorlichting kan daarbij helpen.”

Kersti bezoekt haar cliënten altijd aan huis. Ze ziet dat als een groot voordeel. “Het is gewoon fijner om een nieuwe ontmoeting in je eigen omgeving te hebben. Dat maakt het minder eng. Bovendien is het voor veel oudere mensen belastend en spannend als je naar een ziekenhuis of zorgcentrum moet.”
Wie graag een afspraak met Kersti wil maken, kan dat alleen via de huisarts doen. Als die ervan overtuigd is dat een ontmoeting zinvol is, kan hij/zij contact zoeken met de specialisten ouderengeneeskunde van Laverhof. Zij kunnen op hun beurt Kersti weer inschakelen en ervoor zorgen dat ze ook u kan helpen.  Meestal heeft ze één of twee gesprekken, in een enkel geval drie. Uiteindelijk moet dat resulteren in adviezen over omgangsvormen en handvatten voor het dagelijks leven.

PREZO-keurmerk