Informatie coronavirus

Gepubliceerd op 25 mei 2020

UPDATE 25 MEI 2020

De coronacrisis heeft een enorme impact op alle bewoners, cliënten en medewerkers van Laverhof. De locaties van Laverhof bevinden zich in één van de grootste brandhaarden van de coronacrisis. Deze bijzondere tijd vraagt dat we ons elke dag opnieuw aanpassen aan de situatie die het gevolg is van deze crisis. Dat vraagt van alle betrokkenen veel kracht. Op 19 mei maakte minister De Jonge bekend dat de bezoekregeling voor alle verpleeghuizen in Nederland wordt uitgebreid vanaf 25 mei. Lees hier wat dat betekent voor de bewoners van de locaties van Laverhof.

Het ‘leven als thuis’ bij Laverhof ziet er in tijden van corona ineens heel anders uit. Medewerkers zijn onherkenbaar voor cliënten door de beschermende kleding die ze moeten dragen. Familie mag niet meer op bezoek komen, maar kan alleen maar zwaaien vanaf afstand. En soms is ook dat niet mogelijk. Inmiddels is de bezoekregeling vanaf 25 mei uitgebreid voor locaties waar geen coronavirus aanwezig is. Echter wel onder strikte voorwaarden. Verder zijn er geen grote groepsactiviteiten en bewoners en cliënten blijven zoveel mogelijk in hun eigen appartement, woongroep of huis.

Door het coronavirus moeten wij als Laverhof beslissingen nemen die het ‘leven als thuis’ onder druk kunnen zetten. Wij vragen daarvoor uw begrip en stellen alles in het werk om deze periode samen zo goed mogelijk door te komen.

Op deze webpagina informeren wij u over de maatregelen van Laverhof in het kader van het corona virus.

Locaties/afdelingen met besmettingen

Op 6 maart werd bij de eerste bewoner van Laverhof besmetting met het coronavirus vastgesteld. In de weken daarna zijn ook op andere locaties bij bewoners besmettingen vastgesteld. Veel bewoners hadden lichte klachten en zijn ook weer hersteld; tot nu toe 100. Helaas zijn ook bewoners aan de gevolgen van het coronavirus overleden, tot nu toe 75. Er zijn nu nog 10 bewoners waarbij besmetting met het coronavirus is vastgesteld.

Op dit moment zijn 7 cliënten van Ondersteuning Thuis besmet met het coronavirus. Er zijn 55 cliënten hersteld en 19 cliënten overleden.

In Cunera en in het Mgr. Bekkershuis zijn afdelingen ingericht voor patiënten met corona die uit het ziekenhuis komen en nog niet naar huis kunnen. Ook worden hier patiënten vanuit de thuissituatie opgenomen. De corona afdeling in het Mgr. Bekkershuis wordt afgebouwd. Er is nu nog plaats voor 8 patiënten uit de regio in Cunera.

De daling in het aantal besmettingen lijkt zich nog steeds verder door te zetten. Dat betekent dat op termijn locaties van Laverhof, onder voorwaarden, open kunnen voor bezoek.

Bezoekersregeling
Vanaf 27 mei is op afspraak bezoek weer mogelijk in Het Retraitehuis. Dit betekent dat één vaste persoon per bewoner één keer in de week op bezoek kan komen. Dit vindt plaats in een bezoekersruimte; bezoekers dragen verplicht handschoenen en een mondmasker. Bezoekers mogen geen klachten hebben en hanteren de hygiëne regels.

Als men liever niet op bezoek komt dan is het ook mogelijk een zwaaimoment af te spreken, waarbij bewoner en bezoeker elkaar achter glas kunnen zien en spreken.

Als een bewoner zeer ernstig ziek is en het overlijden wordt op korte termijn verwacht, dan worden andere afspraken gemaakt t.a.v. bezoek.

In onderstaand overzicht staan per locatie de afdelingen waarbij een besmetting is vastgesteld.

St. Barbara
Vijverhof

Mgr. Bekkershuis
Geriatrische Revalidatie Zorg
Verzorging

Anna Hospice

Annahof

Cunera
Kastanjedreef
Lindelaan

Ondersteuning Thuis
Heeswijk zorg thuis
Schijndel zorg thuis A

Op regionaal niveau via de GGD en de RONAZ (regionaal overleg niet-acute zorg) stellen wij gegevens over het aantal besmettingen, verdenkingen van besmettingen, herstelde en overleden cliënten en bewoners beschikbaar. Familieleden worden door de teammanager van de afdeling geïnformeerd over een eventuele besmetting van hun naaste of verdenking hiervan. Via CarenZorgt kunt u ook meelezen in het zorgdossier.

Getroffen maatregelen

Alle locaties tot nader bericht gesloten voor bezoek
Op 15 maart is door het kabinet een aantal nieuwe corona-maatregelen aangekondigd die gelden voor het hele land. Uiteraard geven wij bij Laverhof gehoor aan deze verscherpte corona-maatregelen, waardoor vanaf 16 maart de deuren van onze locaties gesloten zijn. Op 19 mei maakte minister De Jonge bekend dat de bezoekregeling voor alle verpleeghuizen in Nederland wordt uitgebreid vanaf 25 mei. Dit betekent dat bewoners van verpleeghuizen waar geen coronavirus aanwezig is, dan weer beperkt bezoek mogen ontvangen. Aan dit bezoek zijn nog wel strikte voorwaarden verbonden.

Bezoekregeling
Helaas zijn op drie locaties van Laverhof nog bewoners besmet met het coronavirus. Het gaat om locaties Cunera/De Bongerd in Heeswijk en St. Barbara en Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Deze verpleeghuizen kunnen helaas hun deuren volgende week nog niet openen. Alleen onze locatie Het Retraitehuis in Uden, is corona-vrij. Hier zal een bezoekregeling opgestart worden.

Hebt u toestemming gekregen om op bezoek te komen? Meldt u dan altijd eerst bij de receptie. Indien uw bezoek door de afdeling is aangemeld, geeft de receptie door dat u er bent. Help ons mee door deze bezoekrichtlijnen te volgen!

Andere maatregelen die nog van kracht zijn:

  • Helaas kunnen ook vrijwilligers onze locaties niet meer bezoeken.
  • Onze restaurants zijn gesloten voor bezoek. Voor gasten van de eetpunten en wijkrestaurants zijn koelverse maaltijden van Laverhof beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op via de receptie van de locaties.
  • Alle bijeenkomsten, activiteiten en dagbestedingen gaan tot nader bericht niet door.
  • Wilt u weten hoe het met uw naaste gaat? Of een tijdstip voor uw bezoek afspreken? Belt u dan alstublieft alleen tussen 14.00 en 16.00 uur naar de receptie van de betreffende locatie.

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. We begrijpen heel goed dat deze maatregelen ingrijpend zijn voor uw dierbare én uzelf. Maar weet dat wij met deze maatregelen uw dierbaren proberen te beschermen.

Vragen?
Heeft u vragen over het coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.
Heeft u vragen over de maatregelen bij Laverhof? Stuur dan een e-mail naar info@laverhof.nl of bel naar 073-544 33 00.

Wat doet Laverhof als een besmetting (of verdenking van een besmetting) wordt vastgesteld?

Bewoners met klachten die lijken op corona (hoesten/niezen/kortademigheid en/of koorts) worden getest. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. Ook voordat de uitslag van de test bekend is, wordt de bewoner geïsoleerd van de andere bewoners en verpleegd door medewerkers in Persoonlijke BeschermingsMiddelen (mondmasker, spatbril, handschoenen en schort; PBM’s). Dit blijft zo totdat de bewoner 72 uur klachtenvrij is.

Indien meer bewoners ziek worden, kan de hele woongroep of afdeling geïsoleerd worden. Bewoners hoeven dan niet meer op de eigen kamer te blijven als ze dat niet willen en hun klachten dit toelaten.

Zorgmedewerkers met lichte klachten mogen komen werken, zolang ze geen koorts hebben. Ze dragen dan een mondmasker en handschoenen, conform de richtlijnen van het RIVM. Indien mogelijk worden hun werkzaamheden aangepast, zodat zij niet direct in contact komen met bewoners maar afstand (meer dan 1,5 meter) kunnen bewaren. Ook worden ze getest. Als de test positief is, blijven ze thuis tot zij 24 uur klachtenvrij zijn.

De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig bijgesteld. Het beleid van Laverhof wordt daarop aangepast.

Delen van coronagegevens

Laverhof neemt deel aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van bewoners die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met onze commissie privacy via privacy@laverhof.nl.

Praktische zaken, zoals was, boodschappen en post

Laverhof is gesloten voor alle bezoekers. Om ervoor te zorgen dat u toch de was voor uw familielid kunt verzorgen, de boodschappen en/of post kunt brengen, willen we dit op vastgestelde tijden faciliteren.

Wanneer?
Op dinsdag én vrijdag tussen 14.00 tot 16.00 uur

Waar?
St. Barbara: via de hoofdingang
Mgr. Bekkershuis: via de achterzijde
Cunera | De Bongerd: via de hoofdingang
Het Retraitehuis: via de oude receptie

Hoe?
Onze medewerkers zorgen ervoor dat het vuile wasgoed in een gekleurde gesloten waszak zit met daarop duidelijk het kamernummer en de afdeling van de bewoner.
Graag de schone was, de boodschappen en de post aanbieden in gesloten zakken of tassen, voorzien van kamernummer en afdeling van de bewoner. Onze medewerkers nemen deze mee naar de betreffende afdelingen.

Besmet wasgoed
De was van bewoners die mogelijk het coronavirus hebben of besmet zijn, gaat in een rode gesloten waszak met daarop kamernummer en afdeling. Deze waszakken staan in een aparte container. Wij verzoeken u vriendelijk om de was ook op deze twee dagen te komen ophalen, zodat deze niet langer dan noodzakelijk blijft liggen.

Kleinere attenties, zoals bloemen en tekeningen
Kleinere zaken, zoals bloemen en tekeningen kunnen, voorzien van kamernummer en afdeling van de bewoner, ook op andere dagen worden afgegeven bij de hoofdingang van de locatie, waar speciaal hiervoor een tafel staat.

Contact met bewoner / afdeling / beeldbellen

Wilt u weten hoe het met uw naaste gaat? Belt u dan alstublieft alleen tussen 14.00 en 16.00 uur naar de receptie van de betreffende locatie.

Beeldbellen
Kan uw familielid zelf beeldbellen en is hij of zij in het bezit van een tablet of mobiele telefoon dan kunt u zelf contact opnemen.

Daarnaast hebben wij tablets voor videobellen voor gemeenschappelijk gebruik. Bewoners worden hierbij ondersteund door medewerkers. Voor én na gebruik worden de tablets ontsmet. Om de videoverbinding tot stand te brengen bellen wij naar uw mobiele telefoonnummer. Wij bellen op werkdagen tussen 13.00 en 16.00 uur. Het kan zijn dat u wordt gebeld, maar dat u niet in de gelegenheid bent om op te nemen. Wij willen u vragen om dan niet terug te bellen, maar om te wachten tot wij u op een later tijdstip terugbellen.

Bezoekregeling
Alleen in uitzonderlijke situaties is bezoek mogelijk en alleen na toestemming van de teammanager. Ook in het hospice en in geval van een terminale zorgsituatie is bezoek zeer beperkt mogelijk en altijd in overleg met de teammanager.

Hebt u toestemming gekregen om op bezoek te komen? Meldt u dan altijd eerst bij de receptie. Indien uw bezoek door de afdeling is aangemeld, geeft de receptie door dat u er bent. Help ons mee door deze bezoekrichtlijnen te volgen!

Kappers, Schoonheidsspecialisten en pedicures

Kappers, schoonheidsspecialisten en pedicures mogen weer werken. Wel hebben we aan de verzorging van bewoners strikte voorwaarden gesteld, om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Zo worden bewoners op de eigen kamer verzorgd en alleen als er op die afdeling geen sprake meer is van besmettingen.

De kapper, pedicure en schoonheidsspecialist werkt veilig en hygiënisch. Zij zijn verplicht om met een gecertificeerd (chirurgisch) mondmasker en eventueel handschoenen te werken. Indien de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist zélf (lichte) klachten heeft, komt zij niet werken en volgt ze het reguliere testbeleid.

Externe klanten
Kappers en schoonheidsspecialisten die behandelruimtes huren in een locatie van Laverhof mogen onder strikte voorwaarden klanten van buiten de locaties verzorgen. De kapper of schoonheidsspecialist haalt de klant bij de ingang op en begeleidt hem/haar naar de salon. Klanten van buiten de locatie komen niet op de woongroepen en mogen niet komen als ze (lichte) klachten hebben.

Ondersteuning Thuis

De wijkverpleging en thuiszorg gaan waar mogelijk gewoon door. Het kan voorkomen dat sommige cliënten minder zorg krijgen dan gebruikelijk of dat de zorg anders wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld meer zorg op afstand. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt.

Bij Ondersteuning Thuis werken de thuiszorgmedewerkers in een ‘beschermde’ route voor mensen die besmet zijn met corona of in een ‘schone’ route voor mensen zonder corona. Het grote verschil is dat in een ‘beschermde’ route de medewerkers volledig gekleed gaan in Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Dit houdt in dat zij handschoenen, mondkapje, spatbril en een schort dragen. 

Er wordt GEEN huishoudelijke hulp geboden bij cliënten waarvan bekend is dat corona hebben.

We zoeken naar alternatieven om u zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in uw thuissituatie. Dat alternatief moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM en is in elke situatie anders. Als het echt niet anders kan (bijvoorbeeld omdat een gevaarlijke situatie ontstaat of omdat de mantelzorger het niet meer aankan) kan 1-op-1-dagbesteding aan huis oplossing bieden. Neem hiervoor contact op met het cliëntservicebureau van Laverhof in uw regio.

Mooie initiatieven

Weet u dat in deze bizarre tijd mooie initiatieven ontstaan? Veel van deze mooie acties delen wij via onze Facebookpagina, Instagram en/of LinkedIn. Like onze pagina en we maken u deelgenoot van al deze mooie initiatieven. Veel afdelingen hebben ook hun eigen besloten pagina, waardoor u het wel en wee van de afdeling kunt volgen. Vraag er naar bij de medewerkers via het familieportaal CarenZorgt.

Laverblad

Om iedereen een 'Hart onder de riem' te steken, is er een speciale hartverwarmende uitgave van het Laverblad uitgebracht. Bij deze uitgave is een poster toegevoegd, om voor het raam te hangen. Klik hier voor de poster 'Samen zorgen voor elkaar'.

Blijf alert op hygiëne!

Dat betekent voor iedereen:

  • REGELMATIG HANDEN WASSEN
  • HOESTEN EN NIEZEN IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG
  • GEBRUIK VAN PAPIEREN ZAKDOEKJES
  • GEEN HANDEN GEVEN
  • HOUD 1,5 METER AFSTAND VAN ANDEREN

Laverblad speciale 'Hart onder de riem' uitgave

Lees hier de speciale HART ONDER DE RIEM uitgave

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Medewerkers cliëntservicebureau:
Esther Verhoeven, Riny Verstraten, Ellen Ruis