Laverhof benoemt twee nieuwe leden raad van toezicht

Gepubliceerd op 15 januari 2018

De raad van toezicht van Laverhof wordt per 1 januari 2018 versterkt met twee nieuwe leden, mevr. Miriam Dragstra en dhr. René Denis.

Miriam Dragstra (1961) woont in Schijndel en is werkzaam als statutair bestuurder van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), een joint venture van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken. Tevens is zij vicevoorzitter van de raad van commissarissen van de fusieorganisatie van Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen in Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Zij heeft ervaring met de gezondheidszorg als directeur Healthcare en Public Banking bij ABN AMRO en was betrokken bij de ontwikkeling van woonzorgconcepten bij UVIT en TNO.

René Denis (1954) woont in Den Bosch en is werkzaam bij Vilans in Utrecht. Bij Vilans is hij als manager en adviseur betrokken bij innovatie en transitieprogramma’s in de langdurige zorg. Tevens is hij lid van de raad van toezicht van Cello, organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. De heer Denis volgt dhr. Gerrit van Norel op, die deze zomer is afgetreden als lid van de raad van toezicht van Laverhof.

De raad van toezicht van Laverhof bestaat met ingang van 1 januari 2018 uit de volgende personen:

De heer drs. A.Th.M. Veldman, voorzitter
De heer J.Th.H.M. Schepers, vicevoorzitter
Mevrouw dr. Y. Kuin
De heer F.C.P. van Dijk, MSc
Mevrouw mr M.C.J.J. Dragstra
De heer drs. R.J.E.W. Denis
 
De raad van toezicht denkt met deze nieuwe leden versterking gevonden te hebben in zowel de brede inhoudelijk expertise als de lokale verankering van Laverhof.

Recht uit het hart, persoonlijke verhalen over corona

In het magazine 'Recht uit het hart', persoonlijke verhalen over corona uit de eerste periode van de coronacrisis.