Laverhof presenteert jaarverslag 2017 ‘Samen werken aan kwaliteit’

Gepubliceerd op 05 juni 2018

Laverhof presenteert jaarverslag 2017 ‘Samen werken aan kwaliteit’

Peter Beijers, bestuurder van Laverhof: “Kwaliteit is de rode draad in dit jaarverslag ’Samen werken aan kwaliteit’. Het leveren van goede zorg en ondersteuning is voor ons vanzelfsprekend. Maar toch is het goed om daar zo af en toe heel nadrukkelijk bij stil te staan en jezelf de vraag te stellen of het anders of beter kan. Wat is nu goede zorg?

We maken als organisatie de transitie vanuit sturing gericht op het hanteren van regels naar minder regels met meer professionaliteit en meer regie bij de cliënt. We willen sturen op resultaten, procedures loslaten waar dat kan en vertrouwen op professionaliteit.

In 2017 heeft Laverhof in een brede dialoog een visie op goede zorg ontwikkeld die hierbij aansluit. De uitkomst van die zoektocht hebben we afgestemde zorg genoemd: zorg en ondersteuning die is afgestemd op de bewoner en diens familie. En die samen met vakbekwame professionals en bekwame vrijwilligers geboden wordt.

In een aparte bijlage in het hart van ons jaarverslag hebben we deze visie op kwaliteit verder toegelicht. In het jaarverslag 2017 delen management, medewerkers, cliëntvertegenwoordigers en een toezichthouder hun visie op kwaliteit met ons, vertellen hoe de medezeggenschap daaraan bijdraagt en welke meetlat de toezichthouder hanteert. En hoe er iedere dag wordt gewerkt aan kwaliteit van zorg.

Ik ben er van overtuigd dat onze onderscheidende visie op kwaliteit kan helpen op een goede wijze invulling te geven aan onze rol in de samenleving. Nu en in de toekomst.”

Het jaarverslag 2017 van Laverhof verder lezen? Klik hier.

Lees hier het kwaliteitsbeleid, waar in bovenstaande tekst naar verwezen wordt.

Een papieren versie kunt u opvragen bij Marie-Louise van der Maazen, e-mail: secretariaat.rvb@laverhof.nl.

Klik hier voor de jaarrekening 2017.

Agenda

Heeswijk

Schijndel

Geen evenementen

Het Retraitehuis

10 dec
Kerststukjes maken
van 10:00 tot 12:00 uur
Volkelseweg 30