Legionellabesmetting bij Laverhof

Gepubliceerd op 19 november 2021

Sinds 15 november zijn er in Schijndel meer dan 10 personen besmet met legionella. Ook bij drie bewoners van Laverhof in het centrum van Schijndel (in Servaeshof en in het Mgr. Bekkershuis) is een legionellabesmetting vastgesteld; van één bewoner is de testuitslag nog niet bekend. Laverhof is geschrokken van deze besmettingen en leeft mee met de bewoners en hun familie.

Op 7 oktober is de eerste besmetting vastgesteld en bij Laverhof gemeld. Er is contact opgenomen met de GGD Hart voor Brabant. Laverhof heeft alvast preventieve maatregelen getroffen. Zo hebben wij watermonsters genomen, zijn de douchekoppen van een legionellafilter voorzien en worden leidingen chemisch gereinigd. Periodiek voeren wij het zogenaamde legionellabeheersplan uit. Het onderhoud ter voorkoming van legionella is volgens schema uitgevoerd en bij de laatste meting door een externe partij in september 2021 is geen legionella aangetroffen.

Na onderzoek van het leidingwater en doordat er meerdere besmettingen zijn aangetroffen in Schijndel, concludeert de GGD Hart voor Brabant dat de besmettingsbron niet bij Laverhof is. De GGD Hart voor Brabant, gemeente Meierijstad en het RIVM doen momenteel verder onderzoek om de besmettingsbron te achterhalen.

De leidingen in Servaeshof worden vrijdag 19 november preventief chemisch gereinigd. “Er zijn geen bacteriën gevonden die legionellose veroorzaken waar mensen mee besmet zijn”, aldus de GGD. Laverhof doet dit uit voorzorg. De bewoners van Servaeshof kunnen die dag niet in hun appartement blijven. Zij worden door familieleden opgevangen of kunnen de dag doorbrengen in de ontmoetingsruimte van het naastgelegen Mgr. Bekkershuis.

Recht uit het hart, persoonlijke verhalen over corona

In het magazine 'Recht uit het hart', persoonlijke verhalen over corona uit de eerste periode van de coronacrisis.