Ondersteuning thuis volop in ontwikkeling

Gepubliceerd op 27 september 2018

Ondersteuning thuis volop in ontwikkeling

Afgestemde zorg in eigen huis
REGIO – Nederlanders blijven steeds langer thuis wonen. Voor een deel is dat overheidsbeleid, maar het is ook iets wat veel mensen zelf graag willen. Gevolg is dat er steeds meer zorg thuis wordt verleend. Laverhof is met die denkwijze meegegroeid. Centrale spil bij ‘Ondersteuning Thuis’ is de wijkverpleegkundige, die haar rol flink heeft verbreed.

De wijkverpleegkundige is een ware spin in het web, iemand die de weg in het ingewikkelde zorglandschap kent. In overleg met de cliënt bekijkt ze welke vormen van zorg thuis zinvol zijn en coördineert die hulp vervolgens. Daarbij blijft de regie overigens altijd in handen van de cliënt. Op die manier kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de wijkverpleegkundigen merken dat dat gewaardeerd wordt.

Twee teams
 ‘Ondersteuning thuis’, zoals Laverhof het noemt, is opgezet in twee teams. Een team (met een vacature) in Schijndel, en een team in Heeswijk, voor Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch. Iedere wijkverpleegkundige heeft een eigen gebied, zodat ze de cliënten goed leert kennen.

“We spelen een centrale rol in onze wijk”, zegt Monique Mouissie, wijkverpleegkundige in Loosbroek, Vorstenbosch en een stukje Dinther. “We komen op huisbezoek en bespreken samen de zorgvraag. Tijdens dit gesprek kijken we welke zorg nodig is.”
“Daarbij valt te denken aan persoonlijke zorg, de vraag of dagbesteding zinvol is en of een vorm van individuele begeleiding is gewenst. Ook kan het zijn dat de casemanager dementie wordt ingeschakeld”, vervolgt Kim Kok, wijkverpleegkundige in Schijndel.

Natuurlijk komt de wijkverpleegkundige niet zomaar aan de deur. Vaak is het op verzoek van de cliënt zelf, bijvoorbeeld als die huishoudelijke hulp heeft aangevraagd. Maar het kan ook zijn op verzoek van de omgeving, familieleden of de huisarts. Familie wordt actief betrokken bij de zorg. Bij voorkeur zijn er familieleden bij gesprekken aanwezig en soms kunnen zij actief ondersteunen.

Kijken wat iemand nog kan
“Vroeger lag de nadruk op de beperkingen als gevolg van een ziekte. Nu bekijken we wat een cliënt nog wel kan”, vertelt Kim. Monique geeft een voorbeeld. “Stel dat iemand steunkousen heeft. Dan kun je elke dag langskomen om die aan en uit te trekken. Maar je kunt een cliënt ook leren dit met een hulpmiddel zelf te doen.” Ze benadrukt dat dat veel meer is dan een pure bezuinigingsmaatregel. “Het gaat ook om het gevoel van eigenwaarde van de cliënt.”

Ontwikkeling
Kim en Monique zijn hartstikke tevreden met hun baan. “Het is een functie die erg in ontwikkeling is, waardoor het leuk en uitdagend blijft.” Als het aan hen ligt, gaat de toekomst nog meer richting preventie. “We streven naar kwaliteit van leven, hierbij is eigen regie belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het beste lukt wanneer mensen zolang mogelijk zelfredzaam thuis kunnen wonen met afgestemde zorg op maat.”

Laverblad speciale 'Hart onder de riem' uitgave

Lees hier de speciale HART ONDER DE RIEM uitgave

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Medewerkers cliëntservicebureau:
Esther Verhoeven, Riny Verstraten, Ellen Ruis