Samen zorgen we ervoor dat onze bewoners gezond blijven

Gepubliceerd op 10 september 2020

UPDATE 10 SEPTEMBER 2020

Op dit moment zoeken we met elkaar naar een nieuwe balans. We willen dat het gewone leven van onze bewoners weer zoveel mogelijk doorgaat. En we vinden het erg belangrijk dat we teruggaan naar Laverhof's visie: datgene waar we voor staan. Dat is goede, warme en persoonlijke zorg waarbij de relatie tussen bewoners, familie (geliefden) centraal staat. Dat willen we blijven doen, ook als er nieuwe besmettingen binnen Laverhof plaatsvinden. De deuren van onze locaties zullen niet snel meer volledig op slot gaan.

We gaan er vanuit dat we samen, met de naasten van onze bewoners, corona buiten de deur kunnen houden. Daarom doen wij een dringend verzoek aan iedereen om de corona-maatregelen na te leven.

In onze maandelijkse nieuwsbrief leest u meer over onze aanpak bij mogelijk nieuwe besmettingen op onze locaties en over de maatregelen die gelden bij Laverhof.

Onze cliënten van Ondersteuning Thuis, ontvangen 1 keer per twee maanden een nieuwsbrief. De uitgave van september 2020 leest u hier.

 

UPDATE 3 SEPTEMBER 2020

Onze locaties zijn al weer enige tijd corona-vrij en zoals ‘vanouds’ open voor bezoek. Dat wil zeggen: spontane bezoekjes zijn weer mogelijk en gezondheidschecks zijn niet meer nodig. De landelijke richtlijnen om corona te voorkomen gelden natuurlijk ook op onze locaties. Behoedzaamheid en gezond verstand staan hierbij voorop. De bewoners genieten van het bezoek en de gezelligheid. Wij zijn blij familie weer te ontvangen en bedanken iedereen voor het naleven van de richtlijnen om coronabesmettingen te voorkomen.
Laverhof heeft dan ook besloten dat

Iedereen mag weer langskomen om een praatje te komen maken, mits bezoekers geen gezondheidsklachten hebben. Visite kan plaatsvinden op de kamer van de bewoners, maar beperk het aantal mensen dat langs komt. Laat groepsbezoek buiten plaatsvinden, bij familie thuis of op een terras. Dat biedt meer mogelijkheden voor fijne ontmoetingen.

Dringend verzoeken wij u om ‘de 1,5 meter regel’ te blijven naleven bij visite op onze locaties, maar ook buiten of bij familie thuis. Lukt dat niet? Draag dan een mondkapje. Deze zijn te verkrijgen bij onze recepties.

We moeten behoedzaam zijn en blijven, omdat we een nieuwe corona-uitbraak willen voorkomen. Dan zijn we genoodzaakt helaas de locaties weer te sluiten voor bezoek. Vermijd ook de sociale contacten met andere bezoekers binnen Laverhof. Dat is niet gezellig, maar voor nu (nog) wel noodzakelijk.

We vragen u dringend om de maatregelen na te leven! In het overzicht hieronder treft u ze nog eens aan. Wij doen hierbij een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Zo zorgen we er samen voor dat onze bewoners gezond blijven en afdelingen niet gesloten hoeven te worden. Hartelijk dank!

Getroffen maatregelen

Heeft u (verkoudheids)klachten? Of komt u terug uit een land met code oranje of rood?
We vragen u tenminste 10 dagen niet op visite te komen.
Niezen, keelpijn en/of koorts? Laat u testen!
Kom pas op bezoek als u, of uw gezinsleden, niet ziek (meer) zijn.

Iedereen is welkom, maar niet tegelijk
Spreid het bezoek over de dag.
Groepsbezoek graag buiten, bij u thuis of op een terras.

Hygiëneregels blijven belangrijk
Was uw handen bij binnenkomst.
Hoest en nies in de elleboog en gebruik een papieren zakdoek.

Overal geldt ‘de 1,5 meter regel’
Binnen en buiten houdt u 1,5 meter afstand.
Lukt dit niet? Vraag een mondkapje bij de receptie.
Ook in het restaurant houdt u aan tafel 1,5 meter afstand van uw naaste en van andere bewoners en medewerkers.

Contact beperken voorkomt besmettingen
Neem de kortste route naar de kamer van uw naaste.
Vermijd contacten met andere bezoekers en bewoners.

Volg de looproutes
U volgt de looproutes in het gebouw en bezoekt alleen de kamer van uw naaste en het restaurant. Bezoek aan huiskamers is (nog) niet toegestaan.

Vrijwilligers worden weer voorzichtig ingezet
Op dit moment wordt een aantal vrijwilligers ingezet bij diverse werkzaamheden. Na de zomer worden de overige vrijwilligers verder geïnformeerd.

Bijeenkomsten en activiteiten
Alle bijeenkomsten en grootschalige activiteiten gaan tot nader bericht  nog niet door.

Wat doet Laverhof als een besmetting (of verdenking van een besmetting) wordt vastgesteld?

Bewoners met klachten die lijken op corona (hoesten/niezen/kortademigheid en/of koorts) worden getest. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. Ook voordat de uitslag van de test bekend is, wordt de bewoner geïsoleerd van de andere bewoners en verpleegd door medewerkers in Persoonlijke BeschermingsMiddelen (mondmasker, spatbril, handschoenen en schort; PBM’s). Dit blijft zo totdat de bewoner 72 uur klachtenvrij is.

Indien meer bewoners ziek worden, kan de hele woongroep of afdeling geïsoleerd worden. Bewoners hoeven dan niet meer op de eigen kamer te blijven als ze dat niet willen en hun klachten dit toelaten.

Zorgmedewerkers met één of meer van de volgende klachten moeten thuisblijven:

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • Hoesten en/of
 • Benauwdheid en/of
 • Verhoging of koorts en/of
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Medewerkers met dergelijke klachten moeten zich direct laten testen. Totdat de testuitslag bekend is blijven ze thuis. Bij koorts en/of benauwdheid blijven ook alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is. Medewerkers blijven thuis tot:

 • Minimaal 7 dagen na de start van de symptomen
 • En 48 uur koortsvrij
 • En ten minste 24 uur symptoomvrij.

De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig bijgesteld. Het beleid van Laverhof wordt daarop aangepast.

Delen van coronagegevens

Laverhof neemt deel aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van bewoners die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met onze commissie privacy via privacy@laverhof.nl.

Kappers, Schoonheidsspecialisten en pedicures

Een bezoek aan of van de kapper, schoonheidsspecialiste of pedicure is weer mogelijk. Houd hierbij rekening met de 1,5 meter afstand en vermijd (groeps)drukte. Zij hanteren de (hand)hygiëne en richtlijnen vanuit de eigen vakgroep.

Ondersteuning Thuis

Deelname aan de dagbesteding en dagbehandeling is weer mogelijk. De ruimtes zijn zoveel mogelijk zo ingedeeld dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Ook worden de hygiënerichtlijnen in acht genomen.

Mooie initiatieven

Weet u dat in deze bizarre tijd mooie initiatieven ontstaan? Veel van deze mooie acties delen wij via onze Facebookpagina, Instagram en/of LinkedIn. Like onze pagina en we maken u deelgenoot van al deze mooie initiatieven. Veel afdelingen hebben ook hun eigen besloten pagina, waardoor u het wel en wee van de afdeling kunt volgen. Vraag er naar bij de medewerkers via het familieportaal CarenZorgt.

Laverblad

Om iedereen een 'Hart onder de riem' te steken, is er een speciale hartverwarmende uitgave van het Laverblad uitgebracht. Bij deze uitgave is een poster toegevoegd, om voor het raam te hangen. Klik hier voor de poster 'Samen zorgen voor elkaar'.

Blijf alert op hygiëne!

Dat betekent voor iedereen:

 • REGELMATIG HANDEN WASSEN
 • HOESTEN EN NIEZEN IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG
 • GEBRUIK VAN PAPIEREN ZAKDOEKJES
 • GEEN HANDEN GEVEN
 • HOUD 1,5 METER AFSTAND VAN ANDEREN

Laverblad speciale 'Hart onder de riem' uitgave

Lees hier de speciale HART ONDER DE RIEM uitgave

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Medewerkers cliëntservicebureau:
Esther Verhoeven, Riny Verstraten, Ellen Ruis