Versoepeling bezoekregeling vindt gefaseerd plaats vanaf 15 juni a.s.

Gepubliceerd op 12 juni 2020

Versoepeling bezoekregeling vindt gefaseerd plaats vanaf 15 juni a.s.

De daling van het aantal corona-besmettingen zet (ook) bij Laverhof door. Bijna al onze locaties zijn inmiddels geopend voor bezoek. We zijn opgelucht dat bewoners sinds kort weer visite kunnen ontvangen, al is dat beperkt. Inmiddels hebben we in de meeste locaties al een of twee weken ervaring opgedaan met één bezoeker per bewoner.

Wij willen jullie bedanken dat jullie hebben meegewerkt aan het houden aan de richtlijnen! Gelukkig is het dus op de locaties waar we twee weken open zijn voor bezoek goed gegaan en hebben we geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

Vanaf 15 juni wordt de huidige bezoekregeling landelijk versoepeld.  Dit geldt voor verpleeghuizen waar geen coronavirus rondwaart. Voor Laverhof gaat deze versoepeling als eerste in voor Het Retraitehuis in Uden. Bewoners mogen daar vanaf 15 juni op afspraak, meerdere vaste bezoekers, op meerdere momenten per dag ontvangen. Er gelden dan nog steeds strikte voorwaarden om besmetting te voorkomen. Naar verwachting kunnen de overige locaties de komende weken tot een versoepeling van de bezoekregeling overgaan.

Contactpersonen en/of bewoners ontvangen een brief als de locatie - waar hun naaste verblijft en/óf waar zij zelf wonen - ruimere bezoekregels krijgt. In deze brief staat wat deze versoepeling concreet inhoudt. We vragen bezoekers strikt de gestelde regels na te komen. Alleen samen houden we onze locaties corona-vrij!

Lees hier de afspraken omtrent de bezoekregeling.

Meer informatie over het coronavirus leest u hier.

Recht uit het hart, persoonlijke verhalen over corona

In het magazine 'Recht uit het hart', persoonlijke verhalen over corona uit de eerste periode van de coronacrisis.