Werken aan kwaliteit van zorg

Gepubliceerd op 13 oktober 2016

Werken aan kwaliteit van zorg

Binnenkort publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een actuele versie van de lijst Eindrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen, die bij de eerste publicatie in juli veel aandacht van de media kreeg. Laverhof stond ook op die lijst, in categorie 4. Categorie 4 betekent dat het toezichttraject is afgesloten en dat Laverhof geconstateerde tekortkomingen in de kwaliteit van zorg naar tevredenheid van de Inspectie heeft opgelost.

Op de nieuwe lijst van de IGZ komt Laverhof niet meer voor. Dat betekent dat de Inspectie geen signalen heeft gekregen die voor haar aanleiding zijn om de toezichtactiviteiten te hervatten. Dat is goed nieuws.

Het is belangrijk dat cliënten hun zorg met vertrouwen in onze handen kunnen leggen. Voldoen aan erkende professionele standaarden en aan normen van de Inspectie is daar een onderdeel van. Maar zeker zo belangrijk is persoonlijke zorg, gericht op het leefplezier van onze cliënten. Daarin de balans vinden, daar werken we iedere dag aan.

Dit gebeurt op individueel niveau in de dagelijkse zorg voor onze cliënten en bewoners. In de woongroepen in onze locaties en bij cliënten thuis in de wijk bieden onze medewerkers professioneel ondersteuning op een manier die aansluit bij de wensen en behoeftes van kwetsbare ouderen. Met aandacht voor de cliënt en met de kennis en kunde die van een professional verwacht mag worden.

Binnen Laverhof is kwaliteit van zorg en wat we daarin met elkaar belangrijk vinden steeds vaker onderwerp van gesprek in de teams en de clusters, in het huiskameroverleg met cliënten en familie, in de ondernemingsraad, de (centrale) cliëntenraad en de raad van toezicht. Periodiek wordt het resultaat van onze inspanningen getoetst via interne en externe audits en tevredenheidsonderzoeken. 

Wij geloven in de kracht van mensen om zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken. Wij denken met hen mee om dit mogelijk te maken. We staan voor wat wij doen vanuit visie en vakmanschap. Samen werken wij aan kwaliteit van zorg. Samen versterken wij een leven als thuis.

P. Beijers
Raad van bestuur

Agenda

Heeswijk

23 sep
Uurtje Klassiek
van 15:00 tot 16:00 uur
Zijlstraat 1

Schijndel

24 sep
Carmaschoenen verkoop
van 14:00 tot 16:00 uur
Deken Baekerstraat 83

Het Retraitehuis

23 sep
Accordeonorkest met Oda Verhagen
van 15:00 tot 16:00 uur
Volkelseweg 30