Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad?
Veel onderwerpen die binnen Laverhof besproken worden, gaan u als cliënt aan. Als cliënt ervaart u de zorg- en dienstverlening in de praktijk. Uw ervaring is voor Laverhof van groot belang bij het nemen van beslissingen in de zorg. In de cliëntenraad praten en denken cliënten, en/of vertegenwoordigers van cliënten, mee over diverse onderwerpen.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. In een aantal gevallen is dit advies ook bindend. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraad
Laverhof heeft vier lokale cliëntenraden:

  • Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis (B.R.O.T.)
  • Cunera - De Bongerd
  • St. Barbara en Mgr. Bekkershuis
  • Het Retraitehuis

Afgevaardigden van de lokale cliëntenraden nemen deel aan de centrale cliëntenraad. Een actueel overzicht van de leden van de centrale cliëntenraad vindt u hier. Een actueel overzicht van de leden van de lokale cliëntenraden vindt u op de publicatieborden op de locaties of is op te vragen bij de ambtelijk ondersteuner van de centrale cliëntenraad via e-mail ccrlaverhof@laverhof.nl.

Vergaderingen
De lokale cliëntenraden vergaderen eenmaal per zes weken. Zij overleggen met de clusterdirecteur. Leden van het managementteam komen op aanvraag in de vergadering. De centrale cliëntenraad komt 9 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Bij iedere vergadering is er overleg met de raad van bestuur. Leden van de raad van toezicht zijn twee maal per jaar aanwezig. Ook externe deskundigen of leden van het managementteam kunnen aansluiten bij een overleg van de cliëntenraden.

Verslagen
Van elk overleg met directeur of bestuurder wordt een verslag gemaakt.  

Vragen of contact met leden van de cliëntenraden
De cliëntenraden willen graag bekend zijn met de mening van cliënten. Heeft u vragen, heeft u een advies of opmerking of wilt u zelf lid worden van een cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met de (centrale) cliëntenraad. Zie onderstaand overzicht.

Cliëntenraad B.R.O.T.: 
receptie van het Mgr. Bekkershuis en Cunera | De Bongerd

Clientenraad Cunera - De Bongerd:
receptie Cunera | De Bongerd, postvak 12

Cliëntenraad Het Retraitehuis:
receptie Het Retraitehuis, postvak 19

Cliëntenraad St. Barbara en Mgr. Bekkershuis:
receptie St. Barbara, postvak 13 en receptie Mgr. Bekkershuis

Centrale cliëntenraad: 
receptie St. Barbara, postvak 61

Elke lokale cliëntenraad heeft een vorm ontwikkeld, waarbij iedere cliënt of diens vertegenwoordiger geïnformeerd kan worden en mee kan denken in de ontwikkelingen. Ook hier kunt u uw vragen of opmerkingen kwijt. 

U kunt ook een e-mail sturen naar ccrlaverhof@laverhof.nl.

Klik hier voor het jaarverslag van de centrale cliëntenraad 2020.

Centrale cliëntenraad

Agenda

Centrale Cliëntenraad

Geen evenementen

Nieuws

Meer nieuws