Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad? 
Veel onderwerpen die binnen Laverhof besproken worden, gaan u als zorgvrager aan. Als zorgvrager ervaart u de zorg- en dienstverlening in de praktijk. Uw ervaring is voor Laverhof van groot belang bij het nemen van beslissingen in de zorg. In de cliëntenraad praten en denken zorgvragers, en/of vertegenwoordigers van zorgvragers, mee over diverse onderwerpen. De bestuurder en de directeuren hechten grote waarde aan het hebben van inzicht in de besproken ervaringen. Zij gebruiken deze mede als bouwstenen voor het beleid. 

Laverhof kent vier lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. Als onderdeel van de medezeggenschapsstructuur heeft elke lokale cliëntenraad een vorm ontwikkeld, waarbij iedere cliënt of diens vertegenwoordiger geïnformeerd kan worden en mee kan denken in de ontwikkelingen. Hier kunt u uw vragen of opmerkingen kwijt. 

Per 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ingegaan. Hij vervangt de oorspronkelijke Wmcz uit 1996. Door de cliëntenraden is samen met de organisatie een medezeggenschapsregeling opgesteld waarin beschreven is hoe de medezeggenschap bij Laverhof ingevuld wordt. 

Visie
Binnen het kader van de Wmcz gaan we binnen Laverhof uit van de onderstaande visie op cliëntenmedezeggenschap. 

  • We (bestuur, management en cliëntenraden) voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het optimaal kunnen functioneren van de cliëntenmedezeggenschap.
  • We vinden het van belang dat zorgvragers of diens vertegenwoordigers worden uitgenodigd om gedeelde ervaringen weer te geven en te delen, met als doel om deze van invloed te laten zijn op het beleid van Laverhof.
  • Het collectieve advies vanuit cliëntenperspectief wordt bij nieuw te ontwikkelen beleid meegenomen.
  • We hechten grote waarde aan de dialoog met zorgvragers en/of diens vertegenwoordigers. 
  • Het overleg kenmerkt zich door respect en een groot onderling vertrouwen. Dat wil zeggen elkaar zien in de juiste rol en bereidheid tonen te luisteren en zich te laten beïnvloeden. 
  • Het gaat in de verschillende overleggen niet alleen om afhandeling van formele stukken en informatie, maar ook over het tijdig betrekken bij (komende) ontwikkelingen binnen Laverhof en gedachtenvorming daarover. 
  • Deelnemers aan een overleg kunnen voor hen relevante onderwerpen inbrengen; zo nodig worden deze meegenomen naar het opvolgend overleg. 
  • Er wordt door de organisatie zorggedragen voor informatie in het overleg inclusief relevante informatie uit ander overleg.

Lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraad
Laverhof bestaat uit verschillende locaties en heeft in het hele werkgebied extramurale zorg. Elke locatie heeft een lokale cliëntenraad; zo ook behandeling, revalidatie, ondersteuning thuis en het hospice, die over de grenzen van de locaties in één organisatieonderdeel zijn ondergebracht. De lokale cliëntenraad overlegt met de directeur, die voor dit onderdeel verantwoordelijk is (principe ‘Medezeggenschap volgt zeggenschap’). Enkele afgevaardigden van de lokale cliëntenraden nemen deel aan de centrale cliëntenraad. Deze overlegt met de raad van bestuur over onderwerpen die heel Laverhof aangaan. 

Meer informatie over de lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad vindt u op de eigen pagina's op deze site. 

Vragen of contact met leden van de cliëntenraden 
De cliëntenraden willen graag bekend zijn met de mening van cliënten. Heeft u vragen, heeft u een advies of opmerking of wilt u zelf lid worden van een cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met de (centrale) cliëntenraad. Zie onderstaand overzicht.

Cliëntenraad B.R.O.T. (Behandeling, revalidatie en ondersteuning thuis)
E-mail: cr.brot@laverhof.nl of receptie van het Mgr. Bekkershuis en Cunera | De Bongerd

Cliëntenraad Cunera | De Bongerd:
E-mail: crheeswijk@laverhof.nl of receptie Cunera | De Bongerd, postvak 12

Cliëntenraad Het Retraitehuis:
E-mail: cr.retraitehuis@laverhof.nl of receptie Het Retraitehuis, postvak 19

Cliëntenraad St. Barbara en Mgr. Bekkershuis:
E-mail: berlien.vanrozendaal@laverhof.nl of receptie St. Barbara, postvak 13 en receptie Mgr. Bekkershuis

Centrale cliëntenraad
E-mail ccrlaverhof@laverhof.nl of receptie St. Barbara, postvak 61

 

Agenda

Centrale Cliëntenraad

Geen evenementen

Nieuws

Meer nieuws
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren