Cliëntenraad B.R.O.T.

De Cliëntenraadsleden van B.R.O.T. (Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis) doen hun vrijwilligerswerk, omdat ze willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de cliënten.

Wij kunnen dat niet alleen, hiervoor hebben wij u nodig. De mening van u, uw familieleden en/of vertegenwoordigers is voor ons erg belangrijk. Hiervoor bezoeken wij u en/of nemen telefonisch contact met u op. Wij willen door anders te kijken, goed te luisteren en vragen te stellen, op de hoogte blijven van uw wensen. Wij zijn er om de belangen van alle cliënten te behartigen.

Wordt er de beste zorg geleverd?  Wordt er echt naar u geluisterd? Levert de geboden zorg inderdaad op dat u bijv. langer zelfstandig kunt blijven wonen?

Wie zijn onze cliënten?
Mensen die:
•    persoonlijke verzorging ontvangen;
•    huishoudelijke ondersteuning krijgen;
•    verblijven op de revalidatie-afdeling;
•    verblijven in de hospice.

Waar staan wij voor?
De cliëntenraad geeft advies en heeft instemmingsrecht op zaken over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening voor u.
De cliëntenraad B.R.O.T. vergadert eenmaal per 6 weken met de verantwoordelijke directeur. Een kort verslag hiervan vindt u hieronder.

Verslagen

maart

mei

Wie zijn wij?

    

Tiny Wonders
Telefoon: 06-30223953

Hera Kapteijns
Telefoon: 06-20353488

Anita Wouters
Telefoon: 06-23391747

Margreet Verboon
Telefoon: 06-10475175

Til van den Berg   
Telefoon: 06-57366771

Ondersteuner:
Berlien van Rozendaal
E-mail: secretariaat.brot@laverhof.nl

Heeft u nog vragen?
U kunt met vragen, adviezen of opmerkingen altijd bij ons terecht.
Bel gerust of mail naar de ondersteuner (zie de contactgegevens hierboven).

Wilt u de cliëntenraad versterken?
Wilt u de cliëntenraad versterken, dan zijn we daar zeer blij mee en horen we dat graag.

Agenda

Cliëntenraad B.R.O.T.

Geen evenementen

Nieuws

Meer nieuws