Nieuws

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 25
  • pagina: 
  • 1

St. Barbara start crowdfundactie voor Tovertafel

Gepubliceerd op 07 juni 2018

Samen met familie van bewoners van verpleeghuis St. Barbara in Schijndel is Laverhof een crowdfundactie gestart om geld in te zamelen voor een Tovertafel. Iedereen die de bewoners van St. Barbara een warm hart toedraagt, nodigen we van harte uit een bijdrage te geven via de website http://activecues.com/crowdfunding/laverhof-verpleeghuis-st-barbara! Lees verder

Laverhof presenteert jaarverslag 2017 ‘Samen werken aan kwaliteit’

Gepubliceerd op 05 juni 2018

Peter Beijers, bestuurder van Laverhof: “Kwaliteit is de rode draad in dit jaarverslag ’Samen werken aan kwaliteit’. Het leveren van goede zorg en ondersteuning is voor ons vanzelfsprekend. Maar toch is het goed om daar zo af en toe heel nadrukkelijk bij stil te staan en jezelf de vraag te stellen of het anders of beter kan. Wat is nu goede zorg?

We maken als organisatie de transitie vanuit sturing gericht op het hanteren van regels naar minder regels met meer professionaliteit en meer regie bij de cliënt. We willen sturen op resultaten, procedures loslaten waar dat kan en vertrouwen op professionaliteit. Lees verder

Laverhof weer actief in wandelvierdaagse

Gepubliceerd op 24 mei 2018

Van woensdag 1 t/m zaterdag 4 augustus nemen weer veel bewoners en cliënten van Laverhof, locatie Cunera | De Bongerd deel aan de Jeugd- en Gezinsvierdaagse van Heeswijk-Dinther. Het is de 54e keer dat de vierdaagse georganiseerd wordt. Met ongeveer 100 deelnemende bewoners en nabij de 150 familieleden/vrijwilligers is het een groot evenement voor iedereen. Een activiteit waar ieder jaar weer naar wordt uitgekeken. Lees verder

Gezondheidszorgpsycholoog nu ook voor mensen buiten Laverhof beschikbaar

Gepubliceerd op 17 mei 2018

‘Inzicht leidt tot meer begrip voor oudere met psychologisch probleem’

Het is een eenvoudig, maar treffend voorbeeld. “Mensen in de omgeving van iemand met dementie hebben de neiging om de cliënt voortdurend te testen. ‘Wat heb je vanmiddag gegeten’, vragen ze dan met de beste bedoelingen. Maar het is heel vervelend om voortdurend met je falen geconfronteerd te worden. Doe dat niet.” Kersti Mischke, gezondheidszorgpsycholoog bij Laverhof, helpt ouderen met psychische klachten en hun omgeving om beter met hun ziekte om te gaan.

Kersti is als BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) gezondheidszorgpsycholoog met als specialisme ouderen, verbonden aan Laverhof. Daar onderzoekt  ze bewoners van het verpleeghuis als er sprake is van gedrags- en stemmingsproblematiek en stelt diagnoses. Ook praat ze met hun familieleden. Maar sinds kort is het ook mogelijk voor mensen buiten Laverhof om gebruik te maken van de kennis en kunde van Kersti. Niet rechtstreeks, maar via een doorverwijzing van de huisarts. Lees verder

Laverhof en Vegro gaan samenwerking aan

Gepubliceerd op 07 mei 2018

Laverhof en Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen zijn een samenwerking gestart voor het uitlenen van zorghulpmiddelen. Vegro heeft twee uitleenpunten geopend: in Cunera | De Bongerd in Heeswijk en Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Hier kunt u terecht voor het gratis lenen van hulpmiddelen, zoals een rolstoel, toiletstoel of bedverhogers. Deze producten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Lees verder

Yoppers Parkinson Café, zaterdag 2 juni

Gepubliceerd op 10 april 2018

Het eerstvolgende Yoppers Parkinson Café vindt plaats op 2 juni a.s. van 10.30 tot 16.00 uur.
Deze keer gaan we bewegen in natuurgebied De Maashorst Uden.

Programma:
10.30-11.00: ontvangst met koffie/thee
11.00-11.30: warming up
11.30-12.30: workshop 1 (keuze 1 en 2)
12.30-14.00: lunch
14.00-15.30: workshop 2 (keuze 1,2 en 3)
15.30-16.00: afsluiting

Meld u voor 15 mei a.s. aan!

Klik hier voor de diverse workshops en overige informatie.

Lees verder

‘Actief met Eten' maakt mensen langer zelfredzaam

Gepubliceerd op 05 april 2018

Bernheze - Het onderzoeksproject ‘Langer Zelfredzaam’ laat zien dat preventief ondersteunen op dagelijkse activiteiten als eten & drinken, bijdraagt aan een langere zelfredzaamheid met een betere kwaliteit van leven. Maar ook dat de huidige ondersteuning nog te weinig gericht is op wat de betreffende persoon zelf belangrijk vindt. Daardoor heeft deze eerder een verzwakkend effect op de zelfredzaamheid, dan dat hij deze versterkt. Het project ‘Langer Zelfredzaam’ in Bernheze, met als projectleider Phyllis den Brok, laat zien dat een positieve aanpassing hierin mogelijk is, zonder extra kosten. Lees verder

Laverhof maakt zich sterk voor beter salaris voor huishoudelijke hulpen

Gepubliceerd op 22 maart 2018

Door de leden van brancheorganisatie Actiz is op 8 maart 2018 besloten om per 1 april a.s. een aparte salarisschaal voor hulp bij het huishouden in te voeren.

”In de cao VVT is met de vakbonden afgesproken dat er een loonschaal zou komen voor hulp bij het huishouden. Per 1 april 2018 treedt de cao-regeling voor de hulp bij het huishouden (HbH) met de daarbij behorende HbH salarisschaal in werking. Dit is met name gunstig voor medewerkers HbH die nu in de laagste salarisschaal (schaal 10) zitten,” licht Peter Beijers, bestuurder van Laverhof toe.


Lees verder

Techniek zal bij Laverhof nóóit boven persoonlijke aandacht gaan!

Gepubliceerd op 12 maart 2018

Maar het zal wel steeds meer als hulpmiddel ingezet gaan worden. Ook bij Laverhof. Annemiek van den Bosch, dagbestedingscoach van Cunera Lindelaan en Sanne Kivits, manager van het team Welzijn in Cunera | De Bongerd in Heeswijk-Dinther en Het Retraitehuis in Uden: “We zien mensen een beetje terughoudend reageren op nieuwe technieken en dat is beslist niet nodig! Persoonlijke aandacht blijft bij ons altijd op nummer één staan. Techniek is juist een middel om het contact met mensen te bevorderen! Neem Zora bijvoorbeeld: het robotje kan gymnastiek- of yogabewegingen voordoen, zodat wij onze handen vrij hebben om de mensen te helpen bij die bewegingen.” Lees verder

Feestelijke start bouw Kloosterpark

Gepubliceerd op 08 maart 2018

Op 7 maart jl. werd samen met de toekomstige bewoners van appartementencomplex Kloosterpark de officiële start van de bouw feestelijk ingeluid. Voor deze bewoners ook de mogelijkheid om persoonlijk kennis te maken met de nieuwe buren én Het Retraitehuis. De aannemer, projectontwikkelaar Cornelis Huygens en verhuurmakelaar waren hierbij aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Na een korte presentatie, ging het gezelschap gezamenlijk naar het bouwterrein. Lees verder

'Beter thuis' in de regio Den Bosch dankzij samenwerking wijkverpleegkundigen en Spoedeisende Hulp

Gepubliceerd op 05 februari 2018

“We zien ’s avonds steeds meer kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) en Huisartsenpost,” vertelt SEH-arts Claudia Vernooij.  Dit is een landelijke trend. “Deze mensen kunnen niet altijd terug naar huis zonder extra zorg thuis. Omdat het buiten kantooruren lastig was om thuiszorg te organiseren, verbleven sommige patiënten een of meer nachten in het ziekenhuis als tussenoplossing. Dit blijkt voor de patiënt niet altijd het beste te zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze patiënten beter thuis herstellen.”

Daarom werken thuiszorgaanbieders, huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis sinds 1 oktober op een nieuwe manier samen. Het project draagt de toepasselijke naam ‘Beter thuis’. De (wijk)verpleegkundige is daarbij in de avonduren en weekenden de centrale speler in de zorg voor de patiënt. In overleg met SEH en Huisartsenpost zorgt de (wijk)verpleegkundige ervoor dat de patiënt veilig naar huis kan en daar de juiste zorg krijgt. Op die manier willen we de patiënt langer veilig thuis laten wonen, en de kwaliteit van zorg buiten kantooruren verhogen. Indien de zorg thuis niet toereikend georganiseerd kan worden, kan patiënt ook tijdelijk worden opgenomen in een thuiszorginstelling. Zo kan de patiënt op een goede plek toewerken naar ontslag met hulp naar de eigen woonomgeving. Lees verder

St. Barbara ontvangt gulle gift voor aanschaf piano

Gepubliceerd op 05 februari 2018

Medewerkers van Welzijn St. Barbara waren al een tijd op zoek naar een nieuwe piano voor in Hoflaan, de glazen verbindingsgang tussen de twee woonvleugels. Onlangs plaatsten zij hiervoor een ‘zoekertje’ in het Brabants Dagblad. Naast het aanbod van diverse piano’s ontvingen zij een reactie van de heer André Witlox, voorzitter van ‘de Stichting tot steun voor de zorg aan ouderen in ’s-Hertogenbosch e.o.’.

André: “Ik kon niet nalaten ook een ‘duit in het zakje’ te doen. De oproep trok mijn aandacht. Als voorzitter beheer ik ‘de Stichting tot steun voor de zorg aan ouderen in 's-Hertogenbosch e.o.’, van waaruit we doelen ten behoeve van ouderen die binnen onze doelstelling en werkgebied vallen, financieel ondersteunen. In principe doen we dat enkel voor 's-Hertogenbosch en omliggende gemeenten. Soms hebben we in een jaar geld over en dan loop ik wel eens tegen een doel aan dat onze sympathie heeft of heb ik met bekenden uit de zorgwereld contact over hun behoeften. Toen ik de oproep in het Brabants Dagblad las, riep dat meteen sympathie bij me op!”

Lees verder

Laverhof wint tweede prijs voor ‘beste inspirerende idee’ op Jaarcongres Geriatrische Revalidatie Zorg

Gepubliceerd op 01 februari 2018

Tijdens het landelijk jaarcongres GRZ in de Jaarbeurs in Utrecht afgelopen vrijdag 26 januari, werd aan alle deelnemende organisaties gevraagd om het meest inspirerende idee dat ze hadden op te schrijven en op een prikbord te hangen. Aan het einde van de middag werden drie ideeën genomineerd voor de prijs ‘beste inspirerende idee’. Lees verder

Laverhof benoemt twee nieuwe leden raad van toezicht

Gepubliceerd op 15 januari 2018

De raad van toezicht van Laverhof wordt per 1 januari 2018 versterkt met twee nieuwe leden, mevr. Miriam Dragstra en dhr. René Denis.

Miriam Dragstra (1961) woont in Schijndel en is werkzaam als statutair bestuurder van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), een joint venture van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken. Tevens is zij vicevoorzitter van de raad van commissarissen van de fusieorganisatie van Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen in Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Zij heeft ervaring met de gezondheidszorg als directeur Healthcare en Public Banking bij ABN AMRO en was betrokken bij de ontwikkeling van woonzorgconcepten bij UVIT en TNO.

René Denis (1954) woont in Den Bosch en is werkzaam bij Vilans in Utrecht. Bij Vilans is hij als manager en adviseur betrokken bij innovatie en transitieprogramma’s in de langdurige zorg. Tevens is hij lid van de raad van toezicht van Cello, organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. De heer Denis volgt dhr. Gerrit van Norel op, die deze zomer is afgetreden als lid van de raad van toezicht van Laverhof. Lees verder

Zorg thuis doe je samen!

Gepubliceerd op 21 december 2017

Alleen verpleging en/of persoonlijke verzorging thuis inzetten, is meestal niet voldoende. Dat zien de twee wijkverpleegkundigen van Laverhof Joyce van Boxtel (locatie Schijndel) en Anita van der Heijden (locatie Heeswijk-Dinther) maar al te vaak bij mensen die Ondersteuning Thuis aanvragen. “Als we mensen thuis bezoeken en in gesprek gaan, krijgen we meer inzicht in de situatie. Goed naar de cliënt kijken en dan naar de hele mens en omgeving. Gespitst luisteren: misschien is de vraag die achter de hulpvraag verstopt zit, wel veel belangrijker. Pas als er een totaalbeeld is, kunnen we ‘samen’ kijken wat iemand echt nodig heeft.” Lees verder

Sponsor diner brengt € 3500 op!

Gepubliceerd op 28 november 2017

72 gasten mocht de Stichting vrienden Cunera De Bongerd vrijdagavond ontvangen in de Aula van Laverhof. "En dan hebben we ook nog mensen moeten teleurstellen", vertelt Ardith Manders, een van de initiatiefnemers van het sponsordiner.

Elektrische duo fiets

De stichting sponsort hulpmiddelen, die ten goede komen aan de bewoners en die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden. Vorig jaar werden een elektrische duofiets en een beleef-TV namens de stichting aan Laverhof overhandigd.

Als aandeel in elkaar
Het marktteam Rabobank Oss-Bernheze had tien kaarten voor het sponsordiner aangekocht. Op suggestie van Annemiek van de Rijdt, directeur van Laverhof, werden die kaarten toebedeeld aan de vrijwilligers, die in 2018 12,5 of 25 jaar hun bijdrage leveren aan de woon- en zorggemeenschap in Heeswijk. Lees verder

Mgr. Bekkershuis bestaat 50 jaar!

Gepubliceerd op 01 november 2017

Mgr. Bekkershuis

Dinsdag 31 oktober vierden de bewoners en medewerkers van het Mgr. Bekkershuis dit 50-jarige jubileum. Een feestelijke dag die begon met een Heilige Mis die in het teken stond van dankbaarheid. De Mis werd voorgegaan door pastor Schepers en Just Hebly, geestelijk verzorger van Laverhof. Het Mgr. Bekkerskoort zong prachtige liederen. Ook bewoners droegen bij door het voorlezen van de eerste lezing en de voorbede. Aansluitend was er koffie met gebak en voor iedereen een mooi Dahlia.

Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel: "Eind september 1967 werd het nieuwe Mgr. Bekkershuis in gebruik genomen als bejaardencentrum, waarna in februari 1968 de plechtige inzegening en officiële opening plaatsvond. Nu, 50 jaar later, vieren wij dit gouden jubileum en zijn we met name dankbaar voor allen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet en nog inzetten voor onze bewoners en cliënten."  Lees verder

Bouw appartementencomplex Kloosterpark aan de Volkelseweg in Uden van start

Gepubliceerd op 25 oktober 2017

Op het terrein van Het Retraitehuis, locatie van Laverhof in Uden, wordt binnenkort gestart met de bouw van Kloosterpark, een complex met 44 huurappartementen.

Peter Beijers, bestuurder van Laverhof: “Kloosterpark is een uniek concept voor Uden dat we samen met projectontwikkelaar Cornelis Huygens vorm gaan geven. Uniek, omdat het de kans biedt aan ouderen om in de groene omgeving van Het Retraitehuis te wonen. Uniek omdat je de nabijheid, de geborgenheid en de historie van Het Retraitehuis ervaart. Wonen in een kloostertuin, in de nabijheid van de levendigheid van de nieuwe woonwijk De Gaarden én vlakbij het centrum!” Lees verder

Lia Lucius: "Mijn baas had zo'n vertrouwen in me dat ik op mijn 62e nog mocht gaan studeren!"

Gepubliceerd op 07 september 2017

Lia Lucius werd geïnterviewd door José van der Heijden van D'n Hadeejer over de opleiding die ze op haar 62e nog mocht volgen. Haar kleindochter was zo trots, dat ze op school vrij vroeg om bij de diploma uitreiking van haar oma te zijn.

Lees hier het verhaal van Lia.

Met dank aan: D'n Hadeejer, José van der Heijden (tekst), Eefje Voets (foto's) Lees verder

Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd doneert nieuw vlinderbord Vlindertuin

Gepubliceerd op 24 augustus 2017

De Vlindertuin van Cunera | De Bongerd heeft een mooi nieuw vlinderbord. Het oude bord dat in de Vlindertuin stond, was hoognodig aan vervanging toe. En omdat altijd alles perfect is in de prachtige tuin rondom deze locatie van Laverhof, was dit een doorn in het oog van tuinman Noud Sommers. Lees verder

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 25
  • pagina: 
  • 1

Agenda

Heeswijk

26 jun
Kamerkoor Micanto
van 19:30 tot 21:15 uur
Zijlstraat 1

Schijndel

23 jun
Wandeltocht door Wijbosch
van 14:00 tot 16:00 uur
St. Barbara

Het Retraitehuis

19 jul
Kermisplein XL
van 14:30 tot 16:00 uur
Volkelseweg 30