Nieuws

Zichtbaar: 20

Informatie corona

Gepubliceerd op 29 juli 2021

KLIK HIER VOOR DE ACTUELE CORONA INFORMATIE

Weergave besmettingen per locatie

St. Barbara, Parklaan

St. Barbara, Vijverhof

Annahof, dagbesteding

Mgr. Bekkershuis, somatiek

Mgr. Bekkershuis, revalidatie

Servaeshof

Annahof

Anna Hospice

Het Retraitehuis, zorgteam 1

Het Retraitehuis, zorgteam 2

Kloosterpark

Cunera, Lindelaan

Cunera, Kastanjedreef

De Bongerd, Sterappel

De Bongerd, Karmijn, Bellefleur, Elstar

De Bongerd, revalidatie

Cunera / De Bongerd, dagbesteding

Heeswijk Zorg Thuis

Schijndel Zorg Thuis team A

Schijndel Zorg Thuis team B

 

Rood: met corona besmetting
Groen: geen corona besmetting

Corona maatregelen

Heeft u (verkoudheids)klachten? Of komt u terug uit een land met code oranje of rood?
We vragen u tenminste 10 dagen niet op visite te komen.
Niezen, keelpijn en/of koorts? Laat u testen!
Kom pas op bezoek als u, of uw gezinsleden, niet ziek (meer) zijn.

Mondkapje verplicht
Binnen onze locaties en in de wijk is het dragen van een mondkapje niet langer verplicht voor medewerkers, vrijwilligers, cliënten en bezoekers. Er zijn wel enkele uitzonderingssituaties:

 • Wanneer er (een verdenking van) een besmetting is bij een cliënt, de cliënt in isolatie verblijft, of er sprake is van een risicovolle handeling, draagt de medewerker wel persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) inclusief een mondkapje.
 • Als een cliënt graag wil dat de medewerker een mondkapje draagt, dan respecteren wij deze wens en dragen we een mondkapje binnen de 1,5 meter.
 • Medewerkers die zich onprettig voelen zonder mondkapje zijn vrij om wel een mondkapje te dragen.
 • Medewerkers, bezoekers en vrijwilligers die nog niet gevaccineerd zijn wordt geadviseerd wel een mondkapje te dragen binnen de 1,5 meter afstand van anderen.
 • Op de afdelingen voor geriatrische revalidatie wordt het be-leid bepaald vanuit het principe van maatwerk. De teammanager besluit samen met de specialist ouderengeneeskunde welk beleid er geldt. Dit hangt af van de vaccinatiegraad op dat moment.
Bezoek is welkom
U hoeft zich als bezoeker niet meer te registreren tijdens uw bezoek. Wel is het van belang de 1,5 meter afstand in acht te nemen en drukte te voorkomen. Op de kamer van bewoners kan de 1,5 meter afstand worden losgelaten als bezoekers gevaccineerd zijn of negatief getest.

Hygiëneregels blijven belangrijk
Was uw handen bij binnenkomst.
Hoest en nies in de elleboog en gebruik een papieren zakdoek.

Overal geldt ‘de 1,5 meter regel’
Binnen (behalve op de kamer van de bewoner) en buiten houdt u 1,5 meter afstand.
Lukt dit niet? Draag dan in ieder geval een mondkapje.
Ook in het restaurant houdt u aan tafel 1,5 meter afstand van uw naaste en van andere bewoners en medewerkers.

Volg de looproutes
U volgt de looproutes in het gebouw. Ook wanneer u gebruikmaakt van het restaurant, vragen we de looproutes te volgen.

Vrijwilligers worden voorzichtig ingezet
Op dit moment wordt een aantal vrijwilligers ingezet bij diverse werkzaamheden.

Bijeenkomsten en activiteiten
De activiteiten voor bewoners worden weer opgestart. Deze verschillen per locatie en zullen op de locatie zelf worden gecommuniceerd.

Procedure bij besmetting

Bewoners met klachten die lijken op corona (hoesten/niezen/kortademigheid en/of koorts) worden getest. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. Ook voordat de uitslag van de test bekend is, wordt de bewoner geïsoleerd van de andere bewoners en verpleegd door medewerkers in Persoonlijke BeschermingsMiddelen (mondmasker, spatbril, handschoenen en schort; PBM’s). Dit blijft zo totdat de bewoner 72 uur klachtenvrij is.

Indien meer bewoners ziek worden, kan de hele woongroep of afdeling geïsoleerd worden. Bewoners hoeven dan niet meer op de eigen kamer te blijven als ze dat niet willen en hun klachten dit toelaten.

Zorgmedewerkers met één of meer van de volgende klachten moeten thuisblijven:

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • Hoesten en/of
 • Benauwdheid en/of
 • Verhoging of koorts en/of
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Medewerkers met dergelijke klachten moeten zich direct laten testen. Totdat de testuitslag bekend is blijven ze thuis. Bij koorts en/of benauwdheid blijven ook alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is. Medewerkers blijven thuis tot:

 • Minimaal 7 dagen na de start van de symptomen
 • En 48 uur koortsvrij
 • En ten minste 24 uur symptoomvrij.

De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig bijgesteld. Het beleid van Laverhof wordt daarop aangepast.

Delen van coronagegevens

Laverhof neemt deel aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van bewoners die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met onze commissie privacy via privacy@laverhof.nl.

Kappers, Schoonheidsspecialisten en pedicures

Vanaf woensdag 3 maart kunnen bewoners van Laverhof, Kloosterpak, Annahof, Arnoldusklooster en Servaeshof weer gebruikmaken van de kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten. Het dragen van een mondkapje is hierbij voor iedereen verplicht.

Ondersteuning Thuis

Zolang er geen besmetting is, is deelname aan de dagbesteding en dagbehandeling mogelijk. De ruimtes zijn zoveel mogelijk zo ingedeeld dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Ook worden de hygiënerichtlijnen in acht genomen.

Mooie initiatieven

Weet u dat in deze bizarre tijd mooie initiatieven ontstaan? Veel van deze mooie acties delen wij via onze Facebookpagina, Instagram en/of LinkedIn. Like onze pagina en we maken u deelgenoot van al deze mooie initiatieven. Veel afdelingen hebben ook hun eigen besloten pagina, waardoor u het wel en wee van de afdeling kunt volgen. Vraag er naar bij de medewerkers via het familieportaal CarenZorgt.

Laverblad

Om iedereen een 'Hart onder de riem' te steken, is er een speciale hartverwarmende uitgave van het Laverblad uitgebracht. Bij deze uitgave is een poster toegevoegd, om voor het raam te hangen. Klik hier voor de poster 'Samen zorgen voor elkaar'.

Blijf alert op hygiëne!

Dat betekent voor iedereen:

 • REGELMATIG HANDEN WASSEN
 • HOESTEN EN NIEZEN IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG
 • GEBRUIK VAN PAPIEREN ZAKDOEKJES
 • GEEN HANDEN GEVEN
 • HOUD 1,5 METER AFSTAND VAN ANDEREN
Lees verder

Dagbesteding en dagbehandeling bij Mgr. Bekkershuis

Gepubliceerd op 29 juli 2021

‘Samen lief en leed delen’
Mevrouw Truus van den Oetelaar hoeft geen seconde na te denken over wat de dagbesteding haar brengt. “Het is gewoon gezellig om samen te zijn, lief en leed met elkaar te delen”, zegt de 69-jarige Schijndelse met overtuiging. En ze kan het weten, want ze bezoekt al negen jaar de dagbesteding van Laverhof, tegenwoordig drie dagen per week. Begin juni keerde die na een verbouwing terug naar het Mgr. Bekkershuis. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Lees verder

De grote meerwaarde van de senior medewerker

Gepubliceerd op 28 juni 2021

In het magazine InVorm van Transvorm aandacht voor de grote meerwaarde van de senior medewerker als mentor voor nieuwkomers. Wilco Jansen, teammanager bij Laverhof, vertelt samen met Astrid Huijberts en Willian van Casteren, beiden zorgmentoren, over hun ervaringen.

Lees hier het artikel.
Lees verder

Actuele informatie corona

Gepubliceerd op 24 juni 2021

UPDATE 24 JUNI
Het vaccineren in Nederland gaat in een hoog tempo en het aantal corona-besmettingen blijft dalen. Daarom zijn veel maatregelen vanaf 26 juni niet meer nodig.

 • Het dragen van een mondkapje binnen de gebouwen van Laverhof en in de wijk is niet meer verplicht. Er zijn wel enkele uitzonderingen.
 • Bezoekers hoeven zich niet meer te registreren.
 • In sommige gevallen hoeft de 1,5 meter niet meer in acht genomen te worden.
 • Groepsgrootte is afhankelijk van de locatie.
 • Restaurants op onze locaties gaan verder open.
 • Vervoersmaatregelen worden verruimd.
 • Activiteiten bewoners worden weer opgestart.

Voor de volledige informatie verwijzen we u naar de nieuwsbrief van 24 juni.

Voor meer informatie over mogelijke besmettingen op locaties, maatregelen en procedures etc. klik hier

  Lees verder

Vacature Vicevoorzitter raad van toezicht

Gepubliceerd op 10 juni 2021

Laverhof biedt zorg en ondersteuning aan ouderen, gedurende het gehele proces van ouder en hulpbehoevender worden: van lichte ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp tot intensieve zorg in een verpleeghuis.
Laverhof bestaat uit de locaties: Mgr. Bekkershuis met het naastgelegen appartementencomplex Servaeshof in Schijndel, St. Barbara, Annahof en Anna Hospice in Wijbosch, Cunera en De Bongerd in Heeswijk-Dinther en Het Retraitehuis met daarnaast de appartementen van Kloosterpark in Uden. Lees verder

Medewerkers Laverhof helpen bij vaccinatie-prikpunten GGD

Gepubliceerd op 02 juni 2021

Onlangs werd door de GGD in deze regio de oproep gedaan aan zorgmedewerkers of zij  willen ondersteunen bij het vaccineren op verschillende priklocaties in Brabant. Deze vraag is uitgezet onder de medewerkers van Laverhof en zeker 20 medewerkers hebben zich al aangemeld.  

Vanaf 7 juni gaat de landelijke vaccinatie in een extra versnelling komen en zijn extra handen zeer welkom. Het aantal vaccinaties zal opgeschaald worden naar 1,5 tot 2 miljoen prikken per week. Hiervoor worden onze medewerkers, naast hun reguliere werk, in 5 weken tijd minimaal 7 diensten ingezet.

Met gepaste trots bedanken wij onze betrokken medewerkers voor hun bijdrage. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Lees verder

Laverhof begraaft toekomstwensen in nieuwe binnentuin Mgr. Bekkershuis

Gepubliceerd op 29 maart 2021

Rond de jaarwisseling konden cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van Laverhof wensen voor de toekomst invullen op de speciaal daarvoor bestemde wenskaartjes. Onder toeziend oog van een klein gezelschap zijn op woensdag 24 maart deze kaartjes, samen met het magazine Recht uit het hart met persoonlijke verhalen uit de eerste coronaperiode, begraven in de prachtige nieuwe binnentuin van het Mgr. Bekkershuis. Als herinnering aan de heftige coronatijd. Lees verder

Verzorgd wonen bij Laverhof

Gepubliceerd op 25 maart 2021

‘Het is als een all-in hotel’
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dat willen we bijna allemaal. Toch kan het zijn dat je op een gegeven moment liever kiest voor een meer beschermde woonomgeving. Dan is misschien een  appartement in een van de complexen van Laverhof een goede optie. In het Schijndelse Servaeshof (achter het Mgr. Bekkershuis) en het met St. Barbara verbonden Annahof in Wijbosch zijn nog enkele appartementen en studio’s vrij. Voorwaarde is wel dat u in uw huidige situatie al persoonlijke verzorging ontvangt. Op uw nieuwe stek zorgt Laverhof ervoor dat dit gewoon doorloopt.

Nico van der Meijden en Marietje de Greef-van Houtum waagden de sprong. Ze hebben er geen moment spijt van gehad. Lees verder

Een nieuwe binnentuin voor de bewoners van Laverhof en Woonmeij

Gepubliceerd op 08 maart 2021

De gemeenschappelijke tuin van het Mgr. Bekkershuis en de tegenoverliggende seniorenwoningen (woningbouwvereniging Woonmeij) is vernieuwd! De huidige binnentuin bracht niet veel voor de bewoners en werd niet optimaal gebruikt. Door de verbouwing van het Mgr. Bekkershuis, groeide de behoefte om ook de tuin grondig aan te pakken. Laverhof en Woonmeij sloegen de handen ineen en hebben samen met idverde NL één nieuwe buitenruimte gerealiseerd waar bewoners van beide complexen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen bewegen en ontspannen. Lees verder

Collectief Wondzorg 's-Hertogenbosch en omgeving

Gepubliceerd op 01 maart 2021

Vanuit wondzorgnetwerk 's-Hertogenbosch, waar Laverhof onderdeel van uitmaakt, start per 1 maart Collectief Wondzorg 's-Hertogenbosch en omgeving. Vivent krijgt hierin de regie. Bij zorg voor wonden met complexe genezing pakken zij de wondregisseursrol namens het netwerk.

https://www.vivent.nl/nieuws/collectief-wondzorg-s-hertogenbosch-start-1-maart-2021/   Lees verder

Bewoners Laverhof gevaccineerd

Gepubliceerd op 02 februari 2021

Geweldig nieuws!
Onze bewoners en cliënten van revalidatie zijn gevaccineerd tegen het coronavirus! Met de inzet van veel medewerkers. Dit vroeg om precieze voorbereidingen, een strakke planning en een fantastische samenwerking. We zijn trots op iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Bekijk hier een samenvatting van de voorbereidingen en vaccinatie.

  Lees verder

Bewoners Retraitehuis blij met nieuwe Tovertafel

Gepubliceerd op 19 januari 2021

Afdeling 2 in Het Retraitehuis heeft dankzij een crowdfunding van familie en enkele vrijwilligers een Tovertafel gekregen. “Het is fijn om te zien hoe bewoners hiervan genieten”, vertelt José Willems, dagbestedingscoach in Het Retraitehuis. Lees verder

Gasten en familie zeer tevreden over Anna Hospice

Gepubliceerd op 11 januari 2021

Afgelopen week bestond Anna Hospice in Wijbosch twee jaar. Een feestelijke dag, gezien de behoefte waarin Anna Hospice voorziet, maar ook de waardering die zij hiervoor krijgt.
Familie en gasten geven Anna Hospice gemiddeld een 9,1! Zij bevelen Anna Hospice warm aan.  

Ellen van der Heijden, teammanager van Anna Hospice: “Ik ben een blij mens! Op een aantal onderwerpen scoren we zelfs 100 %. We krijgen reacties als: ‘heel erg warme zorg, bijzonder, niet normaal’ en ‘aandacht en zorg, zeer veel lof voor verpleging en vrijwilligers’.
We horen van familie dat door de zorg die medewerkers en vrijwilligers in het hospice kunnen bieden, het afscheid nemen, hoe verdrietig ook, als een mooie ervaring wordt beleefd, die de familieband hechter maakt.

Ik ben trots op onze medewerkers en vrijwilligers, die dit samen mogelijk maken.” Lees verder

Laverhof Top 100; muziek van betekenis

Gepubliceerd op 14 december 2020

2020 was een bewogen jaar. Voor veel medewerkers van Laverhof een jaar dat diepe sporen heeft nagelaten. Maar ook een jaar van samenwerken en saamhorigheid. Samen de strijd tegen corona aangaan, op wat voor manier dan ook.

Dat muziek daarbij een rol heeft gespeeld is duidelijk. Medewerkers reageerden massaal op de vraag welk lied voor hen in 2020 van betekenis was. De een voelt het gemis bij een lied, de ander haalt er hoop of troost uit. Hieronder de eerste tien nummers. De volledige lijst vind je hier. Ook is de Laverhof Top 100 (op een enkel nummer na) te beluisteren via Spotify.

1.    Danny Vera, Rollercoaster
2.    Miss Montreal, Door de wind
3.    Di-rect, Soldier on
4.    Master KG, Jerusalema
5.    Davina Michelle & Snelle, 17 miljoen mensen
6.    Susan en Freek & Tabitha, Hou vol, hou vast
7.    Chef’Special, In your arms
8.    U2, One
9.    Kensington, Uncharted
10.    Duncan Laurence, Arcade Lees verder

Laverhof deelt persoonlijke verhalen uit de coronacrisis met burgemeesters Meierijstad, Bernheze en Uden

Gepubliceerd op 26 november 2020

Via het magazine ‘Recht uit het hart’ deelt Laverhof verhalen uit de eerste periode van de coronacrisis. De eerste exemplaren van het magazine zijn aangeboden aan de burgemeesters van Meierijstad, Bernheze en Uden, de gemeenten waar Laverhof deel uit maakt van de lokale gemeenschap.

Berthe de Jong, raad van bestuur a.i.: “We zijn blij met de warme ontvangst door de burgemeesters en hun oprechte belangstelling voor de indringende en intens verdrietige verhalen uit de eerste periode van de coronacrisis, recht uit het hart van cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers van Laverhof. Lees verder

Laverhof start verkenning met Butterfly Effect voor verbinding tussen mensen mét en zonder zorgvraag

Gepubliceerd op 23 november 2020

 Laverhof en Butterfly Effect gaan samen verkennen wat de mogelijkheden zijn om bij Annahof in Wijbosch kleine woongelegenheden te creëren voor huurders die ondersteuning willen verlenen op het gebied van welzijn aan de bewoners van Annahof. Het project sluit aan bij de ontwikkeling van Annahof Plus, dat in het teken staat van de leefgemeenschap, waarbij mensen voor elkaar klaar staan. Berthe de Jong, raad van bestuurd a.i. van Laverhof en Stijn van Kreij, directeur van Butterfly effect BV tekenden op 17 november jl. de intentieverklaring in het bijzijn van Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel van Laverhof. Lees verder

Het coronavirus en Laverhof: De schouders eronder en kijken naar de lichtpuntjes

Gepubliceerd op 05 november 2020


Terwijl de tweede golf in volle gang is en besmettingen in heel het land toenemen, houden medewerkers van Laverhof het hoofd koel. Clusterdirecteur Annemiek van de Rijdt vertelt over samenwerking met huisartsen, het belang van hygiënemaatregelen en creatief rummikuppen.

Hoewel de besmettingsaantallen in de regio niet mals zijn, valt het in de locaties van Laverhof gelukkig nog mee. “Wij testen hier heel veel en het blijkt nog redelijk goed te gaan”, vertelt Annemiek van de Rijdt, clusterdirecteur Heeswijk-Uden. Dat de situatie nu onder controle lijkt is maar goed ook, want de impact van het voorjaar is nu nog te merken. “Het virus sloeg hier hard toe en we verloren veel bewoners. Medewerkers zijn daar nu nog van aan het herstellen.” Lees verder

Nieuwsbrief corona voor cliënten Ondersteuning Thuis

Gepubliceerd op 17 september 2020

We doen er alles aan om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden. We vragen hen met klem de coronamaatregelen na te leven, zowel op het werk als privé. Dit vragen we ook aan onze cliënten van Ondersteuning Thuis. In onze nieuwsbrief leest u meer over wat u van ons kunt verwachten en wat wij aan u vragen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Lees verder

Onze nieuwsbrief over corona is weer uit. U leest hier onze visie en maatregelen.

Gepubliceerd op 10 september 2020

Op dit moment zoeken we met elkaar naar een nieuwe balans. We willen dat het gewone leven van onze bewoners weer zoveel mogelijk doorgaat. En we vinden het erg belangrijk dat we teruggaan naar Laverhof's visie: datgene waar we voor staan. Dat is goede, warme en persoonlijke zorg waarbij de relatie tussen bewoners, familie (geliefden) centraal staat. Dat willen we blijven doen, ook als er nieuwe besmettingen binnen Laverhof plaatsvinden. De deuren van onze locaties zullen niet snel meer volledig op slot gaan. Lees verder

Zichtbaar: 20

Recht uit het hart, persoonlijke verhalen over corona

In het magazine 'Recht uit het hart', persoonlijke verhalen over corona uit de eerste periode van de coronacrisis.