Nieuws

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 21
 • pagina: 
 • 1

Informatie corona

Gepubliceerd op 10 mei 2021

KLIK HIER VOOR DE ACTUELE CORONA INFORMATIE

Weergave besmettingen per locatie

St. Barbara Parklaan

St. Barbara Vijverhof

Annahof, dagbesteding

Mgr. Bekkershuis, somatiek

Mgr. Bekkershuis, revalidatie

Servaeshof

Annahof

Anna Hospice

Het Retraitehuis, zorgteam 1

Het Retraitehuis, zorgteam 2

Kloosterpark

Cunera, Lindelaan

Cunera, Kastanjedreef

De Bongerd, Sterappel

De Bongerd, Karmijn, Bellefleur, Elstar

De Bongerd, revalidatie

Cunera / De Bongerd, dagbesteding

Heeswijk Zorg Thuis

Schijndel Zorg Thuis team A

Schijndel Zorg Thuis team B

 

Rood: met corona besmetting
Groen: geen corona besmetting

Corona maatregelen

Heeft u (verkoudheids)klachten? Of komt u terug uit een land met code oranje of rood?
We vragen u tenminste 10 dagen niet op visite te komen.
Niezen, keelpijn en/of koorts? Laat u testen!
Kom pas op bezoek als u, of uw gezinsleden, niet ziek (meer) zijn.

Mondkapje verplicht
Binnen onze locaties is het dragen van een mondkapje voor iedereen verplicht. U dient zelf voor een mondkapje te zorgen. Ook cliënten die de woongroep verlaten, worden dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen. Indien de gezondheidstoestand van een cliënt het niet toelaat, zoeken we naar een oplossing.
Ook met mondkapje dient u 1,5 meter afstand te houden!

Bezoek is welkom
Het aantal bezoekers per dag per bewoner is maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder.
Er wordt een uitzondering gemaakt met betrekking tot het aantal bezoekers aan bewoners die in een terminale fase van hun leven zijn. In overleg wordt bekeken hoeveel personen langs kunnen komen.

Voor wat betreft de avondklok is bezoek zelf verantwoordelijk voor het naleven ervan. Onze locaties gaan niet eerder op slot. Wij vertrouwen erop dat bezoek zelf in de gaten houdt dat zij tijdig weer thuis zijn. Op de website van de rijksoverheid zijn de regels te vinden die bij deze avondklok horen. 

Hygiëneregels blijven belangrijk
Was uw handen bij binnenkomst.
Hoest en nies in de elleboog en gebruik een papieren zakdoek.

Overal geldt ‘de 1,5 meter regel’
Binnen en buiten houdt u 1,5 meter afstand.
Lukt dit niet? Draag dan in ieder geval een mondkapje.
Ook in het restaurant houdt u aan tafel 1,5 meter afstand van uw naaste en van andere bewoners en medewerkers.

Contact beperken voorkomt besmettingen
Neem de kortste route naar de kamer van uw naaste.
Vermijd contacten met andere bezoekers en bewoners.

Volg de looproutes
U volgt de looproutes in het gebouw en bezoekt alleen de kamer van uw naaste. Bezoek aan huiskamers is niet toegestaan. Ook cliënten en vaste gasten die nog gebruikmaken van de restaurants, vragen we de looproutes te volgen.

Noteer uw gegevens op de bezoekerslijst in de kamer van uw naaste
In verband met bron- en contactonderzoek.

Vrijwilligers worden voorzichtig ingezet
Op dit moment wordt een aantal vrijwilligers ingezet bij diverse werkzaamheden.

Bijeenkomsten en activiteiten
Alle bijeenkomsten en grootschalige activiteiten gaan tot nader bericht  nog niet door.

Procedure bij besmetting

Bewoners met klachten die lijken op corona (hoesten/niezen/kortademigheid en/of koorts) worden getest. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. Ook voordat de uitslag van de test bekend is, wordt de bewoner geïsoleerd van de andere bewoners en verpleegd door medewerkers in Persoonlijke BeschermingsMiddelen (mondmasker, spatbril, handschoenen en schort; PBM’s). Dit blijft zo totdat de bewoner 72 uur klachtenvrij is.

Indien meer bewoners ziek worden, kan de hele woongroep of afdeling geïsoleerd worden. Bewoners hoeven dan niet meer op de eigen kamer te blijven als ze dat niet willen en hun klachten dit toelaten.

Zorgmedewerkers met één of meer van de volgende klachten moeten thuisblijven:

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • Hoesten en/of
 • Benauwdheid en/of
 • Verhoging of koorts en/of
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Medewerkers met dergelijke klachten moeten zich direct laten testen. Totdat de testuitslag bekend is blijven ze thuis. Bij koorts en/of benauwdheid blijven ook alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is. Medewerkers blijven thuis tot:

 • Minimaal 7 dagen na de start van de symptomen
 • En 48 uur koortsvrij
 • En ten minste 24 uur symptoomvrij.

De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig bijgesteld. Het beleid van Laverhof wordt daarop aangepast.

Delen van coronagegevens

Laverhof neemt deel aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van bewoners die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met onze commissie privacy via privacy@laverhof.nl.

Kappers, Schoonheidsspecialisten en pedicures

Vanaf woensdag 3 maart kunnen bewoners van Laverhof, Kloosterpak, Annahof, Arnoldusklooster en Servaeshof weer gebruikmaken van de kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten. Het dragen van een mondkapje is hierbij voor iedereen verplicht.

Ondersteuning Thuis

Zolang er geen besmetting is, is deelname aan de dagbesteding en dagbehandeling mogelijk. De ruimtes zijn zoveel mogelijk zo ingedeeld dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Ook worden de hygiënerichtlijnen in acht genomen.

Mooie initiatieven

Weet u dat in deze bizarre tijd mooie initiatieven ontstaan? Veel van deze mooie acties delen wij via onze Facebookpagina, Instagram en/of LinkedIn. Like onze pagina en we maken u deelgenoot van al deze mooie initiatieven. Veel afdelingen hebben ook hun eigen besloten pagina, waardoor u het wel en wee van de afdeling kunt volgen. Vraag er naar bij de medewerkers via het familieportaal CarenZorgt.

Laverblad

Om iedereen een 'Hart onder de riem' te steken, is er een speciale hartverwarmende uitgave van het Laverblad uitgebracht. Bij deze uitgave is een poster toegevoegd, om voor het raam te hangen. Klik hier voor de poster 'Samen zorgen voor elkaar'.

Blijf alert op hygiëne!

Dat betekent voor iedereen:

 • BINNEN LAVERHOF IS HET VERPLICHT EEN MONDKAPJE TE DRAGEN
 • REGELMATIG HANDEN WASSEN
 • HOESTEN EN NIEZEN IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG
 • GEBRUIK VAN PAPIEREN ZAKDOEKJES
 • GEEN HANDEN GEVEN
 • HOUD 1,5 METER AFSTAND VAN ANDEREN
Lees verder

Actuele informatie corona

Gepubliceerd op 08 april 2021

UPDATE 6 MEI

Sinds vorige week zijn de corona-maatregelen in ons land  versoepeld. Terrasjes zijn open, de avondklok afgeschaft en winkelen zonder afspraak is ook weer mogelijk. De eerste stappen zijn gezet op weg naar meer vrijheid voor iedereen.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft verpleeghuizen inmiddels een advies gegeven om op een verantwoorde manier meer ruimte te geven aan bewoners en hun naasten. Op basis hiervan heeft Laverhof een plan opgesteld om stap voor stap meer mogelijk te maken. De eerste versoepelingen gaan vandaag, op donderdag 6 mei, in.

In deze nieuwsbrief leest u welke versoepelingen er per 6 mei ingaan. Hierin ook aandacht voor de basis corona-maatregelen van Laverhof. En bent u in contact geweest met een besmet persoon of heeft u klachten na een bezoek bij uw naaste op één van onze locaties, laat het ons weten! Ook wanneer u wacht op de uitslag van een corona-test of wanneer u positief getest bent.

Voor meer informatie over mogelijke besmettingen op locaties, maatregelen en procedures etc. klik hier

  Lees verder

Laverhof begraaft toekomstwensen in nieuwe binnentuin Mgr. Bekkershuis

Gepubliceerd op 29 maart 2021

Rond de jaarwisseling konden cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van Laverhof wensen voor de toekomst invullen op de speciaal daarvoor bestemde wenskaartjes. Onder toeziend oog van een klein gezelschap zijn op woensdag 24 maart deze kaartjes, samen met het magazine Recht uit het hart met persoonlijke verhalen uit de eerste coronaperiode, begraven in de prachtige nieuwe binnentuin van het Mgr. Bekkershuis. Als herinnering aan de heftige coronatijd. Lees verder

Verzorgd wonen bij Laverhof

Gepubliceerd op 25 maart 2021

‘Het is als een all-in hotel’
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dat willen we bijna allemaal. Toch kan het zijn dat je op een gegeven moment liever kiest voor een meer beschermde woonomgeving. Dan is misschien een  appartement in een van de complexen van Laverhof een goede optie. In het Schijndelse Servaeshof (achter het Mgr. Bekkershuis) en het met St. Barbara verbonden Annahof in Wijbosch zijn nog enkele appartementen en studio’s vrij. Voorwaarde is wel dat u in uw huidige situatie al persoonlijke verzorging ontvangt. Op uw nieuwe stek zorgt Laverhof ervoor dat dit gewoon doorloopt.

Nico van der Meijden en Marietje de Greef-van Houtum waagden de sprong. Ze hebben er geen moment spijt van gehad. Lees verder

Een nieuwe binnentuin voor de bewoners van Laverhof en Woonmeij

Gepubliceerd op 08 maart 2021

De gemeenschappelijke tuin van het Mgr. Bekkershuis en de tegenoverliggende seniorenwoningen (woningbouwvereniging Woonmeij) is vernieuwd! De huidige binnentuin bracht niet veel voor de bewoners en werd niet optimaal gebruikt. Door de verbouwing van het Mgr. Bekkershuis, groeide de behoefte om ook de tuin grondig aan te pakken. Laverhof en Woonmeij sloegen de handen ineen en hebben samen met idverde NL één nieuwe buitenruimte gerealiseerd waar bewoners van beide complexen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen bewegen en ontspannen. Lees verder

Collectief Wondzorg 's-Hertogenbosch en omgeving

Gepubliceerd op 01 maart 2021

Vanuit wondzorgnetwerk 's-Hertogenbosch, waar Laverhof onderdeel van uitmaakt, start per 1 maart Collectief Wondzorg 's-Hertogenbosch en omgeving. Vivent krijgt hierin de regie. Bij zorg voor wonden met complexe genezing pakken zij de wondregisseursrol namens het netwerk.

https://www.vivent.nl/nieuws/collectief-wondzorg-s-hertogenbosch-start-1-maart-2021/   Lees verder

Bewoners Laverhof gevaccineerd

Gepubliceerd op 02 februari 2021

Geweldig nieuws!
Onze bewoners en cliënten van revalidatie zijn gevaccineerd tegen het coronavirus! Met de inzet van veel medewerkers. Dit vroeg om precieze voorbereidingen, een strakke planning en een fantastische samenwerking. We zijn trots op iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Bekijk hier een samenvatting van de voorbereidingen en vaccinatie.

  Lees verder

Bewoners Retraitehuis blij met nieuwe Tovertafel

Gepubliceerd op 19 januari 2021

Afdeling 2 in Het Retraitehuis heeft dankzij een crowdfunding van familie en enkele vrijwilligers een Tovertafel gekregen. “Het is fijn om te zien hoe bewoners hiervan genieten”, vertelt José Willems, dagbestedingscoach in Het Retraitehuis. Lees verder

Gasten en familie zeer tevreden over Anna Hospice

Gepubliceerd op 11 januari 2021

Afgelopen week bestond Anna Hospice in Wijbosch twee jaar. Een feestelijke dag, gezien de behoefte waarin Anna Hospice voorziet, maar ook de waardering die zij hiervoor krijgt.
Familie en gasten geven Anna Hospice gemiddeld een 9,1! Zij bevelen Anna Hospice warm aan.  

Ellen van der Heijden, teammanager van Anna Hospice: “Ik ben een blij mens! Op een aantal onderwerpen scoren we zelfs 100 %. We krijgen reacties als: ‘heel erg warme zorg, bijzonder, niet normaal’ en ‘aandacht en zorg, zeer veel lof voor verpleging en vrijwilligers’.
We horen van familie dat door de zorg die medewerkers en vrijwilligers in het hospice kunnen bieden, het afscheid nemen, hoe verdrietig ook, als een mooie ervaring wordt beleefd, die de familieband hechter maakt.

Ik ben trots op onze medewerkers en vrijwilligers, die dit samen mogelijk maken.” Lees verder

Zorgorganisaties Noordoost Brabant: houd vol en houd kerst klein

Gepubliceerd op 19 december 2020


Ziekenhuis, organisaties in de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en huisartsen in de regio Noordoost Brabant doen een gezamenlijke oproep aan iedereen om samen een vuist te maken tegen het coronavirus. Corona moet niet worden onderschat. Het is een akelige ziekte met ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen. Het virus zorgt ervoor dat veel mensen op dit moment lijden en op allerlei manieren inboeten aan kwaliteit aan leven. Lees verder

Verzorgd wonen in beschermde woonomgeving van Annahof in Wijbosch; er zijn nog enkele studio’s vrij!

Gepubliceerd op 17 december 2020

Annahof ligt naast St. Barbara en was voorheen een klooster van de congregatie Zusters van Liefde van Schijndel. Nu hoort het bij Laverhof. Tijdelijk woonden hier bewoners van het Mgr. Bekkerhuis. De meeste van deze bewoners zijn verhuisd naar het nieuwe appartementencomplex Servaeshof, achter het Mgr. Bekkershuis.

Op dit moment zijn er nog een aantal studio’s vrij voor verzorgd wonen en twee studio’s voor tijdelijke opname, zoals logeren en herstellen. Mooie woonruimtes voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar nog ‘te goed’ zijn voor het verpleeghuis. Annahof is kleinschalig en biedt gezamenlijke activiteiten, waardoor contact maken met medebewoners gemakkelijk is en eenzaamheid voorkomen kan worden.  Lees verder

Laverhof Top 100; muziek van betekenis

Gepubliceerd op 14 december 2020

2020 was een bewogen jaar. Voor veel medewerkers van Laverhof een jaar dat diepe sporen heeft nagelaten. Maar ook een jaar van samenwerken en saamhorigheid. Samen de strijd tegen corona aangaan, op wat voor manier dan ook.

Dat muziek daarbij een rol heeft gespeeld is duidelijk. Medewerkers reageerden massaal op de vraag welk lied voor hen in 2020 van betekenis was. De een voelt het gemis bij een lied, de ander haalt er hoop of troost uit. Hieronder de eerste tien nummers. De volledige lijst vind je hier. Ook is de Laverhof Top 100 (op een enkel nummer na) te beluisteren via Spotify.

1.    Danny Vera, Rollercoaster
2.    Miss Montreal, Door de wind
3.    Di-rect, Soldier on
4.    Master KG, Jerusalema
5.    Davina Michelle & Snelle, 17 miljoen mensen
6.    Susan en Freek & Tabitha, Hou vol, hou vast
7.    Chef’Special, In your arms
8.    U2, One
9.    Kensington, Uncharted
10.    Duncan Laurence, Arcade Lees verder

2020 was zwaar jaar

Gepubliceerd op 10 december 2020

Corona bracht veel verdriet, maar ook mooie dingen
2020 was een zwaar jaar in de zorg, ook bij Laverhof. Niet alleen de bewoners van de zorgcentra, ook personeel en familieleden hadden veel behoefte aan ondersteuning. Twee van de geestelijk verzorgers van Laverhof, Welmoed van Seventer en Elise Jonckers, praten over de zorgen en het verdriet dat ze zagen, maar zeker ook de mooie dingen die ontstonden. Lees verder

Laverhof deelt persoonlijke verhalen uit de coronacrisis met burgemeesters Meierijstad, Bernheze en Uden

Gepubliceerd op 26 november 2020

Via het magazine ‘Recht uit het hart’ deelt Laverhof verhalen uit de eerste periode van de coronacrisis. De eerste exemplaren van het magazine zijn aangeboden aan de burgemeesters van Meierijstad, Bernheze en Uden, de gemeenten waar Laverhof deel uit maakt van de lokale gemeenschap.

Berthe de Jong, raad van bestuur a.i.: “We zijn blij met de warme ontvangst door de burgemeesters en hun oprechte belangstelling voor de indringende en intens verdrietige verhalen uit de eerste periode van de coronacrisis, recht uit het hart van cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers van Laverhof. Lees verder

Laverhof start verkenning met Butterfly Effect voor verbinding tussen mensen mét en zonder zorgvraag

Gepubliceerd op 23 november 2020

 Laverhof en Butterfly Effect gaan samen verkennen wat de mogelijkheden zijn om bij Annahof in Wijbosch kleine woongelegenheden te creëren voor huurders die ondersteuning willen verlenen op het gebied van welzijn aan de bewoners van Annahof. Het project sluit aan bij de ontwikkeling van Annahof Plus, dat in het teken staat van de leefgemeenschap, waarbij mensen voor elkaar klaar staan. Berthe de Jong, raad van bestuurd a.i. van Laverhof en Stijn van Kreij, directeur van Butterfly effect BV tekenden op 17 november jl. de intentieverklaring in het bijzijn van Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel van Laverhof. Lees verder

Het coronavirus en Laverhof: De schouders eronder en kijken naar de lichtpuntjes

Gepubliceerd op 05 november 2020


Terwijl de tweede golf in volle gang is en besmettingen in heel het land toenemen, houden medewerkers van Laverhof het hoofd koel. Clusterdirecteur Annemiek van de Rijdt vertelt over samenwerking met huisartsen, het belang van hygiënemaatregelen en creatief rummikuppen.

Hoewel de besmettingsaantallen in de regio niet mals zijn, valt het in de locaties van Laverhof gelukkig nog mee. “Wij testen hier heel veel en het blijkt nog redelijk goed te gaan”, vertelt Annemiek van de Rijdt, clusterdirecteur Heeswijk-Uden. Dat de situatie nu onder controle lijkt is maar goed ook, want de impact van het voorjaar is nu nog te merken. “Het virus sloeg hier hard toe en we verloren veel bewoners. Medewerkers zijn daar nu nog van aan het herstellen.” Lees verder

Nieuwsbrief corona voor cliënten Ondersteuning Thuis

Gepubliceerd op 17 september 2020

We doen er alles aan om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden. We vragen hen met klem de coronamaatregelen na te leven, zowel op het werk als privé. Dit vragen we ook aan onze cliënten van Ondersteuning Thuis. In onze nieuwsbrief leest u meer over wat u van ons kunt verwachten en wat wij aan u vragen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Lees verder

Onze nieuwsbrief over corona is weer uit. U leest hier onze visie en maatregelen.

Gepubliceerd op 10 september 2020

Op dit moment zoeken we met elkaar naar een nieuwe balans. We willen dat het gewone leven van onze bewoners weer zoveel mogelijk doorgaat. En we vinden het erg belangrijk dat we teruggaan naar Laverhof's visie: datgene waar we voor staan. Dat is goede, warme en persoonlijke zorg waarbij de relatie tussen bewoners, familie (geliefden) centraal staat. Dat willen we blijven doen, ook als er nieuwe besmettingen binnen Laverhof plaatsvinden. De deuren van onze locaties zullen niet snel meer volledig op slot gaan. Lees verder

Cliënten revalidatie Laverhof zijn zeer tevreden

Gepubliceerd op 03 maart 2020

We werken bij Laverhof continu aan verbeteringen. Om de kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg te toetsen, peilen we de mening van de cliënten. De uitslag van het onderzoek over 2019 toont aan dat zij zeer tevreden zijn; cliënten van Laverhof waarderen de revalidatiezorg gemiddeld met een 9,1!

Ellen van der Heijden, teammanager revalidatie: “Na het ontslag van de cliënt volgt een tevredenheidsmeting. Over 2019 scoort onze zorg gemiddeld een 9,1! Een prachtige uitkomst waar we heel blij mee zijn. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat van de ondervraagde cliënten 100 % vond dat er met aandacht gewerkt wordt, dat de medewerkers vakkundig zijn en dat cliënten gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf te doen. Een resultaat om trots op te zijn!” Lees verder

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 21
 • pagina: 
 • 1

Recht uit het hart, persoonlijke verhalen over corona

In het magazine 'Recht uit het hart', persoonlijke verhalen over corona uit de eerste periode van de coronacrisis.