Nieuws

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 21
 • pagina: 
 • 1

Informatie corona

Gepubliceerd op 26 november 2020

Weergave besmettingen per locatie

St. Barbara Parklaan

St. Barbara Vijverhof

Annahof, dagbesteding

Mgr. Bekkershuis, somatiek

Mgr. Bekkershuis, revalidatie

Servaeshof

Annahof

Anna Hospice

Het Retraitehuis, zorgteam 1

Het Retraitehuis, zorgteam 2

Kloosterpark

Cunera, Lindelaan

Cunera, Kastanjedreef, cohort

De Bongerd, Sterappel

De Bongerd, Karmijn, Bellefleur, Elstar

De Bongerd, revalidatie

Cunera / De Bongerd, dagbesteding

Heeswijk Zorg Thuis

Schijndel Zorg Thuis team A

Schijndel Zorg Thuis team B

Rood: met corona besmetting
Groen: geen corona besmetting

Corona maatregelen

Heeft u (verkoudheids)klachten? Of komt u terug uit een land met code oranje of rood?
We vragen u tenminste 10 dagen niet op visite te komen.
Niezen, keelpijn en/of koorts? Laat u testen!
Kom pas op bezoek als u, of uw gezinsleden, niet ziek (meer) zijn.

Mondkapje verplicht
Binnen onze locaties is het dragen van een mondkapje voor iedereen verplicht. U dient zelf voor een mondkapje te zorgen. Ook cliënten die de woongroep verlaten, worden dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen. Indien de gezondheidstoestand van een cliënt het niet toelaat, zoeken we naar een oplossing.
Ook met mondkapje dient u 1,5 meter afstand te houden!

Bezoek is welkom
Het maximaal aantal bezoekers per bewoner is 3 personen per dag. Komen er 3 bezoekers tegelijk? We vragen u dan goed te bekijken of dit mogelijk is in de kamer van uw naaste. Ook hier moet onderling 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.

Hygiëneregels blijven belangrijk
Was uw handen bij binnenkomst.
Hoest en nies in de elleboog en gebruik een papieren zakdoek.

Overal geldt ‘de 1,5 meter regel’
Binnen en buiten houdt u 1,5 meter afstand.
Lukt dit niet? Draag dan in ieder geval een mondkapje.
Ook in het restaurant houdt u aan tafel 1,5 meter afstand van uw naaste en van andere bewoners en medewerkers.

Contact beperken voorkomt besmettingen
Neem de kortste route naar de kamer van uw naaste.
Vermijd contacten met andere bezoekers en bewoners.

Volg de looproutes
U volgt de looproutes in het gebouw en bezoekt alleen de kamer van uw naaste. Bezoek aan huiskamers is niet toegestaan. Ook cliënten en vaste gasten die nog gebruikmaken van de restaurants, vragen we de looproutes te volgen.

Noteer uw gegevens op de bezoekerslijst in de kamer van uw naaste
In verband met bron- en contactonderzoek.

Vrijwilligers worden weer voorzichtig ingezet
Op dit moment wordt een aantal vrijwilligers ingezet bij diverse werkzaamheden.

Bijeenkomsten en activiteiten
Alle bijeenkomsten en grootschalige activiteiten gaan tot nader bericht  nog niet door.

Procedure bij besmetting

Bewoners met klachten die lijken op corona (hoesten/niezen/kortademigheid en/of koorts) worden getest. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. Ook voordat de uitslag van de test bekend is, wordt de bewoner geïsoleerd van de andere bewoners en verpleegd door medewerkers in Persoonlijke BeschermingsMiddelen (mondmasker, spatbril, handschoenen en schort; PBM’s). Dit blijft zo totdat de bewoner 72 uur klachtenvrij is.

Indien meer bewoners ziek worden, kan de hele woongroep of afdeling geïsoleerd worden. Bewoners hoeven dan niet meer op de eigen kamer te blijven als ze dat niet willen en hun klachten dit toelaten.

Zorgmedewerkers met één of meer van de volgende klachten moeten thuisblijven:

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • Hoesten en/of
 • Benauwdheid en/of
 • Verhoging of koorts en/of
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Medewerkers met dergelijke klachten moeten zich direct laten testen. Totdat de testuitslag bekend is blijven ze thuis. Bij koorts en/of benauwdheid blijven ook alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is. Medewerkers blijven thuis tot:

 • Minimaal 7 dagen na de start van de symptomen
 • En 48 uur koortsvrij
 • En ten minste 24 uur symptoomvrij.

De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig bijgesteld. Het beleid van Laverhof wordt daarop aangepast.

Delen van coronagegevens

Laverhof neemt deel aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van bewoners die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met onze commissie privacy via privacy@laverhof.nl.

Kappers, Schoonheidsspecialisten en pedicures

Een bezoek aan of van de kapper, schoonheidsspecialiste of pedicure is weer mogelijk. Houd hierbij rekening met de 1,5 meter afstand en vermijd (groeps)drukte. Zij hanteren de (hand)hygiëne en richtlijnen vanuit de eigen vakgroep.

Ondersteuning Thuis

Zolang er geen besmetting is, is deelname aan de dagbesteding en dagbehandeling mogelijk. De ruimtes zijn zoveel mogelijk zo ingedeeld dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Ook worden de hygiënerichtlijnen in acht genomen.

Mooie initiatieven

Weet u dat in deze bizarre tijd mooie initiatieven ontstaan? Veel van deze mooie acties delen wij via onze Facebookpagina, Instagram en/of LinkedIn. Like onze pagina en we maken u deelgenoot van al deze mooie initiatieven. Veel afdelingen hebben ook hun eigen besloten pagina, waardoor u het wel en wee van de afdeling kunt volgen. Vraag er naar bij de medewerkers via het familieportaal CarenZorgt.

Laverblad

Om iedereen een 'Hart onder de riem' te steken, is er een speciale hartverwarmende uitgave van het Laverblad uitgebracht. Bij deze uitgave is een poster toegevoegd, om voor het raam te hangen. Klik hier voor de poster 'Samen zorgen voor elkaar'.

Blijf alert op hygiëne!

Dat betekent voor iedereen:

 • BINNEN LAVERHOF IS HET VERPLICHT EEN MONDKAPJE TE DRAGEN
 • REGELMATIG HANDEN WASSEN
 • HOESTEN EN NIEZEN IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG
 • GEBRUIK VAN PAPIEREN ZAKDOEKJES
 • GEEN HANDEN GEVEN
 • HOUD 1,5 METER AFSTAND VAN ANDEREN
Lees verder

Laverhof deelt persoonlijke verhalen uit de coronacrisis met burgemeesters Meierijstad, Bernheze en Uden

Gepubliceerd op 26 november 2020

Via het magazine ‘Recht uit het hart’ deelt Laverhof verhalen uit de eerste periode van de coronacrisis. De eerste exemplaren van het magazine zijn aangeboden aan de burgemeesters van Meierijstad, Bernheze en Uden, de gemeenten waar Laverhof deel uit maakt van de lokale gemeenschap.

Berthe de Jong, raad van bestuur a.i.: “We zijn blij met de warme ontvangst door de burgemeesters en hun oprechte belangstelling voor de indringende en intens verdrietige verhalen uit de eerste periode van de coronacrisis, recht uit het hart van cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers van Laverhof. Lees verder

Vacature directeur Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis

Gepubliceerd op 25 november 2020

We zijn op zoek naar een energieke directeur voor cluster Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis.

Voor meer informatie, kijk op https://www.voor.nl/vacatures/720/directeur-behandeling-revalidatie-en-ondersteuning-thuis Lees verder

Laverhof start verkenning met Butterfly Effect voor verbinding tussen mensen mét en zonder zorgvraag

Gepubliceerd op 23 november 2020

 Laverhof en Butterfly Effect gaan samen verkennen wat de mogelijkheden zijn om bij Annahof in Wijbosch kleine woongelegenheden te creëren voor huurders die ondersteuning willen verlenen op het gebied van welzijn aan de bewoners van Annahof. Het project sluit aan bij de ontwikkeling van Annahof Plus, dat in het teken staat van de leefgemeenschap, waarbij mensen voor elkaar klaar staan. Berthe de Jong, raad van bestuurd a.i. van Laverhof en Stijn van Kreij, directeur van Butterfly effect BV tekenden op 17 november jl. de intentieverklaring in het bijzijn van Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel van Laverhof. Lees verder

Actuele informatie corona

Gepubliceerd op 19 november 2020

UPDATE 19 NOVEMBER

Sinds vandaag, donderdag 19 november, gelden de maatregelen weer die bij een gedeeltelijke lockdown horen. De extra maatregelen van 3 november komen hiermee te vervallen. Deze nieuwsbrief is vandaag verstuurd naar alle belanghebbenden.

Wat houdt de aanpassing van deze maatregelen in voor bewoners van Laverhof en hun naasten?
* Bewoners mogen vanaf 19 november per dag maximaal 3 personen visite ontvangen. Komen er 3 bezoekers tegelijk? We vragen u dan goed te bekijken of dit mogelijk is in de kamer van uw naaste. Ook hier moet onderling 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.

* U kunt uw naaste tijdens een bezoek aan Laverhof mee naar buiten nemen voor een wandeling. Buiten geldt de landelijke regel dat u met maximaal 4 personen mag zijn.  

* Gezien de kwetsbare gezondheid van onze bewoners vragen wij u dringend uw naaste niet mee naar huis te nemen voor familiebezoek, feestjes etc. Alleen in uitzonderlijke situaties of als bezoek onderdeel is van een therapeutische behandeling, is huisbezoek mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met een arts.

 

UPDATE 13 NOVEMBER


Deze nieuwsbrieven zijn afgelopen week verstuurd naar cliënten van Ondersteuning Thuis en naar bewoners, eerste contactpersonen, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding.

 

UPDATE 9 NOVEMBER

Het kabinet kondigde op 3 november aangescherpte maatregelen aan. De tijdelijke verzwaring van de maatregelen heeft vooral betrekking op het beperken van het aantal contacten  Deze maatregelen gelden ook voor bewoners van Laverhof:

* Bewoners mogen vanaf 4 november per dag maximaal 2 personen bezoek ontvangen.

* Gezien de kwetsbare gezondheid van onze bewoners vragen wij familie dringend hun naaste niet mee naar huis te nemen voor familiebezoek, feestjes etc. Indien familie toch, in een uitzonderlijke situatie, hun naaste mee naar huis wil nemen, gaat dit altijd in overleg. Gevraagd wordt dan alle maatregelen in acht te nemen om te voorkomen dat ook andere bewoners van Laverhof kans lopen besmet te raken. Alleen als huisbezoek onderdeel is van een therapeutische behandeling is huisbezoek mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met de arts.

* Familie kan hun naaste tijdens het bezoek aan Laverhof mee naar buiten nemen voor een wandeling. Buiten geldt de landelijke regel om met maximaal twee personen te zijn.

 Voor meer informatie over mogelijke besmettingen op locaties, maatregelen en procedures etc. klik hier.

 

UPDATE 29 OKTOBER

Er is een besmetting geconstateerd op de revalidatie afdeling van De Bongerd. Alle betrokkenen zijn op de hoogte gebracht.
Woonvleugel Vijverhof op St. Barbara heeft geen besmettingen meer.

UPDATE 19 OKTOBER

De tweede golf van het coronavirus zet zijn opmars voort, ook in onze regio. Laverhof zet alles op alles om besmetting van bewoners, cliënten en medewerkers te voorkomen. Daarom scherpen wij onze maatregelen verder aan. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip.

Vanaf dinsdag 20 oktober dragen ook onze huishoudelijk medewerkers van Ondersteuning Thuis een mondkapje. Dit is geen keuze van de medewerker zelf maar een verplichte maatregel van Laverhof. Ook met een mondkapje op houden zij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

Eveneens wordt per 20 oktober het mondkapjesgebruik verbreed naar cliënten. Dit betekent dat cliënten die de woongroep verlaten, dringend geadviseerd worden om een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor de cliënten van de dagbesteding. Indien de gezondheidstoestand van een cliënt het niet toelaat, zoeken we naar een oplossing.

Het maximaal aantal bezoekers per bewoner of cliënt van de revalidatie afdeling is teruggebracht naar 3 personen per dag, met een maximum van 2 bezoekers per bezoekmoment. Bezoek blijft op het appartement. Familie van bewoners met dementie kunnen voor hun bezoek gebruikmaken van de algemene ruimten, mocht dat nodig zijn.

Onze restaurants zijn vanaf 20 oktober gesloten voor bewoners, familie en medewerkers. Slechts een beperkt aantal cliënten en vaste gasten zullen nog gebruikmaken van de restaurants om daar een maaltijd te gebruiken.

Besmetting
Op de dagbesteding in Cunera | De Bongerd is een besmetting geconstateerd. De dagbesteding is op deze locatie tot donderdag gesloten en daarna zijn cliënten in kleine vaste groepen welkom. Betrokkenen worden hier deze week over geïnformeerd.

Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief van 19 oktober aan bewoners en eerste contactpersonen leest u meer over waar besmettingen zijn vastgesteld en welke nieuwe maatregelen we hebben genomen.

Voor meer informatie over mogelijke besmettingen op locaties, maatregelen en procedures etc. klik hier

UPDATE 15 OKTOBER
Er is een besmetting geconstateerd op woonvleugel Vijverhof van St. Barbara en op de revalidatie afdeling van het Mgr. Bekkershuis. Alle betrokkenen zijn op de hoogte gebracht.

UPDATE 8 OKTOBER
Er is een besmetting geconstateerd op woonvleugel Parklaan van St. Barbara. Familie van de betrokkenen en medebewoners zijn op de hoogte gebracht.

UPDATE 5 OKTOBER 2020
Op 5 oktober is een nieuwsbrief verstuurd naar bewoners en eerste contactpersonen. In deze nieuwsbrief geven wij aandacht aan de familiegesprekken die wij gehouden hebben na de eerste corona-uitbraak binnen Laverhof dit voorjaar. We hebben deze gesprekken als erg waardevol ervaren. Er zijn enkele thema’s uit naar voren gekomen die onze speciale aandacht vragen en krijgen. Ook vragen wij in deze nieuwsbrief iedereen met klem de coronamaaregelen die gelden in onze huizen na te leven.

UPDATE 2 OKTOBER 2020
Het is vanaf 2 oktober verplicht voor alle bezoekers, zorgmedewerkers van Ondersteuning Thuis en vrijwilligers om een mondkapje te dragen binnen Laverhof. Bezoekers dienen zelf voor een mondkapje te zorgen. Ook met mondkapje vragen wij iedereen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

UPDATE 10 SEPTEMBER 2020
Op dit moment zoeken we met elkaar naar een nieuwe balans. We willen dat het gewone leven van onze bewoners weer zoveel mogelijk doorgaat. En we vinden het erg belangrijk dat we teruggaan naar Laverhof's visie: datgene waar we voor staan. Dat is goede, warme en persoonlijke zorg waarbij de relatie tussen bewoners, familie (geliefden) centraal staat. Dat willen we blijven doen, ook als er nieuwe besmettingen binnen Laverhof plaatsvinden. De deuren van onze locaties zullen niet snel meer volledig op slot gaan.

We gaan er vanuit dat we samen, met de naasten van onze bewoners, corona buiten de deur kunnen houden. Daarom doen wij een dringend verzoek aan iedereen om de corona-maatregelen na te leven.

In onze maandelijkse nieuwsbrief leest u meer over onze aanpak bij mogelijk nieuwe besmettingen op onze locaties en over de maatregelen die gelden bij Laverhof.

Onze cliënten van Ondersteuning Thuis, ontvangen 1 keer per twee maanden een nieuwsbrief. De uitgave van september 2020 leest u hier.

UPDATE 3 SEPTEMBER 2020
Onze locaties zijn al weer enige tijd corona-vrij en zoals ‘vanouds’ open voor bezoek. Dat wil zeggen: spontane bezoekjes zijn weer mogelijk en gezondheidschecks zijn niet meer nodig. De landelijke richtlijnen om corona te voorkomen gelden natuurlijk ook op onze locaties. Behoedzaamheid en gezond verstand staan hierbij voorop. De bewoners genieten van het bezoek en de gezelligheid. Wij zijn blij familie weer te ontvangen en bedanken iedereen voor het naleven van de richtlijnen om coronabesmettingen te voorkomen.
Laverhof heeft dan ook besloten dat

Iedereen mag weer langskomen om een praatje te komen maken, mits bezoekers geen gezondheidsklachten hebben. Visite kan plaatsvinden op de kamer van de bewoners, maar beperk het aantal mensen dat langs komt. Laat groepsbezoek buiten plaatsvinden, bij familie thuis of op een terras. Dat biedt meer mogelijkheden voor fijne ontmoetingen.

Dringend verzoeken wij u om ‘de 1,5 meter regel’ te blijven naleven bij visite op onze locaties, maar ook buiten of bij familie thuis. Lukt dat niet? Draag dan een mondkapje. Deze zijn te verkrijgen bij onze recepties.

We moeten behoedzaam zijn en blijven, omdat we een nieuwe corona-uitbraak willen voorkomen. Dan zijn we genoodzaakt helaas de locaties weer te sluiten voor bezoek. Vermijd ook de sociale contacten met andere bezoekers binnen Laverhof. Dat is niet gezellig, maar voor nu (nog) wel noodzakelijk.

We vragen u dringend om de maatregelen na te leven! In het overzicht hieronder treft u ze nog eens aan. Wij doen hierbij een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Zo zorgen we er samen voor dat onze bewoners gezond blijven en afdelingen niet gesloten hoeven te worden. Hartelijk dank! Lees verder

Het coronavirus en Laverhof: De schouders eronder en kijken naar de lichtpuntjes

Gepubliceerd op 05 november 2020


Terwijl de tweede golf in volle gang is en besmettingen in heel het land toenemen, houden medewerkers van Laverhof het hoofd koel. Clusterdirecteur Annemiek van de Rijdt vertelt over samenwerking met huisartsen, het belang van hygiënemaatregelen en creatief rummikuppen.

Hoewel de besmettingsaantallen in de regio niet mals zijn, valt het in de locaties van Laverhof gelukkig nog mee. “Wij testen hier heel veel en het blijkt nog redelijk goed te gaan”, vertelt Annemiek van de Rijdt, clusterdirecteur Heeswijk-Uden. Dat de situatie nu onder controle lijkt is maar goed ook, want de impact van het voorjaar is nu nog te merken. “Het virus sloeg hier hard toe en we verloren veel bewoners. Medewerkers zijn daar nu nog van aan het herstellen.” Lees verder

Brabants Dagblad: Afscheid Peter Beijers bij Laverhof

Gepubliceerd op 05 oktober 2020

Peter Beijers sloot zijn loopbaan als zorgbestuurder bij laverhof af met de heftigste maanden: de eerste golf van de coronacrisis. "Tenhemelschreiend dat mensen niet meer naar hun vader of moeder konden."

Lees hier verder. Lees verder

Laverhof in reportage Hart van Nederland: "Groepen waar geen corona heerst moeten de maximale vrijheid kunnen behouden!"

Gepubliceerd op 29 september 2020

Terwijl de cijfers weer oplopen, in Hart van Nederland aandacht voor de gemeente Meierijstad die nog aan het herstellen is van de eerste coronagolf. Iedereen kent wel iemand die getroffen is door corona. De impact was enorm, ook voor de ouderen in verpleeghuizen die geen bezoek meer mochten ontvangen. Laverhof doet er alles aan om dit een tweede keer te voorkomen door specifiek te kijken naar woongroepen waar het heerst. Hier worden maatregelen ingezet om verdere besmetting te voorkomen. Groepen waar het niet heerst moeten de maximale vrijheid kunnen behouden!

Kijk hier de uitzending van Hart van Nederland. Lees verder

Nieuwsbrief corona voor cliënten Ondersteuning Thuis

Gepubliceerd op 17 september 2020

We doen er alles aan om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden. We vragen hen met klem de coronamaatregelen na te leven, zowel op het werk als privé. Dit vragen we ook aan onze cliënten van Ondersteuning Thuis. In onze nieuwsbrief leest u meer over wat u van ons kunt verwachten en wat wij aan u vragen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Lees verder

Onze nieuwsbrief over corona is weer uit. U leest hier onze visie en maatregelen.

Gepubliceerd op 10 september 2020

Op dit moment zoeken we met elkaar naar een nieuwe balans. We willen dat het gewone leven van onze bewoners weer zoveel mogelijk doorgaat. En we vinden het erg belangrijk dat we teruggaan naar Laverhof's visie: datgene waar we voor staan. Dat is goede, warme en persoonlijke zorg waarbij de relatie tussen bewoners, familie (geliefden) centraal staat. Dat willen we blijven doen, ook als er nieuwe besmettingen binnen Laverhof plaatsvinden. De deuren van onze locaties zullen niet snel meer volledig op slot gaan. Lees verder

Ondertekening intentieovereenkomst Maatschappelijk Mooi

Gepubliceerd op 07 september 2020

Betaalbare woonruimte, een prettige werkomgeving en het aanbod van verschillende wijkdiensten die samenkomen op één locatie, dat zijn de kerningrediënten van Maatschappelijk Mooi. Een concept van Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden, waarmee wonen, werken en (voor elkaar) zorgen met elkaar worden verbonden. De intentieovereenkomst voor dit concept is onlangs ondertekend door gemeente Uden, Area, Laverhof, Connect Wonen, Labyrint Zorg & Werk en Hendriks Coppelmans. Naar verwachting starten dit najaar de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het eerste Maatschappelijk Mooi-project aan de Loopkantstraat in Uden. Lees verder

Nieuwe raad van bestuur a.i. voor Laverhof

Gepubliceerd op 20 juli 2020

De raad van toezicht van Laverhof heeft besloten mevrouw Berthe de Jong te benoemen tot raad van bestuur a.i. van stichting Laverhof. De nieuwe bestuurder treedt officieel op 15 augustus 2020 aan. De Jong is de opvolger van de huidige bestuurder, Peter Beijers, die na een bestuurlijke carrière van 27 jaar, zijn loopbaan afsluit om aan een nieuwe levensfase te beginnen. Lees verder

Versoepeling bezoekregeling vindt gefaseerd plaats vanaf 15 juni a.s.

Gepubliceerd op 12 juni 2020

De daling van het aantal corona-besmettingen zet (ook) bij Laverhof door. Bijna al onze locaties zijn inmiddels geopend voor bezoek. We zijn opgelucht dat bewoners sinds kort weer visite kunnen ontvangen, al is dat beperkt. Inmiddels hebben we in de meeste locaties al een of twee weken ervaring opgedaan met één bezoeker per bewoner.

Wij willen jullie bedanken dat jullie hebben meegewerkt aan het houden aan de richtlijnen! Gelukkig is het dus op de locaties waar we twee weken open zijn voor bezoek goed gegaan en hebben we geen nieuwe besmettingen geconstateerd. Lees verder

Laverhof weer open voor bezoek – Het Retraitehuis als eerste

Gepubliceerd op 29 mei 2020

Locatie Het Retraitehuis is de eerste locatie van Laverhof die weer open gaat voor bezoek. Na een lange periode van sluiting vanwege het coronavirus, waarin alleen contact mogelijk was via beeldbellen en zwaaimomenten, kunnen bewoners en familie elkaar weer persoonlijk ontmoeten.

Laverhof is blij dat de locaties weer open kunnen voor bezoek. Belangrijke voorwaarde is dat de locaties vrij zijn van het coronavirus. Ook de andere locaties gaan de komende weken open. Bewoners en familieleden worden hierover direct geïnformeerd. De eerder georganiseerde ‘zwaaimomenten’ gaan intussen ook gewoon door. 

Hoe ziet de bezoekersregeling eruit?
Een keer per week mag één vaste bezoeker een bezoek brengen aan een bewoner. Er kan ook gekozen worden voor een wandeling samen in de tuin of rondom de locatie. Gaat de voorkeur uit naar het ‘zwaaimoment’, zoals dat tot nu toe geregeld was, dan kan dat ook.
Bij het organiseren van de bezoekersregeling staat veiligheid voorop. We houden ons hierbij strikt aan de voorwaarden van het RIVM en vragen bewoners en familie zich ook hieraan te houden. 
Alle bezoeken vinden op afspraak plaats. Voor bewoners die terminaal zijn, is een speciale bezoekersregeling. Lees verder

Niet alle locaties van Laverhof kunnen (beperkt) open voor bezoek

Gepubliceerd op 20 mei 2020

Op 19 mei maakte minister De Jonge bekend dat de bezoekregeling voor alle verpleeghuizen in Nederland wordt uitgebreid vanaf maandag 25 mei. Dit betekent dat bewoners van verpleeghuizen waar geen coronavirus aanwezig is, dan weer beperkt bezoek mogen ontvangen. Aan dit bezoek zijn nog wel strikte voorwaarden verbonden.

 

Helaas zijn op drie locaties van Laverhof nog bewoners besmet met het coronavirus. Het gaat om locaties Cunera/De Bongerd in Heeswijk en St. Barbara en Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Deze verpleeghuizen kunnen helaas hun deuren volgende week nog niet openen. Alleen onze locatie Het Retraitehuis in Uden, is corona-vrij. Hier zal een bezoekregeling opgestart worden. Alle contactpersonen van onze bewoners ontvangen deze week een mail of brief met meer informatie over de verdere gang van zaken.

 

Laverhof begrijpt dat het voor contactpersonen van veel bewoners teleurstellend is hun naaste nog niet te kunnen bezoeken. Overigens gaan de bestaande zwaaimomenten in de speciaal daarvoor ingerichte ruimtes wel gewoon door. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen alle locaties. Het is heel belangrijk dat we nieuwe besmettingen bij bewoners en medewerkers voorkomen ook nu de coronamaatregelen van de overheid versoepeld worden. We laten de contactpersonen van de bewoners direct weten wanneer (beperkt) bezoek op de overige locaties wel weer mogelijk is. Lees verder

Cliënten revalidatie Laverhof zijn zeer tevreden

Gepubliceerd op 03 maart 2020

We werken bij Laverhof continu aan verbeteringen. Om de kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg te toetsen, peilen we de mening van de cliënten. De uitslag van het onderzoek over 2019 toont aan dat zij zeer tevreden zijn; cliënten van Laverhof waarderen de revalidatiezorg gemiddeld met een 9,1!

Ellen van der Heijden, teammanager revalidatie: “Na het ontslag van de cliënt volgt een tevredenheidsmeting. Over 2019 scoort onze zorg gemiddeld een 9,1! Een prachtige uitkomst waar we heel blij mee zijn. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat van de ondervraagde cliënten 100 % vond dat er met aandacht gewerkt wordt, dat de medewerkers vakkundig zijn en dat cliënten gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf te doen. Een resultaat om trots op te zijn!” Lees verder

Begeleiding Thuis voor alle leeftijden

Gepubliceerd op 02 maart 2020

‘Fijn mensen te zien groeien’

Soms is het moeilijk je leven thuis te organiseren. Omdat je bijvoorbeeld je financiën niet op orde krijgt, er niet toe komt je huis op te ruimen of het lastig vindt voor jezelf te zorgen. Dan kan het fijn zijn om hierbij professionele ondersteuning te krijgen, iemand die helpt orde in je leven te scheppen. Daarvoor riep Laverhof vorig jaar ‘Begeleiding Thuis’ in het leven.

Grietha Ufkes (Schijndel) en Maartje Vorstenbosch (Heeswijk en omgeving) zijn de thuisbegeleiders van Laverhof. Zij ondersteunen mensen bij het weer op de rails krijgen van hun dagelijks leven en het vergroten van hun zelfredzaamheid.

“Het is een grote stap om ons zo in huis toe te laten”, beseffen de twee. Soms meldt een nieuwe cliënt zichzelf, maar het zijn ook vaak anderen die de eerste aanzet geven. Familieleden, de huisarts, de wijkverpleging of de huishoudelijke hulp bijvoorbeeld. Lees verder

Groeten uit Laverhof: Bert van Uden (85)

Gepubliceerd op 11 februari 2020

In de vaste rubriek 'Groeten uit Laverhof' van het Loosbroekse maandblad Dorus, deze keer het verhaal van Bert van Uden (85). Als enige loopt hij in Cunera / De Bongerd op (nieuwe) houten klompen.

In augustus van het vorig jaar is zijn vrouw Jaantje overleden. Al snel daarna verhuisde hij naar Heeswijk. Na 85 jaar moest hij Loosbroek uit.
 

Klik voor zijn verhaal op onderstaande link:

https://www.dorus-loosbroek.nl/groeten-uit-laverhof-2/
Lees verder

Vlag in top nieuwe achtervleugel Mgr. Bekkershuis

Gepubliceerd op 14 januari 2020

De achtervleugel van het Mgr. Bekkershuis heeft het hoogste punt bereikt. Reden voor een klein feestje. Op donderdag 9 januari hesen mevrouw Berkelmans, toekomstig bewoonster van de achtervleugel, en Peter Beijers, bestuurder van Laverhof samen de vlag in top!

Peter Beijers: “Eerst was er het initiatief om samen met anderen de verbouwing van het Mgr. Bekkershuis op te pakken, drie jaar geleden hebben we besloten om dit op eigen kracht te doen. In ruim acht maanden tijd is de bouw opgetrokken van de bodem tot nu in de top.” Peter vraagt een hartelijk en welgemeend applaus voor de aanwezige mannen van de bouw, wat enthousiast opgevolgd wordt.  Lees verder

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 21
 • pagina: 
 • 1

Laverblad speciale 'Hart onder de riem' uitgave

Lees hier de speciale HART ONDER DE RIEM uitgave

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Medewerkers cliëntservicebureau:
Esther Verhoeven, Riny Verstraten, Ellen Ruis