Nieuws

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 33
  • pagina: 
  • 1

OR Verkiezingen 2019

Gepubliceerd op 16 april 2019

Wanneer?
In de periode van maandag 27 mei tot en met maandag 3 juni 2019 worden de verkiezingen van de ondernemingsraad van Laverhof gehouden. We zoeken minstens 11 gemotiveerde collega’s, het liefst natuurlijk meer, want dan valt er ook wat te kiezen! Deze collega’s mogen uit alle diensten en functies binnen Laverhof komen. Hieronder staat de verkiezingsprocedure beschreven. Ook verwijzen wij naar het OR-reglement dat in Laverbieb staat. Lees verder

Dementievriendelijk Uden: vervolg startbijeenkomst op woensdagavond 17 april in Odiliapeel en donderdagavond 6 juni in Volkel

Gepubliceerd op 16 april 2019

Woensdagavond 27 maart jl. was de startbijeenkomst van Dementievriendelijk Uden. Deze vond plaats in de prachtige, vernieuwde bibliotheek in Uden. Een drukbezochte en inspirerende bijeenkomst waarbij de doelen van een Dementievriendelijk Uden werden uitgelegd. Binnen een dementievriendelijke gemeenschap gaat het erom dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich gehoord voelen en volwaardige leden van onze samenleving zijn en blijven.

Wethouder Prinssen van de gemeente was ook aanwezig. Hij benadrukte ook dat ieder mens meetelt in Uden, Volkel en Odiliapeel. “We moeten ervoor zorgen dat iedereen mensen met dementie erkent, herkent en er goed mee omgaat. Ik hoop dat het concept van een dementievriendelijke gemeenschap zich als een olievlek verspreidt. Wij ondersteunen hierin in elk geval waar nodig.” Lees verder

Expositie ‘Het gezicht van de Udense missie’ in Het Retraitehuis

Gepubliceerd op 11 april 2019

Tot 28 juni kunt u in Het Retraitehuis de expositie ‘Het gezicht van de Udense missie’ bezichtigen. Bij het openen van de site www.missiezusters.org staat links boven het logo met daarbij de tekst ‘Missiezusters, Dienaressen van de Heilige Geest’. Voor Joana Darc Silva Monteiro, Eugenie Malsen en Thijmen van Loenen de aanleiding om een expositie in het teken van deze zusters samen te stellen.

Welke basis hebben de zusters gelegd en wat vinden we daar vandaag de dag nog van terug. De expositie omvat een verzameling van tekeningen en schilderijen van gezichten van de grondleggers van de orde van de missiezusters, van mensen in gedachten, tot kinderen in ontwikkelingslanden. Lees verder

Sloop Mgr. Bekkershuis van start

Gepubliceerd op 01 april 2019

Op 1 april om 8.30 uur startte officieel de sloop van de achtervleugel van het Mgr. Bekkershuis. De heren Peter Beijers, bestuurder van Laverhof en Harry van Rooijen, wethouder van de gemeente Meierijstad, haalden beiden wat onwennig vanuit een kraanmachine de zonwering van de muur. Dit onder toeziend oog van Puur Bouwadvies, Moeskops’ Bouwbedrijf, alle betrokken installateurs, bewoners en medewerkers.

33 ruimere appartementen
Peter Beijers: “Het heeft heel wat voeten in aarde gehad voordat het zover was. Zes jaar geleden was er het initiatief om samen met anderen de verbouwing van het Mgr. Bekkershuis op te pakken, drie jaar geleden hebben we besloten om dit zelf te doen. Als laatste hindernis waren daar de vleermuizen. De 40 appartementen zijn ondertussen 50 jaar oud en hiervoor komen 33 ruimere appartementen in de plaats. We zijn blij dat we hiermee de bewoners goede zorg kunnen bieden.” Lees verder

Heb jij 'Hart voor Longen'? Doe mee!

Gepubliceerd op 26 februari 2019

Marjo van de Meerakker (werkzaam bij St. Barbara) en Esther Verhoeven (werkzaam bij het cliëntservicebureau) vragen graag de aandacht voor het volgende:

Binnen het gezin en de familie van Marjo en binnen de vrienden- en kennissenkring van Esther is een groot aantal personen getroffen door de zeldzame ziekte Pulmonale Hypertensie. Omdat PH een erfelijke ziekte is, heeft een groot deel van een en dezelfde Schijndelse familie direct of indirect te maken met deze aandoening. Gelukkig is deze Schijndelse familie erg strijdbaar en gaan ze niet bij de pakken neerzitten!

24-uursloop
Zij zijn momenteel in Meierijstad bezig om diverse evenementen en/of acties op te zetten met als afsluiting een 24-uursloop op de wielerbaan in Schijndel op 1 en 2 juni 2019 onder de naam: 'Heb Hart voor Longen Meierijstad'. Het doel is veel geld in te zamelen voor onderzoek en meer naamsbekendheid te creëren voor PH. Lees verder

Expositie beelden Wilma Ewalds bij St. Barbara

Gepubliceerd op 21 februari 2019

Vanaf 22 februari tot 19 april exposeert Wilma Ewalds haar beelden in de Hoflaan van St. Barbara in Wijbosch.

Wilma is in 2004 begonnen met beeldhouwen. Wilma: “De originele vorm van de ruwe steen is de basis van waaruit ik begin te werken. Langzaam, afhankelijk van onder meer de kleur, adering en de structuur van de steen, ontstaat er een ontwerp dat door hakken, slijpen, vijlen, schuren en polijsten tot een uniek beeld leidt. Ik houd daarbij van abstracte vormen, waarbinnen, door het aanbrengen van de contouren, het beeld zijn definitieve vorm krijgt. Lees verder

Bewoners St. Barbara blij met nieuwe Tovertafels

Gepubliceerd op 14 februari 2019

“Één Tovertafel is al volop in gebruik. De tweede wordt binnenkort geleverd”, vertelt Dion van Kaathoven, teammanager Welzijn. “Met de Tovertafel projecteren we spellen op tafel. De bewoners reageren op de kleurrijke projecties met hand- en armbewegingen en kunnen zo spelen met het licht. Het stimuleert ze tot meer bewegen en je ziet dat ze er veel plezier aan beleven. Bovendien levert het mooie momenten op met familieleden en verzorgers.”

De familie Van Doorn nam het initiatief voor een crowdfunding. Zij wilden de huiskamer toegankelijker maken en met een Tovertafel familie en bewoners dichter bij elkaar brengen. Informatieavonden met PowerPointpresentatie en een demonstatie van de Tovertafel, overtuigden de families van bewoners van St. Barbara van de positieve werking van deze tafel. Lees verder

Samenwerkende zorgorganisaties voorkomen onnodige ziekenhuisopnames

Gepubliceerd op 22 januari 2019

Een ziekenhuisopname van een kwetsbare oudere brengt extra risico’s met zich mee. Alleen al door bedlegerigheid kunnen er onwenselijke complicaties optreden en kan verslechtering van de situatie ontstaan. Met thuiszorg en hulpmiddelen kan een dergelijke opname voorkomen worden als deze niet écht medisch noodzakelijk is.

Het project ‘Beter Thuis!’ voorkomt dat ouderen in de avond, nacht of het weekend onnodig worden opgenomen in het ziekenhuis of andere zorginstelling. Voor dit project werken ook buiten kantooruren in de regio’s Meierij en Noordoost Brabant een aantal thuiszorgorganisaties en het Jeroen Bosch Ziekenhuis nauw samen om dit mogelijk te maken. En met succes! Lees verder

Raad van toezicht van Laverhof benoemt nieuwe voorzitter en nieuw lid

Gepubliceerd op 14 januari 2019

Miriam Dragstra is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Laverhof. Zij volgt op 1 januari 2019 Arnold Veldman op, die na twee termijnen als lid van de raad van toezicht vertrekt. Veldman was sinds 1 januari 2014 voorzitter van de raad van toezicht.

Dragstra (1961) is werkzaam als statutair bestuurder van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), een joint venture van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij is sinds 1 januari 2018 lid van de raad van toezicht van Laverhof.

Ook Frans van Dijk verlaat de raad van toezicht van Laverhof. Van Dijk, hoofd facilitair bedrijf van de ziekenhuizen Elkerliek in Helmond en Máxima Medisch Centrum in Veldhoven was sinds 1 januari 2010 lid van de raad van toezicht.

In zijn plaats is Pieter de Jong benoemd. De Jong (1982) woont in Uden en is werkzaam als Audit Director – Core Audit / Corporate Market bij Deloitte in Eindhoven. Hij wordt tevens lid van de auditcommissie.

De raad van toezicht van Laverhof bestaat met ingang van 1 januari 2019 uit de volgende personen:

Mevrouw mr M.C.J.J. Dragstra, voorzitter

De heer J.Th.H.M. Schepers, vicevoorzitter

Mevrouw dr. Y. Kuin

De heer drs. R.J.E.W. Denis

De heer drs. P.P.M.H. de Jong RA
 
De raad van toezicht denkt met dit nieuwe lid versterking gevonden te hebben in zowel de financiële expertise als de lokale verankering van Laverhof. Lees verder

Cliëntenraad BROT op zoek naar nieuwe leden

Gepubliceerd op 06 december 2018

‘Cliëntenraden zijn voor ons een belangrijke antenne’

Iedereen binnen Laverhof wil goede zorg of ondersteuning bieden die is afgestemd met de cliënt en zijn naasten. Om te toetsen of de kwaliteit van dienstverlening en de beleving van zorg nog verbeterd kan worden, gaan leden van de verschillende cliëntenraden van Laverhof persoonlijk in gesprek met cliënten (plus indien gewenst met het sociale netwerk, familie en/of mantelzorgers) om hen hierover te bevragen. Deze ervaringsgegevens worden weer besproken in de organisatie zodat hierop geanticipeerd kan worden.

Dominique den Brok is directeur cluster Behandeling Revalidatie en Ondersteuning Thuis (BROT) en geeft aan hoe belangrijk de cliëntenraad van cluster BROT is: “Behandeling, revalidatie en herstel vinden zowel binnen de locaties van Laverhof als bij cliënten thuis plaats. Van cliënten die tijdelijk verblijven of revalideren bij Laverhof én cliënten die thuis van ons ondersteuning ontvangen, horen wij graag wat zij vinden van onze kwaliteit van dienstverlening en hoe zij de zorg die wij aanbieden beleven of beleefd hebben. Omdat mensen langer thuis wonen met zorg hebben we te maken met steeds complexere situaties. We zetten dan volop in op het ondersteunen van de cliënten en hun mantelzorgers zodat zij zelf kunnen blijven doen wat voor hen belangrijk is. Maar wordt dit door onze cliënten ook zo goed ervaren? De cliëntenraad cluster BROT is een enorm belangrijke antenne hiervoor. Zij hebben een direct en ongefilterd contact met de cliënten die bij ons revalideren of herstellen én de cliënten die thuis ondersteund worden. Daardoor kunnen zij waardevolle informatie aanleveren voor onze verbeterplannen.” Lees verder

Klanten UniK dragen bij Laverhof steentje bij

Gepubliceerd op 06 december 2018

In Het Retraitehuis in Uden hebben Laverhof en UniK elkaar gevonden. Het Retraitehuis is een van de vijf locaties van Laverhof en biedt wonen en zorg in een gastvrije en sfeervolle ambiance. UniK gelooft in een wereld waarin iedereen meedoet en meehelpt en ondersteunt kwetsbare mensen hierbij. Zo ook bij Laverhof. Klanten van UniK dragen hun steentje bij met de dienstverlening aan de bewoners in Het Retraitehuis.

Samen werken
Rianne Vollenberg, dagbestedingscoach bij Het Retraitehuis: “Wekelijks bespreken we met de begeleiders van UniK de werkzaamheden die die week uitgevoerd kunnen worden. In overleg met de gastvrouwen bieden de mensen van UniK ondersteuning bij verschillende werkzaamheden. Ook wordt er aandacht besteed aan het stukje contact met de bewoners en bezoekers. Dit komt mooi tot uiting in Grand Café D’n Blauwe Engel, waar de mensen van Unik de bar bemannen en ervoor zorgen dat het restaurant en het terras er netjes uitziet. Daarnaast worden er producten gemaakt voor de verkoop of er wordt een handje geholpen bij de activiteiten en bij mooi weer wordt er met bewoners gewandeld in de mooie kloostertuin of het bos.” Lees verder

Marleen van de Rijdt met hond Sam in MAX Magazine

Gepubliceerd op 22 november 2018

MAX Magazine schonk in de gids van 24 t/m 30 november aandacht aan Marleen van de Rijdt, medewerker bij Laverhof, en haar hond Sam die elke dag meegaat naar haar werk. Lees hieronder haar bijzondere verhaal.

Lees verder

Verhuizing bewoners achtervleugel Mgr. Bekkershuis naar Annahof

Gepubliceerd op 20 november 2018

In verband met de nieuwbouwplannen op het terrein van het Mgr. Bekkerhuis, waarbij de achtervleugel wordt vervangen door 33 nieuwe appartementen, zijn op 19 november de bewoners tijdelijk verhuisd naar Annahof in Wijbosch. Hieraan gingen maanden van voorbereiding vooraf, waarbij Annahof geschikt is gemaakt voor herhuisvesting. Lees verder

Uitleen hulpmiddelen bij Het Retraitehuis

Gepubliceerd op 19 november 2018

Heeft u tijdelijk hulpmiddelen nodig, omdat u bijvoorbeeld revalideert of herstelt van een medische ingreep of ziekte? Vanaf 7 november kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur hulpmiddelen lenen bij Het Retraitehuis aan de Volkelseweg 30 in Uden.

In Het Retraitehuis kunt u de volgende artikelen direct lenen: rolstoel, toiletstoel, toiletoverzet, toiletverhoger, douchekruk, douchestoel, bedverhogers, ondersteek, krukken en een luchtring. Hulpmiddelen lenen, voor maximaal 26 weken, is opgenomen in vrijwel alle basisverzekeringen en kan op vertoon van de verzekeringspas van degene waarvoor het artikel geleend wordt. In veel gevallen betaalt u niets. Zijn de hulpmiddelen langer nodig dan 26 weken, dan kijken onze medewerkers samen met u naar de mogelijkheden en voorwaarden van uw verzekering. Lees verder

Sam; een dierbare ontmoeting!

Gepubliceerd op 13 november 2018

Op 4 oktober is de jaarlijkse dierendag. Aanleiding om eens op bezoek te gaan bij Marleen van de Rijdt en haar hond Sam op Vijverhof. Het verbaast me hoe rustig Sam reageert als ik binnenkom.

Marleen: “Sam gaat al vanaf 8 weken mee naar St. Barbara. In het begin is dat best een gesjouw geweest. Om de twee uur liet ik hem uit, daarna mocht hij 15 minuten in de huiskamer rondlopen en vervolgens moest hij in de bench. Hij is nu een jaar en doordat hij hier is opgegroeid voelt hij zich heel vertrouwd. Natuurlijk heeft hij zijn dolle vijf minuten, maar over het algemeen is hij heel rustig.” Lees verder

Opnieuw internationaal bezoek voor Laverhof

Gepubliceerd op 12 november 2018

Afgelopen donderdag en vrijdag 8 en 9 november bezocht een delegatie van VZW Rusthuizen Zuster van Berlaar uit België de locaties St. Barbara en Cunera/De Bongerd van Laverhof. VZW Rusthuizen Zuster van Berlaar exploiteert acht woonzorgcentra in België en is ontstaan uit de congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Maria.

Peter Beijers, bestuurder van Laverhof, heette de delegatie van harte welkom. Hij memoreerde dat dit het derde internationale bezoek was in twee weken en dat hij erg blij is met deze aandacht. “We zijn er trots op hoe we bij Laverhof zorg en ondersteuning bieden aan ouderen, midden in de gemeenschap.” Lees verder

Burgemeester en vertegenwoordigers Chinese stad PingDingShan bezoeken St. Barbara

Gepubliceerd op 05 november 2018

Enthousiaste reacties krijgt Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel, wanneer hij afgelopen donderdag 1 november de delegatie uit PingDingShan, een stad met 5 miljoen inwoners, rondleidt. Deze tweede delegatie uit China die deze week bij Laverhof een kijkje komt nemen bestaat uit het stadsbestuur, twee ziekenhuisdirecteuren en een investeerder. Nieuwsgierig wordt gekeken naar hoe Laverhof bij St. Barbara de zorg voor dementerende ouderen organiseert. Ze zijn onder de indruk!

Hieraan voorafgaand heette Peter Beijers, bestuurder van Laverhof, het gezelschap hartelijk welkom en gaf uitleg over de wijze waarop Laverhof zorg verleent aan mensen met dementie en hoe bij St. Barbara de sociale verbinding gelegd wordt met het dorpscentrum, de school, het kinderdagverblijf en de sportaccommodatie. Burgemeester Van Rooij verwelkomde de delegatie in Meierijstad. Hij refereert naar zijn eerste warme kennismaking met China tijdens een handelsmissie en vervolgt: “China en Nederland hebben beiden te maken met vergrijzing. Het is fantastisch dat kennis en ervaring worden uitgewisseld. Ik hoop dat dit leidt tot een lange vriendschap.”  Lees verder

Aan het werk in het verpleeghuis

Gepubliceerd op 01 november 2018

“Als dagbestedingscoach gaat het mij vooral om die kleine geluksmomentjes in het leven van onze bewoners die de dag de moeite waard maken.”

Op dinsdag 30 oktober, overhandigde ActiZ de publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ aan minister Hugo de Jonge en later die middag aan Helma Lodders, de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onze medewerker Rianne Vollenberg vertelt in deze publicatie wat zij merkt van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Merkbare verandering
“Het extra geld dat naar onze sector toe komt, is een gigantisch bedrag. Maar het is en blijft in mijn ogen heel hard nodig. Binnen Het Retraitehuis besteden we die extra middelen vooral aan bijscholing van de medewerkers. De zorg wordt immers steeds zwaarder, cliënten komen in een steeds latere fase bij ons wonen. Vaak heeft men meerdere aandoeningen. Op onze somatische afdeling bijvoorbeeld hebben steeds meer bewoners ook psychogeriatrische klachten. Daarom zetten wij krachtig in op scholing: verzorgenden worden verzorgenden IG, verzorgenden IG ontwikkelen zich tot verpleegkundigen niveau 4. Lees verder

Chinese delegatie bezoekt St. Barbara

Gepubliceerd op 30 oktober 2018

Afgelopen maandag 29 oktober bezocht een Chinese delegatie van de Greentown Service Group uit Hangzhou samen met de architect van St. Barbara, de heer Frank van Dillen van Molenaar & Bol & Van Dillen Architecten, verbonden aan Dementia Village Architects en Advisors, een bezoek aan St. Barbara.

Peter Beijers, bestuurder van Laverhof, heet in het bijzijn van de heren Freek Lapré, voorzitter van het European Centre for Research en Education in Ageing Services (ECREAS) - een initiatief van het European Ageing Network (EAN) - Eus Witlox, locoburgemeester en wethouder Zorg van de gemeente Meierijstad en Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel, iedereen van harte welkom. Hij geeft in het kort uitleg over het Nederlandse zorgstelsel en de wijze waarop Laverhof werkt. “We zijn er trots op hoe we bij Laverhof zorg en ondersteuning bieden aan ouderen, midden in de gemeenschap.” Lees verder

Gespecialiseerde dagbesteding en dagbehandeling Laverhof bestaat 25 jaar

Gepubliceerd op 25 oktober 2018

De gespecialiseerde dagbesteding en dagbehandeling van Laverhof in Schijndel bestaat deze maand 25 jaar. Reden voor een feestje! Vrijwilligers, medewerkers en enkele oud-medewerkers vierden dit samen met de cliënten. 

“Het was een gezellig samenzijn met koffie en gebak. Zo’n twintig ouderen maken momenteel gebruik van de gespecialiseerde dagbesteding”, zegt teammanager Welzijn Dion van Kaathoven. “Het aantal cliënten fluctueert. Het is een golvende beweging. Zoals ook het aantal dagen dat cliënten komen varieert. De een komt een keer in de week, de ander vier dagen, afhankelijk van noodzaak en behoefte.” Lees verder

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 33
  • pagina: 
  • 1

Agenda

Heeswijk

21 apr
Uurtje Klassiek
van 15:00 tot 16:00 uur
Zijlstraat 1

Schijndel

24 apr
Dansmiddag
van 14:30 tot 16:00 uur
Deken Baekerstraat 83

Het Retraitehuis

21 apr
Extra optreden: Jubileumconcert Blaaskapel De Peelknijnen.
van 14:30 tot 16:00 uur
Volkelseweg 30