Cliëntenraad St. Barbara en Mgr. Bekkershuis

Veel onderwerpen die binnen Laverhof besproken worden, gaan u als cliënt aan. Als cliënt ervaart u de zorg- en dienstverlening in de praktijk. Uw ervaring is voor Laverhof van groot belang bij het nemen van beslissingen in de zorg.

In de cliëntenraad praten en denken cliënten, en/of vertegenwoordigers van cliënten, mee over diverse onderwerpen. U kunt hierbij denken aan:
•    de kwaliteit van zorg
•    hygiëne
•    maaltijden en/of andere diensten thuis
•    veiligheid
•    bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel
•    klachtenregeling
•    organisatiewijzigingen
•    dagactiviteiten
•    samenwerking met andere instellingen

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. In een aantal gevallen is dit advies ook bindend. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Als cliënt van cluster Schijndel kunt u met vragen of opmerkingen terecht bij de cliëntenraad St. Barbara en Mgr. Bekkershuis. Deze cliëntenraad vergadert eenmaal per twee maanden. Een kort verslag hiervan wordt openbaar gemaakt.

Vragen of contact met leden van de cliëntenraad St. Barbara en Mgr. Bekkershuis
De cliëntenraad St. Barbara en Mgr. Bekkershuis wil graag bekend zijn met de mening van cliënten. Heeft u vragen, een advies of opmerking, of wilt u zelf lid worden van de cliëntenraad, dan kunt u de leden hiervan aanspreken of contact opnemen met de ambtelijk ondersteuner van de cliëntenraad.

U kunt hiervoor gebruikmaken van de postvakken bij de recepties van St. Barbara en het Mgr. Bekkershuis.

Agenda

Cliëntenraad St. Barbara en Mgr. Bekkershuis

Geen evenementen

Nieuws

Meer nieuws