Begeleiding thuis

Heeft u moeite met het regelen van dagelijkse zaken of heeft u het gevoel dat u de grip erop kwijt raakt? Met begeleiding thuis bieden we praktische hulp en ondersteuning die u kunnen helpen de draad weer op te pakken.

Door individuele begeleiding kunt u leren beter om te gaan met bijvoorbeeld de gevolgen van een geestelijke of lichamelijke aandoening. Wij kunnen u ondersteunen bij het structureren van het dagelijks leven, zodat u de dingen weer zelfstandig kunt oppakken. Hierdoor kan uw mantelzorger ontlast worden. Thuisbegeleiding is er voor bijvoorbeeld mensen met dementie, psychische of lichamelijke problemen, maar ook voor een gezinssituatie waarbij hulp nodig is.

Hoe doen we dat?
Wij kunnen ondersteunen bij de dagelijkse bezigheden, zoals het structureren van het huishouden, de post, de financiën en de daginvulling. We maken samen bijvoorbeeld een weekoverzicht, zodat u weet welke dingen wanneer opgepakt moeten worden. We stimuleren u om de dagelijkse bezigheden zoveel mogelijk zelfstandig of met uw eigen omgeving op te pakken. Ook kan het zijn dat daarbij andere zorg nodig is.

Hoe kunt u thuisbegeleiding aanvragen?
Begeleiding wordt vergoed vanuit de Wmo. De gemeente moet daarom toegang geven tot deze vorm van ondersteuning. Tijdens het zogenaamde 'keukentafelgesprek' hoort u of u hiervoor in aanmerking komt. Thuisbegeleiding kan ook gegeven worden als u een Wlz-indicatie heeft. 

Indien u in aanmerking komt, kiest u een organisatie die deze hulp kan bieden. Bij Laverhof volgt dan een kennismakingsgesprek en samen met u maken we een ondersteuningsplan. We kijken wat er nodig is qua tijd en inhoud en maken een afspraak over wanneer we komen. We hebben contact met professionals die eventueel al bij u betrokken zijn, maar ook met familie en mantelzorgers.

Thuisbegeleiders van Laverhof

                        

 

Maartje Vorstenbosch                     Grietha Ufkes
Thuisbegeleider Heeswijk e.o.        Thuisbegeleider Schijndel

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over thuisbegeleiding, dan kunt u contact opnemen met Ondersteuning Thuis van Laverhof bij u in de buurt.

Ondersteuning Thuis Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 80

Ondersteuning Thuis Schijndel
Telefoon 073 - 544 32 64

Ondersteuning Thuis is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Wijkverpleegkundig team Schijndel

Telefoon: 073 - 544 32 64
E-mail: wijkverpleegkundigen.schijndel@laverhof.nl

Wijkverpleegkundig team Heeswijk

Telefoon: 0413 - 29 81 80
E-mail: wijkverpleegkundigen.heeswijk@laverhof.nl

Cliënten Laverhof zijn zeer tevreden over wijkverpleging en huishoudelijke verzorging