Begeleiding

Begeleiding is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen met (matige tot ernstige) beperkingen. Door ondersteuning van onze medewerkers leert u beter omgaan met de gevolgen van een geestelijke of lichamelijke aandoening en kunnen problemen worden opgelost of worden voorkomen.

Begeleiding wordt vergoed vanuit de Wmo. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan moet de gemeente toegang geven tot deze ondersteuning vanuit de Wmo. De gemeente bespreekt tijdens het zogenaamde 'keukentafelgesprek' of u hiervoor in aanmerking komt. 

Ondersteuning Thuis Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 80

Ondersteuning Thuis Schijndel
Telefoon 073 - 544 32 64

Ondersteuning Thuis is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Medewerkers cliëntservicebureau:
Esther Verhoeven, Riny Verstraten, Ellen Ruis