Kwaliteit

Personeelsbestand Stichting Laverhof

Inleiding
Zorg, wonen, welzijn en ondersteuning thuis van Laverhof is georganiseerd rondom cliëntgroepen (doelgroepen). Wij onderscheiden de volgende doelgroepen:

  • Psychogeriatrie (integrale woongroep)
  • Somatiek (integrale woongroep)
  • Verzorgd wonen (integrale woongroep)
  • Wonen in de wijk (heet nu ‘Ondersteuning Thuis’, wordt integraal wijkteam)
  • Revalidatie, palliatieve- en herstel zorg

Daarnaast dragen onderstaande pijlers zorg voor deze cliëntgroepen:

  • Team welzijn (als onderscheidende waarde) en voor dagbesteding (gespecialiseerde dagverzorging, dagopvang in de wijk, enz.)
  • Beschikbaarheid van verpleegkundigen
  • Team behandeling

De zorg rondom de cliëntgroepen wordt vormgegeven door de inzet van de medewerkers, verenigd in integrale teams (ingedeeld op basis van cliëntgroepen; wat is de vraag/ondersteuningsvraag van de cliënt), ondersteunende functies, vrijwilligers, cliënt en familie- / mantelzorgers. Laverhof kiest ervoor om bij de indeling van teams niet uit te gaan van (de wijze van) financiering, maar vanuit onze visie. Met de kernwaarden die bij ons passen, dragen wij samen zorg voor de cliënten van Laverhof en streven naar kwaliteit van leven.

Lees hier verder.

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Esther Verhoeven, Riny Verstraten en Ellen Ruis, medewerkers cliëntservicebureau