Logeren

Cliënten die thuis wonen met ondersteuning van mantelzorg aangevuld met professionele zorg, kunnen in een aantal gevallen tijdelijk komen logeren bij Laverhof.

Wij bieden mogelijkheden voor logeren voor mensen met een lichte en intensieve zorgvraag, voor cliënten met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen.

Aanleidingen voor logeren bij Laverhof kunnen zijn:

  • Voor verder herstel na ziekenhuisopname.
  • Er is een (on)geplande tijdelijk verhoogde zorgvraag bij de cliënt, bijvoorbeeld als gevolg van een kortdurende voorbijgaande aandoening, die niet door mantelzorg en/of professionele hulpverlening in de thuissituatie opgevangen kan worden. Er is hier geen sprake van herstelzorg.
  • De vaste mantelzorger is tijdelijk gepland afwezig bijvoorbeeld door vakantie.
  • De vaste mantelzorger valt plotseling uit bijvoorbeeld door ziekte en/of ziekenhuisopname.
  • De mantelzorger heeft tijd nodig om 'op adem' te komen.

Logeren kan op verschillende manieren gefinancierd worden: Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning of particulier.

Voor meer informatie over logeren, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons cliëntservicebureau bij u in de buurt, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon 073 - 544 33 33
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Esther Verhoeven, Riny Verstraten en Ellen Ruis, medewerkers cliëntservicebureau