Wijkverpleging

Laverhof biedt verpleging en persoonlijke verzorging, tijdelijk of voor langere duur, zodat u zelfstandig kunt blijven wonen. Verpleging en persoonlijke verzorging worden door de zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet een medische reden zijn. De wijkverpleegkundige zal samen met u bepalen welke zorg nodig is.

Verpleging
Verpleging is gericht op het bevorderen van uw gezondheid en het voorkomen van ziekte. Gedacht kan worden aan wondverzorging, toedienen van medicijnen, advies hoe om te gaan met ziekte, geven van injecties en zelf leren injecteren. Daarnaast is verpleging gericht op het verlichten van lijden of ongemak tijdens de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging biedt hulp bij dagelijkse handelingen zoals douchen, wassen op bed, aankleden, scheren, huidverzorging, toiletgang, eten en drinken.

Voor meer informatie over de wijkverpleging klik hier voor de folder 'Wijkverpleging' of neem contact op met de medewerkers van Ondersteuning Thuis bij u in de buurt. Het telefoonnummer vindt u onder aan deze pagina.

Mantelscan
De wijkverpleegkundige gebruikt tijdens het gesprek met u en een familielid of mantelzorger(s) de Mantelscan. Hiermee brengt zij in kaart wie er bij de zorg voor u betrokken is (zorgnetwerk). Informatie hierover is belangrijk, omdat zorgen voor vaak verder reikt dan één mantelzorger. Ook de impact van de zorgsituatie gaat voor de mantelzorger(s) veelal verder dan de zorg alleen. Het is belangrijk om te weten hoe de mantelzorger de belasting ervaart en wat de behoefte aan ondersteuning is. Klik hier voor de 'Mantelscan'.

In welke kernen kunt u een beroep doen op verpleging en persoonlijke verzorging van Laverhof?
Verpleging en persoonlijke verzorging bieden we in:
Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch, Berlicum, Middelrode, Schijndel, Wijbosch, Eerde en de woonwijk De Gaarden in Uden.

Meer weten?
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundigen van Laverhof. Zijn zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur.

Ondersteuning Thuis Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 80
Email: wijkverpleegkundigen.heeswijk@laverhof.nl

Ondersteuning Thuis Schijndel
Telefoon: 073 - 544 28 00
E-mail: wijkverpleegkundigen.schijndel@laverhof.nl

Ondersteuning Thuis is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur.

Wijkverpleegkundig team Heeswijk

Telefoon: 0413 - 29 81 80
E-mail: wijkverpleegkundigen.heeswijk@laverhof.nl

Wijkverpleegkundig team Schijndel

Telefoon: 073 - 544 32 64
E-mail: wijkverpleegkundigen.schijndel@laverhof.nl

Wat vinden de bewoners, cliënten en vertegen- woordigers van Laverhof?