Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorgers van Laverhof staan cliënten en hun naasten desgewenst bij. In deze levensfase speelt verlies vaak een grote rol. Verlies van de vertrouwde woonomgeving, verlies van zelfstandigheid, van naasten, van sociale contacten. In gesprekken hebben geestelijk verzorgers oog en oor voor deze mens en voor wat voor hem of haar van belang is, wat bijdraagt aan diens welzijn en veerkracht. Wat maakt het leven zinvol en nog de moeite waard?   

Herinneringen aan vroeger, en het eigen levensverhaal spelen een belangrijke rol. De gesprekken zijn vertrouwelijk en voor ieder die wil, onafhankelijk van hoe men in het leven staat. Tot de mogelijkheden behoren één op één gesprekken (zowel met de cliënt als met zijn of haar familie) en gespreksgroepen voor bewoners en partners. Ook verzorgen de geestelijk verzorgers vieringen, rituelen, herdenkingen en (huiskamer)bijeenkomsten. Medewerkers kunnen ook een beroep op een geestelijk verzorger doen. Ook zijn ze in te schakelen bij ethische dilemma's en moreel beraad. 

Geestelijke verzorging thuis  
Sinds enige tijd is het ook mogelijk om in de thuissituatie enkele bezoeken te krijgen van een geestelijk verzorger. Vanwege een subsidie van de overheid zijn deze gesprekken kosteloos voor 50 plussers en mensen in hun laatste levensfase (ongeacht leeftijd) en hun naasten. De organisatie hiervan loopt via het Centrum voor Levensvragen Oost Brabant. Daar is informatie te vinden en kunt u zich aanmelden. Dit kan ook via telefoonnummer 06 - 22 72 71 10.  

Informatie over geestelijke verzorging thuis is ook te krijgen bij geestelijk verzorger bij Laverhof, Cathrien Meuwissen, e-mail: cathrien.meuwissen@laverhof.nl. Zij kan ook mensen hiervoor aanmelden en desgewenst bezoeken.   

Kijk hier voor een informatieve site over geestelijke verzorging. 

Geestelijk verzorgers van Laverhof

Wilt u weten welke geestelijk verzorgers er bij Laverhof werkzaam zijn?
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren