Diëtetiek

Wat kunt u van diëtetiek verwachten?
Binnen Stichting Laverhof werken diëtisten die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens met complexe gezondheidsproblemen.

Wat is diëtetiek?
Vaak zijn er extra voedingsstoffen nodig bij ziekte. Door de voeding hierop aan te passen kan er een positieve bijdrage geleverd worden aan de gezondheid van de cliënten. Dit kan bijv. betekenen dat de voeding aangepast wordt om diabetes goed in te stellen. Het kan ook zijn dat het voorkomen van doorligwonden de reden is om de hoeveelheid eiwitten in de voeding uit te breiden. 

Het persoonlijke doel van de voedingsacties wordt zo mogelijk met de cliënt en in samenspraak met familie kortgesloten. Kleine aanpassingen in de voeding zijn vaak al voldoende. Bij alle aanpassingen staan de wensen en voorkeuren van de cliënt centraal! 

Ongewenst gewichtsverlies
Binnen Laverhof is er veel aandacht voor ondervoeding. Ondervoeding en daarmee conditieverlies kan ook andere complicaties tot gevolg hebben, nl. toename risico op vallen, op infecties, op doorligwonden etc.

Alle cliënten worden hierop gescreend. Afhankelijk van de uitslag worden er op de afdeling extra voedingsmaatregelen getroffen of zo nodig de diëtist ingeschakeld.

Meer informatie is na te lezen in de folder ‘Ondervoeding’, die ook verkrijgbaar is op de afdeling. 

Hoe werkt de diëtist? 
De diëtist wordt geconsulteerd door de specialist ouderengeneeskunde. Tijdens het eerste gesprek verzamelt de diëtist alle relevante gegevens zoals medische informatie, medicatie, eetgewoontes en andere aspecten die van invloed zijn op het eten en drinken. 

Er wordt gekeken welke aanpassingen in de voeding noodzakelijk en haalbaar zijn om het doel te bereiken. Zo nodig worden dieetpreparaten geadviseerd en verstrekt. 

De diëtisten zijn gespecialiseerd in voeding bij:

  • Diabetes Mellitus
  • COPD
  • Kauw en slikklachten/ sondevoeding
  • Slechte eetlust, ongewenst gewichtsverlies
  • Darmproblemen: zoals obstipatie en diarree
  • Cognitieve stoornissen of (beginnende) dementie
  • CVA (herseninfarct of hersenbloeding)
  • Ziekte van Parkinson
  • Decubitus/ wonden

Samenwerking
De diëtist maakt deel uit van een team van specialisten en kan daardoor gemakkelijk collega’s inschakelen, zoals een logopedist bij slikproblemen en een fysiotherapeut bij uitbreiden lichamelijke activiteiten. Zo bent u verzekerd van goede en op elkaar afgestemde zorg.

Diëtetiek binnen Laverhof
De diëtist draagt bij aan een goede voedingszorg voor alle cliënten binnen Laverhof. Het is namelijk voor iedereen belangrijk dat de maaltijden lekker zijn, prettig verlopen, en er voldoende hulp is. Ook zijn bijv. voldoende vochtinname, gevarieerde voeding en hygiëne belangrijke aandachtspunten die voor iedereen gelden.

Kwaliteit diëtetiek 
De diëtisten van Laverhof zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, ParkinsonNet en zorggroep Synchroon.

Klik hier voor de folder Diëtetiek.

Diëtisten van Laverhof

Wilt u weten welke diëtisten er bij Laverhof werkzaam zijn?
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren