Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige woonvorm of een dagbesteding bezoeken. De kern van de Wzd is ‘Nee, tenzij’, om onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Alle zorg vindt zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats, de wet is hierin cliëntvolgend. In de Wzd staat beschreven onder welke voorwaarden onvrijwillige zorg mag worden geboden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de brochure van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg, dan kan een cliëntenvertrouwenspersoon u helpen bij het vinden van een oplossing, het bemiddelen bij een gesprek of het onder woorden brengen van uw klacht. Voor Laverhof kunt u hiervoor terecht bij Rita van den Brink van 
Adviespunt Zorgbelang.
Telefoon 06 34 11 49 02
E-mail:  
rvdbrink@zorgbelang-brabant.nl

Klik hier voor de film die Adviespunt Zorgbelang maakte over de cliëntenvertrouwenspersonen.

Externe klachtencommissie
Wilt u een klacht indienen over onvrijwillige zorg, Laverhof is aangesloten bij een externe klachtencommissie: Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Klachten met de volgende onderwerpen kunnen worden ingediend:

  • Oordeel over wilsbekwaamheid cliënt
  • Beslissing periode opname/verlenging van onvrijwillige zorg
  • Besluit over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan
  • Besluit uitvoering van onvrijwillige zorg in zorgplan in onvoorziene omstandigheden
  • Naleving van de verplichting dossier onvrijwillige zorg op orde
  • Besluiten over verlof, ontslag
  • Naleving van verplichtingen en besluiten van de Wzd-functionaris
  • Besluit over het opnemen in het zorgplan van een regeling met betrekking tot het verlenen van instemming van de zorgverantwoordelijke bij de uitvoering van onvrijwillige zorg op het zorgplan
  • Besluit over het opnemen in het zorgplan van een regeling met betrekking tot het informeren van de cliënt of zijn vertegenwoordiger over onvrijwillige zorgverlening op basis van het zorgplan

Meer informatie over de KCOZ is te vinden op www.kcoz.nl.

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met uw vragen over wonen bij Laverhof.

Nieuws

09 jul.

Roparunteam van Jumbo Supermarkten loopt € 22.189,82 bij elkaar voor Anna Hospice

lees meer
03 jul.

Ouder worden zoals je zelf wilt? Daar moet je nu al werk van maken!

lees meer
27 jun.

Per 1 juli vraagt u zorg en ondersteuning thuis digitaal aan

lees meer
Meer nieuws
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren