Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige woonvorm of een dagbesteding bezoeken. De kern van de Wzd is ‘Nee, tenzij’, om onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Alle zorg vindt zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats, de wet is hierin cliëntvolgend. In de Wzd staat beschreven onder welke voorwaarden onvrijwillige zorg mag worden geboden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de brochure van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg, dan kan een cliëntenvertrouwenspersoon u helpen bij het vinden van een oplossing, het bemiddelen bij een gesprek of het onder woorden brengen van uw klacht. Voor Laverhof kunt hiervoor terecht bij het
Adviespunt Zorgbelang.

Klik hier voor de film die Adviespunt Zorgbelang maakte over de cliëntenvertrouwenspersonen.

Cliëntenvertrouwenspersonen Adviespunt Zorgbelang:

Het Retraitehuis: Ingrid van Knegsel

Cunera | De Bongerd, Mgr. Bekkershuis, St. Barbara, Annahof en Ondersteuning Thuis: Ibolyka Cicilia

Externe klachtencommissie
Wilt u een klacht indienen over onvrijwillige zorg, Laverhof is aangesloten bij een externe klachtencommissie: Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Klachten met de volgende onderwerpen kunnen worden ingediend:

  • Oordeel over wilsbekwaamheid cliënt
  • Beslissing periode opname/verlenging van onvrijwillige zorg
  • Besluit over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan
  • Besluit uitvoering van onvrijwillige zorg in zorgplan in onvoorziene omstandigheden
  • Naleving van de verplichting dossier onvrijwillige zorg op orde
  • Besluiten over verlof, ontslag
  • Naleving van verplichtingen en besluiten van de Wzd-functionaris.

Meer informatie over de KCOZ is te vinden op www.kcoz.nl.

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Medewerkers cliëntservicebureau:
Esther Verhoeven, Riny Verstraten, Ellen Ruis

Agenda

Heeswijk

Geen evenementen

Schijndel

Geen evenementen

Het Retraitehuis

Geen evenementen

Nieuws

29 jul.

Informatie corona

lees meer
29 jul.

Dagbesteding en dagbehandeling bij Mgr. Bekkershuis

lees meer
28 jun.

De grote meerwaarde van de senior medewerker

lees meer
Meer nieuws