Cliëntenraad Het Retraitehuis

Goede zorg lukt alleen als we allemaal samenwerken: medewerkers, vrijwilligers, cliënten, hun vertegenwoordigers en de mantelzorgers/familiezorgers. En als we die samenwerking goed met elkaar afstemmen.

Deze visie is het resultaat van de samenwerking tussen management en cliëntenraad van Laverhof cluster Heeswijk-Uden. De vraag staat centraal: ‘Hoe kunnen we afstemmen over de best haalbare zorg en de zorg verbeteren op basis van respect en onderling vertrouwen?’

Laverhof wil iedereen de ruimte geven om bij te dragen aan betere zorg. Daarom vragen we aan cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers om mee te denken en mee te praten over hoe de zorg beter kan. Medezeggenschap begint daarom op iedere afdeling. Op elke afdeling wordt een afdelingsberaad/familieoverleg georganiseerd door de teammanager in samenwerking met de afdelingsvertegenwoordiger van de cliëntenraad. De dagbestedingscoach van de afdeling helpt hierbij.

Ieder afdelingsberaad/familieoverleg kan onderwerpen aandragen die besproken moeten worden in de cliëntenraad. De vertegenwoordiger in de raad brengt die onderwerpen op de agenda van de cliëntenraad van het cluster en soms ook in de centrale cliëntenraad van Laverhof.
De cliëntenraad speelt daarin nadrukkelijk een rol: we willen de organisatie stimuleren de kwaliteit steeds verder te verhogen.

Vergaderingen
Het cluster Heeswijk-Uden heeft een cliëntenraad voor de locatie Cunera | De Bongerd en Het Retraitehuis, deze vergaderen elke twee maanden. Verder is er regelmatig overleg tussen de centrale cliëntenraad en de cluster cliëntenraden, raad van bestuur, leden van het managementteam en leden van de raad van toezicht. Ook externe deskundigen kunnen aansluiten bij een overleg.

Vragen of contact met leden van de cliëntenraad cluster Heeswijk-Uden
De cliëntenraad is benieuwd naar de ervaringen van cliënten en hun familie. Heeft u vragen, een advies of opmerking of wilt u zelf meewerken aan de medezeggenschap, dan bent u welkom bij de leden van de cliëntenraad.

U kunt hiervoor gebruikmaken van onderstaande postvakken:
Postvak 12 (receptie Cunera | De Bongerd Heeswijk-Dinther)
Postvak 19 (receptie Het Retraitehuis Uden)
of mailen naar crheeswijk.uden@laverhof.nl

Zie ook het publicatiebord in de centrale gang.

Voor het jaarverslag 2019 van de cliëntenraad cluster Heeswijk-Uden klikt u hier.

Agenda

Cliëntenraad Het Retraitehuis

Geen evenementen

Nieuws

10 mei

Informatie corona

lees meer
29 mrt.

Laverhof begraaft toekomstwensen in nieuwe binnentuin Mgr. Bekkershuis

lees meer
25 mrt.

Verzorgd wonen bij Laverhof

lees meer
Meer nieuws