Cliëntenraad Het Retraitehuis

Goede zorg lukt alleen als we allemaal samenwerken: medewerkers, vrijwilligers, cliënten, hun vertegenwoordigers en de mantelzorgers/familiezorgers. En als we die samenwerking goed met elkaar afstemmen.

Deze visie is het resultaat van de samenwerking tussen management en de lokale cliëntenraden van Laverhof. De vraag staat centraal: ‘Hoe kunnen we afstemmen over de best haalbare zorg en de zorg verbeteren op basis van respect en onderling vertrouwen?’

Laverhof wil iedereen de ruimte geven om bij te dragen aan betere zorg. Daarom vragen we aan cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers om mee te denken en mee te praten over hoe de zorg beter kan. Medezeggenschap begint daarom op iedere afdeling. Op elke afdeling wordt een huiskameroverleg georganiseerd door de coördinator zorg en dagbestedingscoach in samenwerking met de afdelingsvertegenwoordiger van de cliëntenraad.

Ieder huiskameroverleg kan onderwerpen aandragen die besproken moeten worden in de cliëntenraad. Het verslag van het huiskamergesprek wordt doorgestuurd naar de lokale cliëntenraad. De vertegenwoordiger in de raad zet het verslag op de agenda en soms worden onderwerpen hieruit ook besproken in de centrale cliëntenraad van Laverhof.
De cliëntenraad speelt daarin nadrukkelijk een rol: we willen de organisatie stimuleren de kwaliteit steeds verder te verhogen.

De cliëntenraad speelt nadrukkelijk een rol: we willen de organisatie stimuleren de kwaliteit steeds verder te verhogen.

Vergaderingen
De cliëntenraad van Het Retraitehuis vergadert elke zes weken. Verder is er regelmatig overleg tussen de centrale cliëntenraad en de lokale cliëntenraden, raad van bestuur, leden van het managementteam en leden van de raad van toezicht. Ook externe deskundigen kunnen aansluiten bij een overleg.

Vragen of contact met leden van de cliëntenraad Het Retraitehuis
De cliëntenraad is benieuwd naar de ervaringen van cliënten en hun familie. Heeft u vragen, een advies of opmerking of wilt u zelf meewerken aan de medezeggenschap, dan bent u welkom bij de leden van de cliëntenraad.

U kunt hiervoor gebruikmaken van postvak 19 bij de receptie van Het Retraitehuis of mailen naar cr.retraitehuis@laverhof.nl. Zie ook het publicatiebord in de centrale gang.

Jaarverslag
Voor het jaarverslag 2021 van de cliëntenraad Het Retraitehuis klikt u hier

Agenda

Cliëntenraad Het Retraitehuis

Geen evenementen

Nieuws

02 mei

Nieuwe voorzitter voor centrale cliëntenraad Laverhof

lees meer
15 mrt.

Intentieovereenkomst De Wij-hoven getekend

lees meer
10 mrt.

Nieuwe raad van bestuur voor Laverhof

lees meer
Meer nieuws