Zorgplan

Wij maken voor iedere cliënt een zorgplan, een individueel plan waarin wij uw behoeften en wensen in kaart brengen en afspraken vastleggen over de zorgvragen. Het zorgplan is bedoeld om u zoveel mogelijk zelf de regie te geven over de zorg die u krijgt. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

Het zorgplan wordt samen met u en/of uw familie en een medewerker opgesteld. Het zorgplan kent vier levensdomeinen:

  1. Lichamelijk welbevinden: adequate gezondheidsbescherming en -bevordering, een schoon en verzorgd lichaam.

  2. Mentaal welbevinden: respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling.

  3. Woon- en leefomstandigheden: veilige woonruimte.

  4. Participatie: aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding, waarbij u invulling kunt geven aan uw persoonlijke interesses, hobby’s en sociale contacten.


Door het zorgplan krijgen wij een goed beeld van uw gezondheid, eventuele aandoeningen en gezondheidsrisico’s. Hierdoor kunt u rekenen op passende zorg en ondersteuning die aansluit op uw persoonlijke mogelijkheden, beperkingen, behoeften en voorkeuren. Wij evalueren regelmatig samen met u het zorgplan en stellen het waar nodig bij.


Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren