Zorgplan

Wij maken voor iedere cliënt  een zorgplan, een individueel plan waarin wij uw behoeften en wensen in kaart brengen en afspraken vastleggen over de zorgvragen. Het zorgplan is bedoeld om u zoveel mogelijk zelf de regie te geven over de zorg die u krijgt. Kwaliteit van leven staat hierin centraal.

Het zorgplan wordt samen met een medewerker, u en/of uw familie opgesteld. Het zorgplan kent vier levensdomeinen:

1.   Lichamelijk welbevinden: u moet kunnen rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering, een schoon en verzorgd lichaam.
2.  
Mentaal welbevinden: u moet kunnen rekenen op respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling.
3.   Woon- en leefomstandigheden: u moet kunnen rekenen op veilige woonruimte.
4.  Participatie: u moet kunnen rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding, waarbij u invulling kunt geven aan uw persoonlijke interesses, hobby’s en sociale contacten.

Door het zorgplan krijgen wij een goed beeld van uw gezondheid, eventuele aandoeningen en gezondheidsrisico’s. Hierdoor kunt u rekenen op passende zorg en ondersteuning die aansluit op uw persoonlijke mogelijkheden, beperkingen, behoeften en voorkeuren. Wij evalueren regelmatig samen met u het zorgplan en stellen het waar nodig bij.

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Esther Verhoeven, Riny Verstraten en Ellen Ruis, medewerkers cliëntservicebureau