Jaarverslagen

Hieronder vindt u het resultaat en de activiteiten van het afgelopen jaar en het strategisch beleidsplan voor de komende jaren. 

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Kwaliteitsverslag 2021

Bestuursverslag 2021

Jaarverslag van de raad van toezicht 2021

Het strategisch beleidsplan 2020-2025: 'De kracht van Laverhof in beweging' met het bijbehorende beeldverslag.

 

Een papieren versie van bovenstaande documenten kunt u opvragen bij Marie-Louise van der Maazen, e-mail: secretariaat.rvb@laverhof.nl.

Stichting Laverhof heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de belastingdienst Laverhof erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling.

RISN/Fiscaal nummer van Stichting Laverhof is 8522.77.842.

Jaarverslag Laverhof 2021