Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorgers van Laverhof staan onze bewoners en hun naasten bij in hun verlies van lichamelijke, psychische en/of sociale mogelijkheden. Daarbij hebben zij vooral oog en oor voor de spirituele dimensie. De eigen spiritualiteit van iedere mens wordt ook wel beschreven als: een manier van in het leven staan, die bijdraagt aan iemands welzijn en geluk.

Een brede definitie dus, die allerlei vormen kan hebben: genieten van de natuur, van boeken, van kunst of van muziek, van samenzijn met familie en vrienden, bidden en naar de kerk gaan, je inzetten voor een goede zaak. Herinneringen aan vroeger, en het eigen levensverhaal spelen een belangrijke rol. Het gaat erom te vinden en te versterken wat iemand ten diepste ‘levend’ houdt, zeker ook bij beperking en verlies.

Tot de mogelijkheden behoren één op één gesprekken (zowel met de bewoner als met zijn of haar familie), en gespreksgroepen voor bewoners en partners.

Ook verzorgen zij vieringen, herdenkingsbijeenkomsten, en meditatieve huiskamervieringen, en geven zij desgewenst ziekenzegeningen.

Geestelijk verzorgers van Laverhof

Wilt u weten welke geestelijk verzorgers er bij Laverhof werkzaam zijn?