Klachten

Heeft u een klacht?
Laverhof werkt met mensen, voor mensen. Waar veel mensen werken en wonen kan het gebeuren dat er fouten worden gemaakt. Als u zich verkeerd of onzorgvuldig behandeld, verzorgd of bejegend voelt, is het mogelijk een klacht in te dienen. Voor een goede afhandeling van klachten is er voor alle cliënten van Laverhof een klachtenregeling opgesteld.

Het is altijd zinvol om uw klacht te melden. U geeft daarmee Laverhof of een medewerker de kans te verbeteren, waar ook anderen weer van kunnen leren.

Wat kunt u doen?
Er zijn verschillende manieren om uw klacht aan de orde te stellen. Bespreekt u de klacht eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt. Als dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat heeft, kunt u zich wenden tot de teammanager zorg van de afdeling of tot de clusterdirecteur. U kunt hierbij een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon. Ook kunt u het klachtenformulier invullen en versturen. Wij nemen dan contact met u op.

Klachtenformulier

Cliëntvertrouwenspersoon
Onze cliëntvertrouwenspersonen kunnen u helpen bij het vinden van een oplossing, het bemiddelen bij een gesprek of het onder woorden brengen van uw klacht. U kunt de cliëntvertrouwenspersoon telefonisch of schriftelijk bereiken.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als cliënt van Laverhof rechtstreeks of via uw vertegenwoordiger of verwant een klacht indienen. Voor nabestaanden is het mogelijk, ook na uw overlijden een klacht in te dienen. Uw naasten kunnen ook een klacht indienen over gedragingen van onze medewerkers / vrijwilligers jegens hen, onder de voorwaarde dat dit gerelateerd is aan een klacht van u zelf.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?
Dan kunt u een formele klacht indienen bij de regionale klachtencommissie. Een formele klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier op deze pagina of een brief / e-mail sturen aan de raad van bestuur van Laverhof. U kunt uw klacht ook direct sturen naar de regionale klachtencommissie.

Regionale klachtencommissie ’s-Hertogenbosch e.o.
De regionale klachtencommissie brengt een onafhankelijk advies uit aan de raad van bestuur van Laverhof na het horen van beide partijen.

Nadat de klachtencommissie haar advies heeft uitgebracht, wordt de raad van bestuur van Laverhof gevraagd om de klacht te beoordelen. Alle partijen worden op de hoogte gebracht van het gemotiveerde oordeel van de raad van bestuur en tevens geeft de raad van bestuur aan of de klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen.


Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg
Als u het niet eens bent met het oordeel van de raad van bestuur, dan kunt u binnen een termijn van zes weken uw geschil voorleggen aan Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Hier zijn kosten aan verbonden. De commissie brengt een bindend advies uit of probeert een schikking tussen beide partijen te bevorderen.

Geschillen die voortvloeien uit de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn hiervan uitgezonderd.


CONTACTGEGEVENS


Cliëntvertrouwenspersonen
De heer H. van Oorschot
Postbus 154
5480 AD  Schijndel
E-mail: oorschot.hv@gmail.com
Tel. 073 - 547 47 33

De heer M.G.C. (Marcel) van Doorn
Zijlstraat 1
5473 CJ  Heeswijk
E-mail: manders.ton@gmail.com
Tel. 0413 - 29 11 60

Mevrouw M. Paalman
Artillerieweg 6
5403 PB Uden
E-mail: marjopaalman@hotmail.com
Tel. 0413 - 33 18 44

Directie cluster Schijndel (St. Barbara en Mgr. Bekkershuis)
Eerdsebaan 1a
5482 DA Schijndel
E-mail: henri.vanboxmeer@laverhof.nl
Tel. 073 - 544 33 00

Directie cluster Heewijk-Uden (Cunera/De Bongerd en Het Retraitehuis)
Zijlstraat 1
5473 CJ Heeswijk
E-mail: annemiek.vanderijdt@laverhof.nl
Tel. 0413 - 29 81 00

Directie cluster Behandeling Revalidatie en Ondersteuning Thuis (Heeswijk en Schijndel)
Deken Baekersstraat 83
5482 JD Schijndel
E-mail: dominique.denbrok@laverhof.nl
Tel. 073 - 544 27 00

Raad van bestuur
Eerdsebaan 1a
5482 DA Schijndel
E-mail: secretariaat.rvb@laverhof.nl 

Regionale Klachtencommissie 's-Hertogenbosch e.o.
Postbus 3555
5203 DN  ‘s-Hertogenbosch
E-mail: regionale-klachtencommissie@home.nl

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10
Website: www.degeschillencommissie.nl

ANDERE INSTANTIES

Na de geschillencommissie blijft alleen nog een juridische procedure over. Meer informatie kunt u lezen op www.rechtspraak.nl.

Landelijk Meldpunt Zorg
Burgers met een klacht over de zorg kunnen bij het Landelijk Meldpunt Zorg terecht voor  een luisterend oor, informatie en advies. Het meldpunt lost geen klachten op. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Meer informatie kunt u lezen op www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

BOPZ en klachten
De regeling voor klachten over de Wet Bopz vindt men terug in de folder ‘BOPZ binnen Laverhof’.
Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Esther Verhoeven, Riny Verstraten en Ellen Ruis, medewerkers cliëntservicebureau

Agenda

Heeswijk

16 dec
Uurtje Klassiek
van 15:00 tot 16:00 uur
Zijlstraat 1

Schijndel

20 dec
Kerst inn middag
van 14:00 tot 16:30 uur
Deken Baekerstraat 83

Het Retraitehuis

31 dec
Afsluiting van het oude jaar.
van 15:00 tot 16:00 uur
Volkelseweg 30

Nieuws

06 dec.

Cliëntenraad BROT op zoek naar nieuwe leden!

lees meer
06 dec.

Klanten UniK dragen bij Laverhof steentje bij

lees meer
22 nov.

Marleen van de Rijdt met hond Sam in MAX Magazine

lees meer
Meer nieuws