Klachten

Heeft u een klacht?
Laverhof werkt met mensen, voor mensen. Waar veel mensen werken en wonen kan het gebeuren dat er fouten worden gemaakt. Als u zich verkeerd of onzorgvuldig behandeld, verzorgd of bejegend voelt, is het mogelijk een klacht in te dienen. Voor een goede afhandeling van klachten is er voor alle cliënten van Laverhof een klachtenregeling opgesteld.

Het is altijd zinvol om uw klacht te melden. U geeft daarmee Laverhof of een medewerker de kans te verbeteren, waar ook anderen weer van kunnen leren.

Heeft u een klacht met betrekking de Wet zorg en dwang, klik dan hier.

Wat kunt u doen?
Er zijn verschillende manieren om uw klacht aan de orde te stellen. Bespreekt u de klacht eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt. Als dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat heeft, kunt u zich wenden tot de teammanager zorg van de afdeling of tot de directeur zorg. U kunt hierbij een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Ook kunt u het klachtenformulier invullen en versturen. Wij nemen dan contact met u op.

Klachtenformulier

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van een oplossing, het bemiddelen bij een gesprek of het onder woorden brengen van uw klacht. U kunt de klachtenfunctionaris telefonisch of schriftelijk bereiken. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. 

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als cliënt van Laverhof rechtstreeks of via uw vertegenwoordiger een klacht indienen. Voor nabestaanden is het mogelijk, ook na uw overlijden een klacht in te dienen. Uw naasten kunnen ook een klacht indienen over gedragingen van onze medewerkers / vrijwilligers jegens hen, onder de voorwaarde dat dit gerelateerd is aan een klacht van u zelf.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Dan kunt u een formele klacht indienen bij de regionale klachtencommissie. Een formele klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier op deze pagina of een brief of e-mail sturen aan de raad van bestuur van Laverhof. U kunt uw klacht ook direct sturen naar de regionale klachtencommissie.

Regionale klachtencommissie ’s-Hertogenbosch e.o.
Indien u een onafhankelijke beoordeling van uw klacht(en) wenst door de Regionale Klachtencommissie Zorg ’s-Hertogenbosch kunt u de klacht zenden naar: info@regionaleklachtencommissiezorg.nl
Mocht u de voorkeur hebben om de klacht per brief in te dienen, dan kunt u uw schrijven richten aan de Regionale Klachtencommissie Zorg ’s Hertogenbosch. Het adres vindt u onderaan deze pagina. De commissie zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

De regionale klachtencommissie brengt een onafhankelijk advies uit aan de raad van bestuur van Laverhof na het horen van beide partijen.

Nadat de klachtencommissie haar advies heeft uitgebracht, wordt de raad van bestuur van Laverhof gevraagd om de klacht te beoordelen. Alle partijen worden op de hoogte gebracht van het gemotiveerde oordeel van de raad van bestuur en tevens geeft de raad van bestuur aan of de klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen.

Meer informatie over de regionale klachtencommissie vindt u op www.regionaleklachtencommissiezorg.nl.

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg
Als u het niet eens bent met het oordeel van de raad van bestuur, dan kunt u binnen een termijn van zes weken uw geschil voorleggen aan Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Hier zijn kosten aan verbonden. De commissie brengt een bindend advies uit of probeert een schikking tussen beide partijen te bevorderen.

Geschillen die voortvloeien uit de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn hiervan uitgezonderd.


CONTACTGEGEVENS


Klachtenfunctionaris
De heer H. van Oorschot
Postbus 154
5480 AD  Schijndel
E-mail: klachtenfunctionaris@laverhof.nl
Tel. 06 - 22 56 12 73

Directeur zorg (intramurale locaties)
Monique Janus
Eerdsebaan 1A
5482 DA Schijndel
E-mail: monique.janus@laverhof.nl
Tel. 073 - 544 33 00

Directeur zorg (Behandeling Revalidatie en Ondersteuning Thuis)
Fred van der Heijden
Eerdsebaan 1A
5482 DA Schijndel
E-mail: fred.vanderheijden@laverhof.nl
Tel. 073 - 544 33 00

Raad van bestuur
Eerdsebaan 1A
5482 DA Schijndel
E-mail: secretariaat.rvb@laverhof.nl 

Regionale Klachtencommissie 's-Hertogenbosch e.o.
p/a Postbus 154
5480 AD Schijndel
E-mail: info@regionaleklachtencommissiezorg.nl
Website: www.regionaleklachtencommissiezorg.nl

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10
Website: www.degeschillencommissie.nl

ANDERE INSTANTIES
Na de geschillencommissie blijft alleen nog een juridische procedure over. Meer informatie kunt u lezen op www.rechtspraak.nl.


Landelijk Meldpunt Zorg
Burgers met een klacht over de zorg kunnen bij het Landelijk Meldpunt Zorg terecht voor een luisterend oor, informatie en advies. Het meldpunt lost geen klachten op. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Meer informatie kunt u lezen op www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met uw vragen over wonen bij Laverhof.

Nieuws

30 apr.

Laverhof en Fitness (LEF)

lees meer
19 apr.

Scabiës geconstateerd bij bewoner Mgr. Bekkershuis

lees meer
11 apr.

Appartementen en studio’s in Retraitehuis te huur, Laverhof breidt thuiszorg Uden uit

lees meer
Meer nieuws
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren