Revalidatie

Laverhof biedt revalidatie aan cliënten die tijdelijk, door beperkingen, niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dit kan zijn na een ziekte, bijvoorbeeld een herseninfarct (CVA), of na een operatie.

Het uitgangspunt is een tijdelijke periode van behandeling en begeleiding, die moet leiden tot terugkeer naar de eigen woonomgeving of naar een andere aangepaste omgeving. Die terugkeer wordt in onderling overleg voorbereid. Samen met de cliënt wordt door een team van behandelaars en verzorgenden een op maat geschreven behandelplan opgesteld.

Het multidisciplinaire team bestaat uit, verpleegkundigen, de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, woonzorgbegeleiders en geestelijk verzorger. De begeleiding en zorg zijn gericht op revalidatie. Dit betekent dat de cliënt binnen een revalidatietraject gestimuleerd wordt om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De cliënt leert op deze wijze om te gaan met situaties die ook in de thuissituatie voor komen.

In dit filmpje laten we zien wat revalideren bij Laverhof inhoudt.

In de folder 'Revalidatie Samen werken aan herstel', leest u hoe Laverhof zorgt voor een activerende omgeving, waarin u samen met de medewerkers werkt aan herstel.

Afspraken rondom opname:

  • Om in aanmerking te komen voor revalidatie is een verwijzing nodig van de behandelend specialist van het ziekenhuis.
  • Bij revalidatie wordt uitgegaan van een tijdelijke opname.

Revalideren kan in het Mgr. Bekkershuis, Deken Baekersstraat 83 in Schijndel en De Bongerd, Zijlstraat 1 in Heeswijk. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt vindt financiering plaats via de Zorgverzekeringswet, of Wet langdurige zorg.

Voor meer informatie over revalidatie kunt u contact opnemen met ons cliëntservicebureau bij u in de buurt, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon 073 - 544 33 33
E-mail: csb.schijndel@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 13
E-mail: csb.heeswijk@laverhof.nl

 

Revalideren bij Laverhof

Het dagelijks leven op de revalidatie afdeling vindt plaats in een therapeutisch klimaat. Dit wil zeggen dat alles in het teken staat van revalideren en leren. Hierbij wordt u zoveel mogelijk de gelegenheid geboden om te werken aan uw herstel. U krijgt therapie en daarnaast wordt u gestimuleerd om zelf te oefenen om zo snel mogelijk weer zelfstandig te kunnen functioneren.

In dit filmpje een korte blik op revalideren bij Laverhof.

Wat vinden de bewoners, cliënten en vertegen- woordigers van Laverhof?

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Medewerkers cliëntservicebureau:
Joyce Groeneveld, Esther Verhoeven, Riny Verstraten en Ellen Ruis