Revalidatie

Laverhof biedt revalidatie aan cliënten die tijdelijk, door beperkingen, niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dit kan zijn na een ziekte, bijvoorbeeld een herseninfarct (CVA), of na een operatie.

Het uitgangspunt is een tijdelijke periode van behandeling en begeleiding, die moet leiden tot terugkeer naar de eigen woonomgeving of naar een andere aangepaste omgeving. Die terugkeer wordt in onderling overleg voorbereid. Samen met de cliënt wordt door een team van behandelaars en verzorgenden een op maat geschreven behandelplan opgesteld.

Het multidisciplinaire team bestaat uit, verpleegkundigen, de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, woonzorgbegeleiders en geestelijk verzorger. De begeleiding en zorg zijn gericht op revalidatie. Dit betekent dat de cliënt binnen een revalidatietraject gestimuleerd wordt om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De cliënt leert op deze wijze om te gaan met situaties die ook in de thuissituatie voor komen.

In dit filmpje laten we zien wat revalideren bij Laverhof inhoudt.

In de folder 'Revalidatie Samen werken aan herstel', leest u hoe Laverhof zorgt voor een activerende omgeving, waarin u samen met de medewerkers werkt aan herstel.

Afspraken rondom opname:

  • Om in aanmerking te komen voor revalidatie is een verwijzing nodig van de behandelend specialist van het ziekenhuis.
  • Bij revalidatie wordt uitgegaan van een tijdelijke opname.

Revalideren kan in het Mgr. Bekkershuis, Deken Baekersstraat 83 in Schijndel en De Bongerd, Zijlstraat 1 in Heeswijk. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt vindt financiering plaats via de Zorgverzekeringswet, of Wet langdurige zorg.

Voor meer informatie over revalidatie kunt u contact opnemen met ons cliëntservicebureau bij u in de buurt, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon 073 - 544 33 33
E-mail: csb.schijndel@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 13
E-mail: csb.heeswijk@laverhof.nl

 

Cliënten revalidatie Laverhof dik tevreden

Om de kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg te toetsen, peilen we structureel de mening van de cliënten. De uitslag van het onderzoek 2022 toont aan dat zij zeer tevreden zijn; cliënten  waarderen de revalidatiezorg gemiddeld met een 9! 

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Medewerkers cliëntservicebureau:
Joyce Groeneveld, Esther Verhoeven, Riny Verstraten en Ellen Ruis

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren