Revalidatie

Laverhof biedt revalidatie aan cliënten die tijdelijk, door beperkingen, niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dit kan zijn na een ziekte, bijvoorbeeld een herseninfarct (CVA), of na een operatie.

Het uitgangspunt is een tijdelijke periode van behandeling en begeleiding, die moet leiden tot terugkeer naar de eigen woonomgeving of naar een andere aangepaste omgeving. Die terugkeer wordt in onderling overleg voorbereid. Samen met de cliënt wordt door een team van behandelaars en verzorgenden een op maat geschreven behandelplan opgesteld.

Het multidisciplinaire team bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, activiteitenbegeleider en geestelijk verzorger. De begeleiding en zorg zijn gericht op revalidatie. Dit betekent dat de cliënt binnen een revalidatietraject gestimuleerd wordt om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De cliënt leert op deze wijze om te gaan met situaties die ook in de thuissituatie voor komen.

Afspraken rondom opname:

  • Om in aanmerking te komen voor revalidatie is een verwijzing nodig van de behandelend specialist van het ziekenhuis.
  • Bij revalidatie wordt uitgegaan van een tijdelijke opname.

Revalideren kan in het Mgr. Bekkershuis, Deken Baekersstraat 83 in Schijndel en De Bongerd, Zijlstraat 1 in Heeswijk. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt vindt financiering plaats via de Zorgverzekeringswet, of Wet langdurige zorg.

Voor meer informatie over revalidatie kunt u contact opnemen met ons cliëntservicebureau bij u in de buurt, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon 073 - 544 33 33
E-mail: csb.schijndel@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 13
E-mail: csb.heeswijk@laverhof.nl

 

Cliënten revalidatie Laverhof zijn zeer tevreden

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Medewerkers cliëntservicebureau:
Esther Verhoeven, Riny Verstraten, Ellen Ruis