Organisatiestructuur

Raad van Toezicht
Mevr. M. Dragstra (voorzitter)
Dhr. H. Schepers (vice-voorzitter)
Dhr. R. Denis
Dhr. P. de Jong
Mevr. Y. Kuin

Managementteam
Peter Beijers (bestuurder)
Henri van Boxmeer (directeur cluster Schijndel)
Dominique den Brok (directeur cluster BROT - Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning thuis)
Annemiek van de Rijdt (directeur cluster Heeswijk-Uden)
Marisa Netten (hoofd HRM)
Maurice van Eijsden (manager control, financiën en informatie) 
Inge Almekinders (bestuurssecretaris)

Functionaris gegevensbescherming
Harm-Jan Sleijffers

Centrale Cliëntenraad
Maria Appeldoorn (voorzitter centrale cliëntenraad)
Lambèr van Asseldonk (voorzitter cliëntenraad van cluster Schijndel)
Gerard Barten (lid cliëntenraad van cluster Heeswijk-Uden)
Til van den Berg (voorzitter cliëntenraad van cluster B.R.O.T.)
Wilma van den Boogaard (lid cliëntenraad van cluster Schijndel)
Mari van Heck (lid cliëntenraad van cluster B.R.O.T.)
Marcel Loeffen (lid cliëntenraad van cluster Heeswijk-Uden)
Harry van der Pas (voorzitter cliëntenraad van cluster Heeswijk-Uden)
Ardi van Lier (ambtelijk secretaris)

Ondernemingsraad Cluster Werkgroepen
Anja Langenhuijzen, voorzitter cluster overige diensten Opleiden en ontwikkelen, Kanteling van werktijden
Irma van der Steen, vice-voorzitter cluster Schijndel  
Willian van Casteren, penningm. cluster Schijndel Opleiden en ontwikkelen, Commissie Ethiek
Jolanda Appeldoorn cluster Schijndel Kanteling van werktijden
Carla Fransman cluster Heeswijk-Uden  
Lia Lucius cluster Heeswijk-Uden  
Nel Smienk cluster B.R.O.T.  Arbo, Financiën
Marianne van Heertum cluster B.R.O.T.  
Christien van Uden cluster Schijndel  
Melanie Verhoeven ambtelijk secretaris  
     
     
     
     
     

Raad van toezicht

MT

Managementteam

Centrale cliëntenraad

Ondernemingsraad