Vrienden van ....

Voor het ondersteunen, bevorderen en stimuleren van activiteiten die ten goede komen aan de cliënten van Laverhof, zijn onderstaande drie stichtingen opgericht:

Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd, Heeswijk-Dinther
Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis, Schijndel
Stichting Vrienden Retraitehuis, Uden

De stichtingen steunen het werk van Laverhof door het schenken van financiële bijdragen die via donaties en sponsoring ontvangen worden.

Wilt u een steentje bijdragen?
Wilt u een schenking doen aan een van deze stichtingen, dan zijn uw giften van harte welkom op een van de volgende rekeningnummers

NL64 RABO 0140 3788 55 t.n.v. Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd

NL24 RABO 0147 1086 59 t.n.v. Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis

NL10 RABO 0301 7311 79 t.n.v. Stichting Vrienden Retraitehuis

Wilt u een schenking doen aan cliënten van Laverhof in het algemeen, dan kunt u een schenking overmaken op de algemene rekening van Stichting Laverhof te Schijndel, rekeningnummer NL07 RABO 0147 1007 20 t.n.v. Stichting Laverhof.

ANBI
De stichtingen hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN/fiscaal nummer:
Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd: 8189.68.369                .
Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis: 8085.28.178
Stichting Vrienden Retraitehuis Uden: 8547.70.227
Stichting Laverhof: 8522.77.842

Beleidsdocumenten en jaarverslagen
Om de beleidsdocumenten en jaarverslagen 2016 van bovengenoemde stichtingen in te zien, kunt u hieronder de gewenste onderdelen aanklikken:

Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd: beleidsdocument, jaarverslag 2017, jaarrekening 2017

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis: beleidsdocument, jaarverslag 2017, jaarrekening 2017

Stichting Vrienden Retraitehuis Uden: jaarverslag 2017, jaarrekening 2017

Stichting Laverhof: jaarverslag 2016

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!

Meer informatie?
Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd
E-mail: annelies.cornelis@laverhof.nl

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis
E-mail: vriendenSB-MB@laverhof.nl

Stichting Vrienden Retraitehuis
E-mail: vrienden.retraitehuis@outlook.com

Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd
vlnr: Marijke den Otter, Jan Verkuijlen, Fons Arts, Ardith Manders en Rein van Moorselaar


Stichting Vrienden Retraitehuis Uden
vlnr: Ellen Alofs vz., Marcel Loeffen pm., Tineke Verkuijlen secr., Marjo Paalman en Rianne Vollenberg (ondersteuner)

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis
Jan van Houtum, Jac van Beek en Wim van Meijl