Stichting Vrienden Retraitehuis Uden

Wilt u een steentje bijdragen?
Wilt u een schenking doen aan Stichting Vrienden Retraitehuis Uden, dan zijn uw giften van harte welkom op:
NL10 RABO 0301 7311 79 t.n.v. Stichting Vrienden RetraitehuisUden

ANBI
De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN/fiscaal nummer:
Stichting Vrienden Retraitehuis Uden: 8547.70.227

Beleidsdocument,jaarverslag en jaarrekening
Hieronder vindt u het beleidsdocument, jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Vrienden Retraitehuis Uden.

Beleidsdocument
Jaarverslag 2023
Jaarrekening 2023

Meer informatie?
Stichting Vrienden Retraitehuis Uden
E-mail: vrienden.retraitehuis@outlook.com

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!Stichting Vrienden Retraitehuis Uden
Ellen Alofs vz., John Otten secr., Marcel Loeffen pm., Marjo Paalman (ondersteuner), Rianne Vollenberg (ondersteuner) 
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren