Stichting Vrienden Retraitehuis Uden

Wilt u een steentje bijdragen?
Wilt u een schenking doen aan Stichting Vrienden Retraitehuis Uden, dan is uw giften van harte welkom op:

NL10 RABO 0301 7311 79 t.n.v. Stichting Vrienden RetraitehuisUden

Wilt u een schenking doen aan cliënten van Laverhof in het algemeen, dan kunt u een schenking overmaken op de algemene rekening van Stichting Laverhof te Schijndel, rekeningnummer NL07 RABO 0147 1007 20 t.n.v. Stichting Laverhof.

ANBI
De stichtingen hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN/fiscaal nummer:
Stichting Vrienden Retraitehuis Uden: 8547.70.227
Stichting Laverhof: 8522.77.842

Beleidsdocument,jaarverslag en jaarrekening
Onderstaand vindt u het beleidsdocument, jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Vrienden Retraitehuis Uden en het jaarverslag van Stichting Laverhof.

Beleidsdocument
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Stichting Laverhof: jaarverslag 2018

Meer informatie?
Stichting Vrienden Retraitehuis Uden
E-mail: vrienden.retraitehuis@outlook.com

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!Stichting Vrienden Retraitehuis Uden
vlnr: Marjo Paalman (ondersteuner), Tineke Verkuijlen secr., Marcel Loeffen pm.,  Rianne Vollenberg (ondersteuner) en Ellen Alofs vz., niet op foto Ineke van der Wijst (ondersteuner)