Missie en visie

Onze missie
Laverhof gelooft in de eigen kracht van mensen om zelf keuzes te maken. Mensen geven naar eigen inzicht vorm aan hun leven. Ook in de laatste levensfase.

Laverhof gelooft in de waarde en de kracht van familie- en vriendschapsrelaties en sociale verbindingen in de gemeenschap. Die dragen bij aan de kwaliteit van het leven voor ieder mens.

Professionele zorg- en welzijnsorganisaties en vakbekwame medewerkers voegen met kennis en kunde extra waarde toe.

Onze visie
Laverhof wil solidariteit op eigentijdse wijze vorm geven. We voegen in om de eigen kracht van mensen en de gemeenschap te versterken. Dit doe wij voor ouderen en hun naasten, mensen in de laatste fase van hun leven en de gemeenschap als geheel.

Wij leggen lokaal de verbinding en leveren met kennis en vakbekwaamheid onze bijdrage. Zo kunnen we door onze manier van werken een versterking zijn van de lokale gemeenschap.
 
Wonen met zorg