Casemanagement dementie

Geheugenproblemen komen vaak voor en kunnen ervoor zorgen dat u niet meer mee kunt met de dingen van alledag. Het kan beangstigend zijn, wanneer u merkt dat u herinneringen kwijtraakt. De huisarts of de wijkverpleging kan bij een niet-pluisgevoel of bij de diagnose dementie, de casemanagers dementie van Laverhof voor u inschakelen.

Al in een vroeg stadium kunnen onze casemanagers u helpen en ondersteunen, zodat u langer veilig thuis kunt wonen. Wacht niet met het inschakelen van hulp. Het kan iedereen overkomen.

Begeleiding voor u en uw naasten
Dementie bestaat uit vele gradaties. Er kunnen zaken bij komen kijken als onmacht, verdriet, weerstand, beperkt ziekte-inzicht  en soms agressie. Door gesprekken te voeren kijkt de casemanager of er zorg ingezet kan worden. De casemanager heeft een ondersteunende en adviserende rol en kan veel voor u betekenen. Zij voert overleg met u, uw mantelzorgers en familie, huisartsen, thuiszorg en eventueel andere instanties. Het is belangrijk om op één lijn te zitten en elkaar op de hoogte te houden.

Schroom niet om een casemanager dementie in te zetten, want het leven met dementie is al moeilijk genoeg.

Kosten
De kosten worden betaald vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering  en gaan niet af van uw eigen risico. De casemanager of de wijkverpleegkundige zorgt voor de indicatie die hiervoor nodig is.
Heeft u al via het CIZ een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie, dan wordt het casemanagement van daaruit vergoed.

Bij wie kunt u terecht?
Voor vragen over casemanagement dementie kunt u terecht bij uw huisarts, bij de wijkverpleegkundige van Laverhof of rechtstreeks bij onze casemanagers dementie:

Casemanagers van Laverhof

Frank Zoon (voor Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch en Uden)
Tel. 06 - 57 70 29 79
E-mail frank.zoon@laverhof.nl

Yvette Dekkers (voor Heeswijk-Dinther, Berlicum en Middelrode)
Tel. 06 - 44 54 16 26
E-mail yvette.dekkers@laverhof.nl

Carolien van Bladel (voor Schijndel)
Tel. 06 - 39 70 39 27
E-mail carolien.vanbladel@laverhof.nl

Daimy van den Oever-van Zutphen (voor Schijndel)
Tel. 06 - 41 85 76 77
E-mail daimy.vanzutphen@laverhof.nl

Roelof Onvlee (voor Schijndel en Uden)
Tel. 073 - 544 27 00
E-mail roelof.onvlee@laverhof.nl

Tijdens vakantieperiodes nemen de casemanagers voor elkaar waar.

PREZO-keurmerk

Op dinsdag 7 december 2021 ontving Laverhof het PREZO-keurmerk uit handen van de directeur/bestuurder van Perspekt. Lees hier het volledige bericht.

Wat vinden de bewoners, cliënten en vertegen- woordigers van Laverhof?