Logopedie

Heeft u moeite met praten, of met kauwen en slikken? De logopedisten van Laverhof onderzoeken, behandelen en adviseren bij problemen met spraak, taal, de stem en het kauwen en slikken. Deze problemen kunnen zich voordoen na een herseninfarct of bij ziekten, zoals dementie of Parkinson. U kunt ook bij de logopedist terecht met vragen over het gehoor en gehoorproblemen.

Logopedie aan huis
Naast de behandelingen in de locaties van Laverhof, kan ook in de thuissituatie een beroep gedaan worden op de logopedist van Laverhof. Voor behandeling aan huis is een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Op dit moment wordt de logopedie vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt hiervoor navraag doen bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor de folder 'Logopedie'. 

Klik hier voor de tarieven.

Logopedisten van Laverhof

Wilt u weten welke logopedisten er bij Laverhof werkzaam zijn?