Medische behandeling

De specialist ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde neemt de medische zorg van de huisarts over op het moment dat een cliënt wordt opgenomen in het verpleeghuis. Deze artsen zijn gespecialiseerd in de medische zorg van ouderen met complexe aandoeningen. Na hun basisopleiding tot arts volgen zij een driejarige specialisatie tot specialist ouderengeneeskunde. Ze volgen de richtlijnen van hun beroepsgroep, maar stellen ook samen met de cliënt en/of de vertegenwoordiger en in overleg met andere betrokken zorgverleners, een behandelplan op dat op maat gesneden is.

De medische zorg van de cliënten van Laverhof wordt verzorgd door specialisten ouderengeneeskunde in samen werking met de basisartsen en verpleegkundig specialisten.

Wanneer is de huisarts en wanneer is de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijke arts?
Indien een cliënt wordt opgenomen in één van de locaties van Laverhof, hangt het af van de indicatie én van de afdeling waar de cliënt wordt opgenomen of de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijke arts is. Heeft de cliënt een indicatie ZZP 5 of hoger (met de functie behandeling) en komt deze op een verpleegafdeling van Laverhof, dan is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de  medische zorg. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk, maar bij opname wordt dit met de cliënt besproken.

Indien de indicatie door toenemende hulpbehoevendheid wordt verhoogd naar ZZP 5 of hoger, dan gaat de medische zorg in principe over van de huisarts naar de specialist ouderengeneeskunde, tenzij er in overleg andere afspraken worden gemaakt.

Consultatie
Op verzoek van de huisarts is de specialist ouderengeneeskunde beschikbaar om advies te geven over cliënten met ingewikkelde problematiek. Daarvoor kan de specialist ouderengeneeskunde een cliënt thuis bezoeken of kan de cliënt uitgenodigd worden om naar het verpleeghuis te komen. De huisarts krijgt na afloop van het consult altijd een schriftelijk verslag.

24-uurs bereikbaarheid
De specialisten ouderengeneeskunde vormen met hun collega’s uit de regio een waarneemgroep, die ervoor zorgt dat er 24 uur per dag en 7 dagen in de week een specialist ouderengeneeskunde op afroep beschikbaar is.

Verpleegkundig specialist
Binnen Laverhof zijn verpleegkundig specialisten werkzaam. De verpleegkundig specialisten maken deel uit van de medische vakgroep. De verpleegkundig specialist is samen met de specialist ouderengeneeskunde en de basisarts verantwoordelijk voor de medische behandeling gedurende uw verblijf.

Nauwe samenwerking met specialist ouderengeneeskunde
De verpleegkundig specialisten zijn opgeleid binnen het snijvlak van het verpleegkundig en medisch domein. Zij hebben brede verpleegkundige en medische kennis en vaardigheden. De verpleegkundig specialist is medeverantwoordelijk voor uw individuele behandel-/zorgplan. Hierbij werkt hij /zij in een tandemfunctie nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde en de basisarts. De (be)handelingen van een verpleegkundig specialist zijn afgestemd met de specialist ouderengeneeskunde.

De kerntaken zijn het doornemen van actuele medische problemen van de patiënt met de verantwoordelijke verzorgende, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, het stellen van diagnoses en zij zijn ook bevoegd om medicatie uit te schrijven. De verpleegkundig specialist richt zich ook op zaken als leefstijl, preventie en heeft aandacht voor eigen autonomie en kwaliteit van leven van de patiënt versus zorgafhankelijkheid.
Daarnaast heeft de verpleegkundig specialist een coachende en adviserende rol richting het zorgteam bij verpleegkundige en medische hulpvragen en initieert verbetering van verpleegprocessen gericht op het verhogen van de kwaliteit van zorg.

Nieuwe beroepsgroep
De verpleegkundig specialist is in Nederland een relatief nieuwe beroepsgroep en is als zodanig geregistreerd in het big-register. Na de hbo-opleiding tot verpleegkundige en relevante werkervaring van minimaal 2 jaar, heeft de verpleegkundig specialist een masterstudie (M-ANP) gevolgd.

 

De medische vakgroep

Wilt u weten welke specialisten ouderengeneeskunde en basisartsen met welke specialisatie er bij Laverhof werkzaam zijn?
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren