Medische behandeling

De specialist ouderengeneeskunde
De medische zorg van de cliënten van Laverhof wordt verzorgd door specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten.
De artsen zijn gespecialiseerd in de medische zorg van ouderen met complexe aandoeningen. Na hun basisopleiding tot arts volgen zij een driejarige specialisatie tot specialist ouderengeneeskunde. Over de verpleegkundig specialisten lees je meer verder op deze pagina.

Wat kan een cliënt verwachten van de specialist ouderengeneeskunde?
De specialist ouderengeneeskunde neemt de medische zorg van de huisarts over op het moment dat een cliënt wordt opgenomen in het verpleeghuis. Ze bieden deskundige, betrokken en continue medische hulp. Ze volgen de richtlijnen van hun beroepsgroep, maar stellen ook samen met de cliënt en/of de vertegenwoordiger en  in overleg met andere betrokken zorgverleners, een behandelplan op, dat op maat gesneden is.

Wanneer is de huisarts en wanneer is de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijke arts?
Indien een cliënt wordt opgenomen in één van de locaties van Laverhof, hangt het af van de indicatie én van de afdeling waar de cliënt wordt opgenomen of de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijke arts is. Heeft de cliënt een indicatie ZZP 5 of hoger (met de functie behandeling) en komt deze op een verpleegafdeling van Laverhof, dan is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de  medische zorg. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk, maar bij opname wordt dit met de cliënt besproken.

Indien de indicatie door toenemende hulpbehoevendheid wordt verhoogd naar ZZP 5 of hoger, dan gaat de medische zorg in principe over van de huisarts naar de specialist ouderengeneeskunde, tenzij er in overleg andere afspraken worden gemaakt.

Consultatie
Op verzoek van de huisarts is de specialist ouderengeneeskunde beschikbaar om advies te geven over cliënten met ingewikkelde problematiek. Daarvoor kan de specialist ouderengeneeskunde een cliënt thuis bezoeken of kan de cliënt uitgenodigd worden om naar het verpleeghuis te komen. De huisarts krijgt na afloop van het consult altijd een schriftelijk verslag.

24-uurs bereikbaarheid
De specialisten ouderengeneeskunde vormen met hun collega’s uit de regio een waarneemgroep, die ervoor zorgt dat er 24 uur per dag en 7 dagen in de week een specialist ouderengeneeskunde op afroep beschikbaar is.

Verpleegkundig specialist
Binnen Laverhof zijn verpleegkundig specialisten werkzaam. De verpleegkundig specialisten maken deel uit van het medisch behandelteam. De verpleegkundig specialist is samen met de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de medische behandeling gedurende uw verblijf.

De verpleegkundig specialisten zijn opgeleid door de Specialist Ouderengeneeskunde en hebben brede verpleegkundige en medische kennis en vaardigheden. De kerntaken zijn het doornemen van actuele medische problemen van de patiënt met de verantwoordelijke verzorgende, het zelfstandig bezoeken van de patiënten, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, het stellen van diagnoses en zij zijn bij wet ook bevoegd om medicatie uit te schrijven.

Nauwe samenwerking met specialist ouderengeneeskunde
De verpleegkundig specialist is medeverantwoordelijk voor uw individuele behandel/zorgplan. Hierbij werkt hij /zij in een tandemfunctie nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde. De (be)handelingen van een verpleegkundig specialist zijn afgestemd met een specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast heeft de verpleegkundig specialist een coachende en adviserende rol richting het zorgteam bij verpleegkundige en medische hulpvragen en initieert verbetering van verpleegprocessen gericht op het verhogen van de kwaliteit van zorg.

Nieuwe beroepsgroep
De Verpleegkundig Specialist (VS) is in Nederland een relatief nieuwe beroepsgroep. Verpleegkundig Specialisten zijn oorspronkelijk HBO-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die tevens een tweejarige masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (MANP) hebben voltooid. Na voltooiing van deze studie, wordt sinds 1 januari 2014 de graad Master of Science verleend.

De medische vakgroep

Wilt u weten welke specialisten ouderengeneeskunde en basisartsen met welke specialisatie er bij Laverhof werkzaam zijn?