Centrale cliëntenraad

Waarom een centrale cliëntenraad
Voor alle cliëntenraden van Laverhof geldt, dat woorden en vormgeven aan medezeggenschap vanuit het perspectief van de zorgvragers de belangrijkste bezigheid is. Op alle locaties van Laverhof is een lokale cliëntenraad, die zich bezighoudt met alle zaken die voor die specifieke locatie van toepassing zijn. Soms is dat een uitwerking van centraal opgesteld beleid, soms is het voor die locatie helemaal nieuw. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met zaken, die voor meerdere of alle locaties gelden. Altijd doet de centrale cliëntenraad dat vanuit het perspectief van de zorgvrager en met het doel, dat lokale raden met het centraal opgestelde beleid verder kunnen en daarin ook ondersteuning ervaren.

De centrale cliëntenraad voert haar werk uit in de vorm van het geven van adviezen, op enkele onderwerpen het geven van instemming en door te reageren op nieuw beleid. Vaak laat de centrale cliëntenraad zich hierbij leiden door de agendapunten van de raad van bestuur. Maar evengoed neemt de centrale cliëntenraad ook ruimte en initiatief voor eigen inbreng. Bijvoorbeeld door jaarlijks speerpunten te benoemen, waarvan er tenminste één meegenomen wordt in het jaarplan van Laverhof.

Het inbrengen van het cliëntenperspectief is van essentiële waarde voor het maken van beleid. Laverhof wil immers kwaliteit van leven bieden en goede zorg verlenen aan de zorgvragers. Dit kan alleen als het maken van beleid en het uitvoeren daarvan goed aansluit op de behoeften van de zorgvragers. Ook Laverhof kan er dus haar voordeel mee doen om het cliëntenperspectief duidelijk mee te nemen.

Wie zitten er in de centrale cliëntenraad
Elke lokale cliëntenraad vaardigt twee of drie leden af naar de centrale cliëntenraad; daarmee is inzicht hebben vanuit het cliëntenperspectief gewaarborgd. De onafhankelijk voorzitter van de raad heeft geen binding met een van de lokale raden. De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door de ondersteuner. 

Op dit moment zijn de volgende personen lid van de centrale cliëntenraad:

Wie zijn wij?

 

Mari van der Aalsvoort
voorzitter

Annie van de Ven

Gerrie van de Rijt

Lambèr van Asseldonk

Eric van der Maesen

Henk Kapteijns

 

Til van den Berg

Marcel Loeffen

Joost Lodewijk
ambtelijk ondersteuner

Vergaderingen
De centrale cliëntenraad komt 9 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen met de raad van bestuur. Leden van de raad van toezicht zijn tweemaal per jaar aanwezig. Ook externe deskundigen of leden van het managementteam kunnen uitgenodigd worden aan te sluiten. Soms nemen leden van de centrale cliëntenraad deel aan andere overleggen, zoals bijvoorbeeld het overleg met het zorgkantoor.

Verslagen
Van elk overleg met de bestuurder wordt een verslag gemaakt. Dit wordt gepubliceerd op de publicatieborden op de locaties of indien gewenst naar u opgestuurd of gemaild.  

Klik hier voor het jaarverslag van de centrale cliëntenraad 2022.

Agenda

Centrale Cliëntenraad

Geen evenementen

Nieuws

Meer nieuws
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren