Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis

Wilt u een steentje bijdragen?
Wilt u een schenking doen aan Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis, dan is uw gift van harte welkom op:

NL24 RABO 0147 1086 59 t.n.v. Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis

Wilt u eenschenking doen aan cliënten van Laverhof in het algemeen, dan kunt u een schenking overmaken op de algemene rekening van Stichting Laverhof te Schijndel, rekeningnummer NL07 RABO 0147 1007 20 t.n.v. Stichting Laverhof.

ANBI
De stichtingen hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN/fiscaal nummer:
Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis: 8085.28.178
Stichting Laverhof: 8522.77.842

Beleidsdocument, jaarverslag en jaarrekening
Onderstaand vindt u het beleidsdocument, jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis en het jaarverslag van Stichting Laverhof.

Beleidsdocument
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Stichting Laverhof: jaarverslag 2018

Meer informatie?
Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis
E-mail: vriendenSB-MB@laverhof.nl 


Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis
Jan van Houtum pm., Jac van Beek vz. en Wim van Meijl secr., niet op foto Manon van Dinther