Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis

Wilt u een steentje bijdragen?
Wilt u een schenking doen aan Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis, dan is uw gift van harte welkom op:

NL24 RABO 0147 1086 59 t.n.v. Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis

ANBI
De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN/fiscaal nummer:
Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis: 8085.28.178

Beleidsdocument, jaarverslag en jaarrekening
Onderstaand vindt u het beleidsdocument, jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis.

Beleidsdocument
Jaarrekening 2023

Meer informatie?
Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis
E-mail: vriendenSB-MB@laverhof.nl 


Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis
Manon van Dinther secr, Geertje van Schaaijk, Toos Loeffen pm,Wim van Meijl vz
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren