Stichting Vrienden van Cunera De Bongerd

Wilt u Vriend worden?
De Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd is opgericht voor het ondersteunen, bevorderen en stimuleren van activiteiten ten behoeve van de bewoners van Cunera | De Bongerd. Om dit mogelijk te maken zoeken wij Vrienden die onze bewoners een warm hart toedragen en die hen financieel willen ondersteunen. Wilt u weten hoe u Vriend kunt worden? Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Wilt u een steentje bijdragen?
Wilt u een schenking doen aan Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd, dan is uw gift van harte welkom op:
NL64 RABO 0140 3788 55 t.n.v.Stichting Vrienden van Cunera |De Bongerd

ANBI
De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN/fiscaal nummer:
Stichting Vrienden van Cunera |De Bongerd: 8189.68.369

Beleidsdocument, jaarverslag en jaarrekening
Onderstaand vindt u het beleidsdocument, jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting Vrienden van
Cunera | De Bongerd.

Beleidsdocument
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

Meer informatie?
Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd
Telefoon: 06 - 20 97 57 32
E-mail: vriendencdeb@gmail.com

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd
vlnr: Marijke den Otter, Rein van Moorselaar, Fons Arts vz./secr., Jan Verkuijlen pm., en Ardith Manders