Stichting Vrienden van Cunera De Bongerd

Wilt u een steentje bijdragen?
Wilt u een schenking doen aan Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd, dan is uw gift van harte welkom op:

NL64 RABO 0140 3788 55 t.n.v.Stichting Vrienden van Cunera |De Bongerd

Wilt u een schenking doen aan cliënten van Laverhof in het algemeen, dan kunt u een schenking overmaken op de algemene rekening van Stichting Laverhof te Schijndel, rekeningnummer NL07 RABO 0147 1007 20 t.n.v. Stichting Laverhof.

ANBI
De stichtingen hebben de ANBI-status (Algemeen NutBeogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN/fiscaal nummer:
Stichting Vrienden van Cunera |De Bongerd: 8189.68.369
Stichting Laverhof: 8522.77.842

Beleidsdocument, jaarverslag en jaarrekening
Onderstaand vindt uhet beleidsdocument, jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Vrienden van Cunera |De Bongerd en het jaarverslagvan Stichting Laverhof.

Beleidsdocument
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Stichting Laverhof: jaarverslag 2018

Meer informatie?
Stichting Vrienden van Cunera |De Bongerd
E-mail: vriendenCu-Bo@laverhof.nl

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd
vlnr: Marijke den Otter, Rein van Moorselaar, Fons Arts vz./secr., Jan Verkuijlen pm., en Ardith Manders