Uitnodiging jubileumsymposium Anna Hospice

Gepubliceerd op 08 november 2023

Uitnodiging jubileumsymposium Anna Hospice

Anna Hospice staat op het punt een mijlpaal te bereiken: het 5-jarig jubileum in januari 2024. Deze 5 jaar vertegenwoordigen een periode waarin Anna Hospice het verschil heeft gemaakt in het leven van velen die zorg en ondersteuning nodig hadden tijdens de laatste fase van hun leven. 

Om deze bijzondere gelegenheid te vieren, nodigen we professionals graag uit om deel te nemen aan ons jubileumsymposium. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 12 januari a.s. Het symposium belooft een dag te worden die zowel informatief als inspirerend is.

Symposium vrijdag 12 januari

  9.30 uur Inloop met koffie en thee met iets lekkers.
10.00 uur 5 jaar hospice: medewerker, vrijwilliger en nabestaande aan het woord.
11.00 uur Lezing door Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek met name op het gebied van zingeving en levenseinde aan de Universiteit van Humanistiek. Sterven is onlosmakelijk verbonden met verlies en rouw. Dat begint al vanaf het moment dat je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent. Niemand vraagt om verlies en rouw, maar het hoort onlosmakelijk bij het leven. Hoe kun je er dan het beste mee omgaan, en wat is de zin ervan? Carlo Leget ontwikkelde samen met de Deense psycholoog Mai-Britt Guldin een nieuwe benadering van verlies en rouw die erop gericht is het leven bewuster te leven en kracht te vinden om met onze situatie om te gaan. Rouw kan een venster zijn waarmee we leren om te gaan met de grote uitdagingen van het leven: dood, vrijheid, isolement en zinloosheid. In de lezing zal Carlo ingaan op de nieuwe benadering van verlies en rouw.
12.00 – 12.45 uur Lunch
12.45 – 14.00 uur Workshopsronde 1
14.15 – 15.30 uur Workshopsronde 2

 

Workshop 1
Tineke van Asseldonk heeft een praktijk in rouw- en verliesbegeleiding. Zij vertelt over het werken met metaforen in de rouw. Waarom kiezen we (on)bewust voor beeldtaal? Metaforen benaderen de werkelijkheid vaak veel beter dan een rationele analye. Dit komt doordat een metafoor een impressie geeft.

Workshop 2 
Lizette Hofsteenge en Stephanie Hulshof. De Kunst van stervensbegeleiding. Hoe ga je in gesprek over de dood en wat neem je daarin van jezelf mee?

Workshop 3
Geestelijk verzorgers Cathrien Meuwissen (Anna Hospice) en Madeleine Kievits (Hospice Duinsche Hoeve). Het lijkt wel alsof veel mensen de laatste levensfase het liefst willen overslaan. Hoe komt dat nou eigenlijk? Zijn er ook andere wegen? Over zin zoeken, zin vinden en misschien zelfs zin geven in laatste dagen. In deze workshop wordt het begrip ‘zingeving’ heel concreet en krijg je meer inzicht in hoe zin werkt in de laatste levensfase.

Workshop 4
Otto Plaisier Specialist Oudergeneeskunde/SCEN-arts euthanasie. Palliatieve sedatie versus euthanasie. Wat is het verschil, wie maakt de keuze en is er überhaupt een keuze?

Workshop 5
Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek. In de lezing in de ochtend wordt ingegaan op een nieuwe benadering van verlies en rouw. Die nieuwe benadering is erop gericht het leven bewuster te leven en kracht te vinden om met onze situatie om te gaan. In deze workshop verbinden we de nieuwe benadering van verlies en rouw uit de lezing in de ochtend met onze eigen ervaringen en werk.

15.30 – 16.00 uur Gezamenlijke afsluiting
16.00 – 17.00 uur Informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.
Prijs € 25,-
Locatie St. Barbara, Eerdsebaan 1A, 5481 DA Wijbosch

 

Aanmelden
Bent u werkzaam als professional en wilt u aan het symposium deelnemen, dan vragen wij u zich vóór 22 december aan te melden bij berlien.vanrozendaal@laverhof.nl met vermelding van uw naam, organisatie, e-mailadres, drie workshops naar keuze in volgorde van voorkeur en op welke wijze u betrokken bent bij de palliatieve zorg. 
Ook eventuele dieetwensen kunt u aan haar doorgeven. 

Aansluitend verzoeken we u het bedrag ad € 25 over te maken op rekening NL07 RABO 0147 1007 20 t.n.v. Stichting Laverhof onder vermelding van Symposium Anna Hospice. Hierna plaatsen we u op de deelnemerslijst.

Accreditatie
Is aangevraagd bij de V&VN.

Wilt u erbij zijn? Meld u tijdig aan. Het symposium biedt plaats aan maximaal 100 deelnemers.

U bent van harte welkom!

 

PREZO-keurmerk

Op dinsdag 7 december 2021 ontving Laverhof het PREZO-keurmerk uit handen van de directeur/bestuurder van Perspekt. Lees hier het volledige bericht.

PREZO-keurmerk Anna Hospice

In augustus 2022 ontving Anna Hospice het PREZO-keurmerk van Perspekt. Lees hier het volledige bericht.
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren