Stichting Vrienden van Anna Hospice

Anna Hospice
Per 1 januari 2019 is in Wijbosch Anna Hospice geopend, gehuisvest in het voormalige klooster Annahof,  gelegen naast verpleeghuis St. Barbara. Het hospice staat open voor mensen vanaf 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden.

Stichting Vrienden van Anna Hospice
Met de komst van Anna Hospice is ook de Stichting Vrienden van Anna Hospice opgericht. Het doel van de Stichting Vrienden van Anna Hospice is het bieden van financiële steun aan Anna Hospice die ten goede komt aan het welzijn van de gasten van Anna Hospice in de laatste fase van hun leven. Dit doen we wanneer de realisering daarvan niet of niet geheel mogelijk is uit de reguliere middelen die Anna Hospice daartoe beschikbaar heeft. Hiervoor zijn we afhankelijk van bijdragen van particulieren en bedrijven.

Wilt u ook een bijdrage geven?
Dat kan via een van onderstaande mogelijkheden:
•    U kunt een éénmalige bijdrage doen.
•    U kunt een willekeurige bijdrage per jaar doen.
•    U kunt VRIEND worden van de St. Vrienden van Anna Hospice en doneert € 50,- per jaar of meer,
     voor minimaal vijf jaar.
•    U kunt SPONSOR worden van de St. Vrienden van Anna Hospice en doneert € 200,- of meer per jaar,
     voor minimaal vijf jaar.

Wij zijn blij met iedere bijdrage!

Wilt u VRIEND worden?
Uw naam wordt (indien gewenst) vermeld op de website van de St. Vrienden van Anna Hospice onder het kopje VRIENDEN.

Wilt u SPONSOR worden?
Dan publiceren wij (indien gewenst) voor de duur van uw sponsoring uw bedrijfsnaam op het sponsorbord in de hal van Anna Hospice en vermelden we uw bedrijfsnaam op de website van de St. Vrienden van Anna Hospice onder het kopje SPONSOREN.

ANBI-status
De stichting heeft de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Voor meer informatie verwijzen we u naar de belastingdienst.

Hoe kunt u een bijdrage doen?
Wilt u een bijdrage doen, dan verzoeken wij u het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar:
St. Vrienden van Anna Hospice, Eerdsebaan 1A, 5482 DA Schijndel
of te mailen naar: VriendenAnnaHospice@laverhof.nl.

Wij danken u hartelijk! 

Beleidsdocument, jaarverslag en jaarrekening
Onderstaand vindt u het beleidsdocument van Stichting Vrienden van Anna Hospice en een link naar het jaarverslag van Stichting Laverhof.

Beleidsdocument

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Stichting Laverhof: jaarverslag 2019

Bestuur:
Wim van Meijl, voorzitter
Anke de Heer-Beukelman, penningmeester
Irma van der Meijs-Brouwers, secretaris
Frank van Ballekom

RSIN/fiscaal nummer:
Stichting Vrienden van Anna Hospice: 8601.64.974
Stichting Laverhof: 8522.77.842

Kamer van Koophandel:
Stichting Vrienden van Anna Hospice: 75164434

 

Meer informatie?
Stichting Vrienden van Anna Hospice
E-mail: VriendenAnnaHospice@laverhof.nl

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!Stichting Vrienden van Anna Hospice
vlnr: Anke de Heer, Irma van der Meijs, Frank van Ballekom en Wim van Meijl