Aanvragen zorg en ondersteuning

Opname verpleeghuis
De indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) bepaalt vanaf 2015 of u opgenomen wordt in een verpleeghuis. Deze wordt afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De zorg wordt bekostigd vanuit het zorgkantoor.  

Verpleging en verzorging thuis
Vanaf 1 januari 2015 bepaalt niet het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of iemand een indicatie krijgt voor verpleging en verzorging thuis maar een wijkverpleegkundige. U kunt zich direct melden bij een zorgorganisatie als u (meer) zorg nodig hebt, vaak na overleg met uw huisarts. Bij Laverhof kunt u zich melden bij het cliëntservicebureau. Wat ook nieuw is: de zorgverzekering gaat dit vergoeden vanuit de basisverzekering. 

Ondersteuning vanuit de Wmo
Indien u voor vergoeding vanuit de Wmo in aanmerking wilt komen, moet de gemeente toegang tot deze ondersteuning afgeven. De gemeente bespreekt tijdens het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt zowel voor hulp bij het huishouden als begeleiding en dagbesteding. 

Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Klik hier voor informatie over organisaties die onafhankelijke ondersteuning bieden. Wilt u de folder over cliëntondersteuning bekijken, klik dan hier.

Vragen?
Heeft u vragen over het aanvragen van zorg en ondersteuning, neem contact op met ons cliëntservicebureau. De consulenten zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. 

 

 

 

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Ellen Ruis, medewerker cliëntservicebureau