Aanvragen zorg en ondersteuning

Opname verpleeghuis
De indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) bepaalt of u opgenomen wordt in een verpleeghuis. Deze wordt afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De zorg wordt bekostigd vanuit het zorgkantoor.

Heeft u vragen over opname in een verpleeghuis, neem contact op met ons cliëntservicebureau. De consulenten zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Verpleging en verzorging thuis
De wijkverpleegkundige bekijkt of u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. U kunt zich direct melden bij een zorgorganisatie als u (meer) zorg nodig hebt, vaak na overleg met uw huisarts. De zorgverzekering vergoedt dit vanuit de basisverzekering. 

Ondersteuning vanuit de Wmo
Indien u voor vergoeding vanuit de Wmo in aanmerking wilt komen, moet de gemeente toegang tot deze ondersteuning afgeven. De gemeente bespreekt tijdens het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt zowel voor hulp bij het huishouden als begeleiding en dagbesteding. 

Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. Alle cliënten, van jong tot oud, hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van ondersteuning. Wilt u meer informatie over organisaties die onafhankelijk ondersteuning bieden, klik dan hier.

Heeft u vragen over ondersteuning thuis, dan kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige bij u in de buurt:

Ondersteuning Thuis Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 80
Email: wijkverpleegkundigen.heeswijk@laverhof.nl

Ondersteuning Thuis Schijndel
Telefoon: 073 - 544 32 64
E-mail: wijkverpleegkundigen.schijndel@laverhof.nl

Ondersteuning Thuis is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 

 

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met uw vragen over wonen bij Laverhof.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren