Veranderingen in de zorg

In de zorg gaat veel veranderen. Zorg die nu in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geregeld is, gaat over naar drie wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wmo 2015 wordt uitgevoerd door uw gemeente, de Zvw door uw zorgverzekeraar en de Wlz door uw zorgkantoor.

2015 is een overgangsjaar. Er gelden speciale regels om de overgang van de AWBZ naar gemeente of zorgverzekeraar zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit alles roept veel vragen op. Veel is nog onduidelijk. De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen.

Verpleeg- of verzorgingshuis
Woont u op dit moment in een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan verandert er voor u niets. Uw AWBZ-indicatie wordt op 1 januari 2015 een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Die indicatie is onbeperkt geldig; u hoeft dus geen nieuwe indicatie meer aan te vragen zolang uw zorgvraag hetzelfde blijft.

Zorg thuis, begeleiding of hulp bij het huishouden
Woont u op dit moment thuis en krijgt u thuis zorg, begeleiding of hulp bij het huishouden? Dan kan het zijn dat er voor u wel iets gaat veranderen. Uw gemeente of zorgaanbieder bespreekt dit altijd met u. Wilt u direct antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met ons cliëntservicebureau.

Persoonsgebonden budget
Maakt u gebruik van een Persoonsgebonden budget (PGB)? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor informatie over de veranderingen waar u mee te maken krijgt. Of neem contact op met ons cliëntservicebureau. Ook met een PGB kunt u bij Laverhof terecht.

Hoe gaat Laverhof om met de veranderingen in de zorg?
Laverhof is er klaar voor! Klik hier voor de reactie van Dominique den Brok, cluster Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis. 

Informatiebijeenkomsten 'wonen met zorg: nu en in de toekomst'
Bent u naar een van de informatiebijeenkomsten van Laverhof geweest over veranderingen in de zorg dan kunt u hier de presentatie nog eens bekijken.

Website Ministerie van VWS
Voor meer informatie over veranderingen in de zorg, kijk op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl of klik hier voor de folder 'De zorg verandert'.

Cliëntservicebureau
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het cliëntservicebureau. Onze consulenten helpen u graag! 

 

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Esther Verhoeven, Riny Verstraten en Ellen Ruis, medewerkers cliëntservicebureau

Agenda

Heeswijk

29 aug
Optreden van ons Muziekske
van 14:30 tot 16:15 uur
Zijlstraat 1

Schijndel

27 aug
Alzheimer Café Regio 't Groene Woud: Bewegen en dementie
van 19:00 tot 21:30 uur
Zaal Restaurant De Nachtegaal

Het Retraitehuis

23 aug
Heemkunde
van 15:00 tot 16:00 uur
Volkelseweg 30

Nieuws

12 jul.

Expositie schilderclub ‘De Kwast’ in Het Retraitehuis

lees meer
02 jul.

Samen met familie bepalen wat de beste zorg is

lees meer
28 jun.

Overdracht klooster Annahof aan Stichting Laverhof

lees meer
Meer nieuws