Intentieovereenkomst De Wij-hoven getekend

Gepubliceerd op 15 maart 2022

Intentieovereenkomst De Wij-hoven getekend

De Wij-Hoven; een nieuw idee voor Wijbosch

Ouderenzorgorganisatie Laverhof, woningcorporatie Woonmeij en de gemeente Meierijstad hebben een intentieovereenkomst getekend voor De Wij-Hoven. Ze gaan samen onderzoeken of en hoe ze een sociaal maatschappelijke ontwikkeling vanuit het gedachtegoed LeefGoed (versterken van de samenwerking binnen het sociaal domein) en een ruimtelijke ontwikkeling (uitbreiding van het huidige St. Barbara en Annahof met woningbouw) kunnen realiseren. 

Duurzame meerwaarde
Woonmeij neemt de projectontwikkeling op zich. Volgens directeur-bestuurder Mark Wonders streven partijen een integrale ontwikkeling van het onderzoeksgebied na, zowel planologisch, stedenbouwkundig, landschappelijk als ecologisch maar vooral ook maatschappelijk. De verschillende beleidsdoelstellingen van partijen worden optimaal afgestemd.

Locatie Annahof in Wijbosch is een uniek stukje Meierijstad waar de eerste stappen richting een inclusieve samenleving al zijn gezet. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de realisatie van sociale samenhang en een fysiek sterk leefbaar gebied rondom Annahof in Wijbosch. ‘’Met verschillende initiatieven en organisaties, zowel professionals van onder andere de gemeente als actieve en betrokken burgers en vrijwilligersorganisaties, is al een eerste stap gezet naar het creëren van inclusiviteit’’, aldus Laverhofbestuurder Berthe de Jong.

Dit willen de organisaties bereiken door het versterken van de sociaal maatschappelijke samenhang. En door het realiseren van een duurzaam ingerichte gebouwde omgeving en openbare ruimte. (Ouderen)Zorg, wonen, leven, spelen, kleinschalige retail en horeca, een dorpshuis en een gymzaal komen daarin samen. Daarnaast vindt een locatieonderzoek plaats voor een school voor basisonderwijs (al dan niet in combinatie met kinderopvang). Afhankelijk van de resultaten kan ook deze school deel uitmaken van het plan.

Impuls voor inclusiviteit
"Er ligt een buitengewone kans in het verschiet om de bestaande initiatieven en voorzieningen en de onderlinge samenwerking verder te versterken; een kans voor Wijbosch en omgeving, waar samenleven, leren, wonen en werken bij elkaar komen. Dit sluit aan bij de uitdagingen op het terrein van wonen, welzijn en zorg zoals die zijn opgenomen in het nog te tekenen pact Wonen, Welzijn en Zorg  Meierijstad", aldus wethouder Rik Compagne. "Ofwel om de vervolgstappen te zetten naar inclusiviteit, waar iedereen meedoet en ieder vanuit de eigen talenten iets kan bijdragen aan de leefomgeving."

Bij de ontwikkeling van De Wij-Hoven zijn de volgende partijen betrokken: Laverhof, Woonmeij, gemeente Meierijstad, WSD, Welzijn de Meierij, Dichterbij, Butterfly Effect, basisschool De Regenboog, kinderdagverblijf De Plu, de Dorpsraad, de Seniorenraad en KBO Wijbosch. Zodra er meer zicht komt op de ruimtelijke invulling rondom deze ontwikkeling, wordt de omgeving betrokken door middel van een omgevingsdialoog.

PREZO-keurmerk

Op dinsdag 7 december 2021 ontving Laverhof het PREZO-keurmerk uit handen van de directeur/bestuurder van Perspekt. Lees hier het volledige bericht.

PREZO-keurmerk Anna Hospice

In augustus 2022 ontving Anna Hospice het PREZO-keurmerk van Perspekt. Lees hier het volledige bericht.
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren