Laverhof is op zoek naar een bestuurder ad interim

Gepubliceerd op 29 juni 2020

In verband met de pensionering van de huidige bestuurder is de Raad van Toezicht van Laverhof op korte termijn op zoek naar een interimbestuurder voor de duur van ca. 9 maanden.

Als vooruitstrevende organisatie staat Laverhof voor goede zorg; de zorg voor cliënten staat op een hoog niveau. Medewerkers zijn gericht op kwaliteit van leven en zijn trots om bij Laverhof te werken. De financiële resultaten zijn goed en de organisatie is een koploper als het gaat om familiegerichte en persoonsgerichte zorg.    

Laverhof is hard getroffen gedurende de huidige corona crisis. Vele bewoners zijn overleden, wat veel impact heeft gehad op de families maar ook op de medewerkers van Laverhof.

De opdracht voor de interimbestuurder kort samengevat:

  • De nieuwe strategie van Laverhof evalueren en waar nodig samen met de organisatie aanpassen aan de huidige ontwikkelingen.
  • Analyseren van de huidige organisatiestructuur en aan de hand van de hieruit verkregen inzichten voorstellen doen voor toekomstgerichte aanpassingen.
  • Organisatie leiden waarbij het ruimte bieden aan zelfstandige besluitvorming van medewerkers centraal staat, en waarbij m.n. aandacht is voor de grote impact die de huidige coronacrisis heeft gehad en nog steeds heeft voor de bewoners, hun familieleden en voor de medewerkers en vrijwilligers.
  • Samenwerking met partners in de regio verder intensiveren.
  • Actief betrekken van de medezeggenschapsorganen bij beleid en uitvoering.
  • Persoonlijke eigenschappen: inspirerend, verbindend, vertrouwen gevend, reflecterend en passend bij de Brabantse cultuur. Laagdrempelig, open en aanwezig.

Voor meer informatie kijk op: https://suurcompany.nl/vacature/bestuurder-ad-interim/ 

Laverblad speciale 'Hart onder de riem' uitgave

Lees hier de speciale HART ONDER DE RIEM uitgave

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Medewerkers cliëntservicebureau:
Esther Verhoeven, Riny Verstraten, Ellen Ruis