Actuele informatie corona

Gepubliceerd op 18 januari 2021

UPDATE 18 JANUARI
Eind vorige week hebben (wettelijke vertegenwoordigers van) bewoners van Laverhof een uitnodigingsbrief ontvangen om gevaccineerd te worden tegen corona. Het gaat om alle bewoners die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van onze specialisten ouderengeneeskunde en permanent bij ons wonen. De vaccinatie is gratis en vrijwillig.

We vragen iedereen die gevaccineerd wil worden het bijgevoegde toestemmingsformulier voor 23 januari a.s. aan ons te retourneren. Wanneer we kunnen starten met vaccineren is nog niet bekend, we wachten op groen licht van het ministerie van VWS.

Bewoners die tijdelijk bij ons verblijven worden niet door ons gevaccineerd. We houden ons hierbij aan de regels die de overheid voor ons opstelt. Mocht hier verandering in komen, dan laten we dit weten.

Meer actuele informatie leest u in deze nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding.

Voor meer informatie over mogelijke besmettingen op locaties, maatregelen en procedures etc. klik hier.

UPDATE 12 JANUARI
Er is inmiddels gestart met het vaccineren van onze zorgmedewerkers. Daar zijn we blij mee. Zo beschermen we niet alleen hen, maar ook onze bewoners, onze andere collega’s en onze naasten.

Binnenkort beginnen we met het vaccineren van onze bewoners. Volgende week ontvangen zij (of via hun eerste contactpersoon) een uitnodiging in de bus voor een inenting. Meer informatie volgt dus op korte termijn.


UPDATE 17 DECEMBER

Sinds 15 december 2020 is er een totale lockdown. Dit brengt voor heel Nederland aangepaste bezoekregels met zich mee. Dezelfde regels gelden sinds afgelopen dinsdag ook voor bezoek aan Laverhof:
-binnen mogen bewoners per dag maximaal 2 personen bezoek ontvangen (exclusief kinderen t/m 12 jaar).
-buiten mogen bewoners maximaal met 1 persoon (bezoek) een wandeling maken (exclusief kinderen t/m 12 jaar).

Bezoek met de kerstdagen
Op 24, 25 en 26 december wordt landelijk een uitzondering gemaakt op bovenstaande bezoekregeling. Met de kerstdagen mag iedereen in Nederland, dus ook bewoners van Laverhof, maximaal 3 personen per dag op bezoek krijgen. Of deze 3 personen tegelijk kunnen komen hangt af van de grootte van het appartement van bewoners. Het moet mogelijk blijven om 1,5 meter afstand van elkaar te houden in het appartement.
Voor oud en nieuw geldt deze uitzondering niet; dan mogen per dag 2 bezoekers ontvangen worden.

Meer actuele informatie leest u in deze nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding. Voor clienten van Ondersteuning Thuis is deze nieuwsbrief uitgegeven.


UPDATE 10 DECEMBER
Op de persconferentie van 8 december werd duidelijk dat de huidige corona-richtlijnen in Nederland van kracht blijven. Dat geldt ook voor de richtlijnen binnen Laverhof. In de nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding leest u meer hierover. Informatie voor cliënten van Ondersteuning thuis leest u hier.

UPDATE 19 NOVEMBER
Sinds vandaag, donderdag 19 november, gelden de maatregelen weer die bij een gedeeltelijke lockdown horen. De extra maatregelen van 3 november komen hiermee te vervallen. Deze nieuwsbrief is vandaag verstuurd naar alle belanghebbenden.

Wat houdt de aanpassing van deze maatregelen in voor bewoners van Laverhof en hun naasten?
* Bewoners mogen vanaf 19 november per dag maximaal 3 personen visite ontvangen. Komen er 3 bezoekers tegelijk? We vragen u dan goed te bekijken of dit mogelijk is in de kamer van uw naaste. Ook hier moet onderling 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.

* U kunt uw naaste tijdens een bezoek aan Laverhof mee naar buiten nemen voor een wandeling. Buiten geldt de landelijke regel dat u met maximaal 4 personen mag zijn.  

* Gezien de kwetsbare gezondheid van onze bewoners vragen wij u dringend uw naaste niet mee naar huis te nemen voor familiebezoek, feestjes etc. Alleen in uitzonderlijke situaties of als bezoek onderdeel is van een therapeutische behandeling, is huisbezoek mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met een arts.

UPDATE 13 NOVEMBER
Deze nieuwsbrieven zijn afgelopen week verstuurd naar cliënten van Ondersteuning Thuis en naar bewoners, eerste contactpersonen, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding.

UPDATE 9 NOVEMBER
Het kabinet kondigde op 3 november aangescherpte maatregelen aan. De tijdelijke verzwaring van de maatregelen heeft vooral betrekking op het beperken van het aantal contacten  Deze maatregelen gelden ook voor bewoners van Laverhof:

* Bewoners mogen vanaf 4 november per dag maximaal 2 personen bezoek ontvangen.

* Gezien de kwetsbare gezondheid van onze bewoners vragen wij familie dringend hun naaste niet mee naar huis te nemen voor familiebezoek, feestjes etc. Indien familie toch, in een uitzonderlijke situatie, hun naaste mee naar huis wil nemen, gaat dit altijd in overleg. Gevraagd wordt dan alle maatregelen in acht te nemen om te voorkomen dat ook andere bewoners van Laverhof kans lopen besmet te raken. Alleen als huisbezoek onderdeel is van een therapeutische behandeling is huisbezoek mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met de arts.

* Familie kan hun naaste tijdens het bezoek aan Laverhof mee naar buiten nemen voor een wandeling. Buiten geldt de landelijke regel om met maximaal twee personen te zijn.Recht uit het hart, persoonlijke verhalen over corona

In het magazine 'Recht uit het hart', persoonlijke verhalen over corona uit de eerste periode van de coronacrisis.