Actuele informatie corona

Gepubliceerd op 08 april 2021

UPDATE 15 APRIL
In de vorige nieuwsbrief lieten we u weten dat het aantal besmettingen in verpleeghuizen is afgenomen. Ook bij Laverhof. Het vaccineren van bewoners in combinatie met het naleven van de corona-maatregelen werpt zijn vruchten af. Er worden nu dan ook vragen gesteld of deze maatregelen versoepeld kunnen worden. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs landelijk onderzoek laten doen naar de mogelijkheden. De uitkomsten zijn inmiddels bekend en dit heeft geleid tot een algemeen advies voor de verpleeghuizen. Op basis hiervan voert Laverhof een versoepeling door van de maatregelen.

Lees in de nieuwsbrief van 15 april welke nieuwe versoepeling geldt vanaf maandag 19 april a.s.

Voor meer informatie over mogelijke besmettingen op locaties, maatregelen en procedures etc. klik hier

 

UPDATE 8 APRIL
In reactie op het OMT-advies stelt minister De Jonge dat er steeds meer versoepelingen in de ouderenzorg mogelijk zijn de komende tijd. Dat is goed nieuws. In het advies staat ook dat per verpleeghuislocatie bekeken moet worden of versoepelingen verantwoord zijn. We willen niet dat er toch weer nieuwe besmettingen ontstaan. Volgende week dinsdag 13 april is er weer een landelijke persconferentie over corona. Daarin wordt gezegd wat er na 20 april mogeljik is in Nederland. Laverhof zal enkele dagen na deze persconferentie een nieuwsbrief rondsturen met daarin de maatregelen die gelden voor Laverhof. Deze nieuwsbrief kunt u dan ook op deze website nalezen. Tot het zover is, blijven de huidige maatregelen - die gelden op alle locaties van Laverhof- van kracht.


UPDATE 1 APRIL
Landelijk gezien neemt het aantal besmettingen bij bewoners in verpleeghuizen snel af. De vaccinaties hebben een gunstig effect in combinatie met het naleven van de coronamaatregelen. Ook bij Laverhof zien we dit terug. Al onze locaties zijn op dit moment corona-vrij. Dat is goed nieuws en daar zijn we blij mee. Maar we blijven voorzichtig omdat nog niet duidelijk is of gevaccineerde mensen alsnog het virus kunnen overbrengen aan bezoekers, (nog) niet gevaccineerde (nieuwe) bewoners en medewerkers. Begrijpelijk dat familie en bewoners willen weten wanneer versoepeling wel mogelijk is. In deze nieuwsbrief gaan we daarop in.

 


UPDATE 11 MAART
We kijken uit naar de zomer. Niet alleen vanwege het mooie weer, maar vooral omdat we dan - naar verwachting - grote stappen kunnen zetten naar het normale leven. Dit werd duidelijk in de persconferentie van afgelopen maandag. Het is nog te vroeg voor grote versoepelingen, daar zijn de besmettingscijfers in Nederland nog te hoog. Maar kleine aanpassingen op de coronamaatregelen zijn wel mogelijk.

Aanpassingen bezoekregeling Laverhof
Minister De Jonge gaf aan, dat in verpleeghuizen waar alle bewoners zijn gevaccineerd, de ruimte is om de bezoekregeling een beetje te verruimen. Dit geldt ook voor Laverhof. Per direct mogen daarom bewoners in plaats van 1, nu 2 bezoekers per dag ontvangen. We vragen u om met andere familieleden en kennissen af te stemmen wanneer u langs komt. Zo voorkomen we dat er toch meer mensen op visite komen dan is toegestaan. Ook vragen we u om de bezoeklijsten op de kamer in te blijven vullen.

Meer informatie over de besmettingen bij Laverhof en de maatregelen leest u in deze nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding.

UPDATE 25 FEBRUARI
We gaan voorzichtig een nieuwe fase in. Het kabinet kondigde afgelopen dinsdag aan dat vanaf begin maart a.s. enkele versoepelingen gelden op de landelijke coronamaatregelen. De meeste coronabeperkingen blijven echter nog steeds gelden. Te veel mensen in ons land zijn of raken nog besmet met coronavirus. Ook bij Laverhof.

Besmettingen
Op onze locatie Sterappel in De Bongerd in Heeswijk-Dinther heeft onlangs een corona-uitbraak plaatsgevonden. De symptomen van de zieke bewoners lijken tot nu toe mild(er) te zijn, mogelijk omdat zij al de eerste vaccinatie gehad hebben. Ook op onze locatie St. Barbara / Parklaan is een nieuwe besmetting vastgesteld. We hopen dat iedereen snel herstelt.

Meer informatie over de vaccinaties en de maatregelen leest u in deze nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding. Voor clienten van Ondersteuning Thuis is deze nieuwsbrief uitgegeven.


UPDATE 21 FEBRUARI
Uitbraak corona virus op afdeling Sterappel
Donderdag 18 februari is een bewoner van Sterappel getest op het coronavirus. Nadat deze test positief bleek te zijn, zijn afgelopen vrijdag alle bewoners van Sterappel getest.

Getroffen maatregelen
Er zijn van 15 bewoners positieve testuitslagen ontvangen; alle bewoners zijn geïsoleerd op hun kamer om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook alle medewerkers die deze week hebben gewerkt worden getest.
Alle medewerkers van Sterappel werken de komende periode in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Laverhof is gestart met het bron- en contactonderzoek.

Bezoek
Bezoekers zijn welkom volgens de geldende bezoekersregeling, maar we adviseren wel terughoudend te zijn in het aantal bezoekers dat langs komt.
•    Ga rechtstreeks naar de afdeling waarvoor u bent gekomen en bezoek geen andere afdelingen.
•    Alle bezoekers moeten persoonlijke beschermingsmiddelen aantrekken; dit is op de afdeling beschikbaar.
     Volg a.u.b. de instructies op.
•    Vul a.u.b. de bezoekerslijst in als u komt.
We hopen met deze maatregelen verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Help ons mee door de bezoekrichtlijnen te volgen.

 
UPDATE 11 FEBRUARI
De sneeuw- en ijspret doen iedereen goed. Even is corona weg. We kijken allemaal uit naar een leven zonder maatregelen en gezellig samen zijn. Stap voor stap gaan we de goede kant op. We kunnen op dit moment slechts vaccineren en de corona-maatregelen opvolgen. Laten we het nog even volhouden met elkaar.

Corona-besmettingen
Bijna al onze locaties zijn nog steeds corona-vrij, er is alleen helaas één positief geteste bewoner op afdeling Parklaan van St. Barbara. We hopen dat het hierbij blijft en dat we met elkaar het virus verder buiten onze deuren kunnen houden. Daarom vragen we u dringend, om de geldende maatregelen na te leven.

Meer informatie over de vaccinaties en de maatregelen leest u in deze nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding.

 

UPDATE 21 JANUARI
Afgelopen woensdag was er weer een landelijke persconferentie over corona. Premier Rutte gaf aan dat het kabinet zich grote zorgen maakt om de Britse variant van het virus. Deze variant is nog besmettelijker dan het virus dat we al kennen. Daarom heeft het kabinet besloten dat er extra landelijke maatregelen nodig zijn om deze nieuwe variant van het virus onder controle te houden. Laverhof volgt deze maatregelen op.

Nieuwe maatregelen bij Laverhof
Sinds woensdag 20 januari gelden daarom de volgende (aangescherpte) maatregelen op onze locaties:

* Het aantal bezoekers is teruggebracht naar maximaal 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag
   per bewoner.

  • In navolging van het landelijk beleid vragen wij ook aan bezoekers om maximaal 1 keer per dag langs te komen bij hun naaste.
  • Er wordt een uitzondering gemaakt met betrekking tot het aantal bezoekers aan bewoners die in een terminale fase van hun leven zijn. In overleg wordt bekeken hoeveel personen langs kunnen komen.

* Als de avondklok ingaat - waarschijnlijk in het weekend van 23/24 januari - is bezoek zelf
  verantwoordelijk voor het naleven ervan.

  • Onze locaties gaan niet eerder op slot. Wij vertrouwen erop dat bezoek zelf in de gaten houdt dat zij tijdig weer thuis zijn.
  • Op de website van de rijksoverheid zijn de regels te vinden die bij deze avondklok horen. 

Zorg aan huis
Ook tijdens de avondklok gaat onze zorg bij clienten aan huis gewoon door. Zorgmedewerkers mogen met een werkgeversverklaring ook tijdens de avondklok op straat zijn als zij naar clienten gaan.

Mantelzorginformatie
Is mantelzorg nog mogelijk tijdens de avondklok? Meer informatie kunt u hier lezen.

Vaccineren bewoners
Inmiddels is bekend wanneer we onze bewoners, die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van onze specialisten ouderengeneeskunde, kunnen gaan inenten tegen corona. Als het vaccin op tijd geleverd wordt zal het vaccineren plaatsvinden op donderdag 28 januari en vrijdag 29 januari met uitloop naar zaterdag 30 januari.

Bewoners van Laverhof en/of hun contactpersonen ontvangen vandaag of morgen een nieuwsbrief over de nieuwe maatregelen.

Meer actuele informatie leest u in deze nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding. Voor clienten van Ondersteuning Thuis is deze nieuwsbrief uitgegeven.

 

UPDATE 18 JANUARI
Eind vorige week hebben (wettelijke vertegenwoordigers van) bewoners van Laverhof een uitnodigingsbrief ontvangen om gevaccineerd te worden tegen corona. Het gaat om alle bewoners die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van onze specialisten ouderengeneeskunde en permanent bij ons wonen. De vaccinatie is gratis en vrijwillig.

We vragen iedereen die gevaccineerd wil worden het bijgevoegde toestemmingsformulier voor 23 januari a.s. aan ons te retourneren. Wanneer we kunnen starten met vaccineren is nog niet bekend, we wachten op groen licht van het ministerie van VWS.

Bewoners die tijdelijk bij ons verblijven worden niet door ons gevaccineerd. We houden ons hierbij aan de regels die de overheid voor ons opstelt. Mocht hier verandering in komen, dan laten we dit weten.

Meer actuele informatie leest u in deze nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding.

UPDATE 12 JANUARI
Er is inmiddels gestart met het vaccineren van onze zorgmedewerkers. Daar zijn we blij mee. Zo beschermen we niet alleen hen, maar ook onze bewoners, onze andere collega’s en onze naasten.

Binnenkort beginnen we met het vaccineren van onze bewoners. Volgende week ontvangen zij (of via hun eerste contactpersoon) een uitnodiging in de bus voor een inenting. Meer informatie volgt dus op korte termijn.


UPDATE 17 DECEMBER

Sinds 15 december 2020 is er een totale lockdown. Dit brengt voor heel Nederland aangepaste bezoekregels met zich mee. Dezelfde regels gelden sinds afgelopen dinsdag ook voor bezoek aan Laverhof:
-binnen mogen bewoners per dag maximaal 2 personen bezoek ontvangen (exclusief kinderen t/m 12 jaar).
-buiten mogen bewoners maximaal met 1 persoon (bezoek) een wandeling maken (exclusief kinderen t/m 12 jaar).

Bezoek met de kerstdagen
Op 24, 25 en 26 december wordt landelijk een uitzondering gemaakt op bovenstaande bezoekregeling. Met de kerstdagen mag iedereen in Nederland, dus ook bewoners van Laverhof, maximaal 3 personen per dag op bezoek krijgen. Of deze 3 personen tegelijk kunnen komen hangt af van de grootte van het appartement van bewoners. Het moet mogelijk blijven om 1,5 meter afstand van elkaar te houden in het appartement.
Voor oud en nieuw geldt deze uitzondering niet; dan mogen per dag 2 bezoekers ontvangen worden.

Meer actuele informatie leest u in deze nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding. Voor clienten van Ondersteuning Thuis is deze nieuwsbrief uitgegeven.


UPDATE 10 DECEMBER
Op de persconferentie van 8 december werd duidelijk dat de huidige corona-richtlijnen in Nederland van kracht blijven. Dat geldt ook voor de richtlijnen binnen Laverhof. In de nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding leest u meer hierover. Informatie voor cliënten van Ondersteuning thuis leest u hier.

UPDATE 19 NOVEMBER
Sinds vandaag, donderdag 19 november, gelden de maatregelen weer die bij een gedeeltelijke lockdown horen. De extra maatregelen van 3 november komen hiermee te vervallen. Deze nieuwsbrief is vandaag verstuurd naar alle belanghebbenden.

Wat houdt de aanpassing van deze maatregelen in voor bewoners van Laverhof en hun naasten?
* Bewoners mogen vanaf 19 november per dag maximaal 3 personen visite ontvangen. Komen er 3 bezoekers tegelijk? We vragen u dan goed te bekijken of dit mogelijk is in de kamer van uw naaste. Ook hier moet onderling 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.

* U kunt uw naaste tijdens een bezoek aan Laverhof mee naar buiten nemen voor een wandeling. Buiten geldt de landelijke regel dat u met maximaal 4 personen mag zijn.  

* Gezien de kwetsbare gezondheid van onze bewoners vragen wij u dringend uw naaste niet mee naar huis te nemen voor familiebezoek, feestjes etc. Alleen in uitzonderlijke situaties of als bezoek onderdeel is van een therapeutische behandeling, is huisbezoek mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met een arts.

UPDATE 13 NOVEMBER
Deze nieuwsbrieven zijn afgelopen week verstuurd naar cliënten van Ondersteuning Thuis en naar bewoners, eerste contactpersonen, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding.

UPDATE 9 NOVEMBER
Het kabinet kondigde op 3 november aangescherpte maatregelen aan. De tijdelijke verzwaring van de maatregelen heeft vooral betrekking op het beperken van het aantal contacten  Deze maatregelen gelden ook voor bewoners van Laverhof:

* Bewoners mogen vanaf 4 november per dag maximaal 2 personen bezoek ontvangen.

* Gezien de kwetsbare gezondheid van onze bewoners vragen wij familie dringend hun naaste niet mee naar huis te nemen voor familiebezoek, feestjes etc. Indien familie toch, in een uitzonderlijke situatie, hun naaste mee naar huis wil nemen, gaat dit altijd in overleg. Gevraagd wordt dan alle maatregelen in acht te nemen om te voorkomen dat ook andere bewoners van Laverhof kans lopen besmet te raken. Alleen als huisbezoek onderdeel is van een therapeutische behandeling is huisbezoek mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met de arts.

* Familie kan hun naaste tijdens het bezoek aan Laverhof mee naar buiten nemen voor een wandeling. Buiten geldt de landelijke regel om met maximaal twee personen te zijn.Recht uit het hart, persoonlijke verhalen over corona

In het magazine 'Recht uit het hart', persoonlijke verhalen over corona uit de eerste periode van de coronacrisis.